ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും നീ​ളം കൂ​ടിയ ക​ടൽ​പ്പാ​ലം?
July 19, 2017, 2:05 pm
1. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും നീ​ളം കൂ​ടിയ ക​ടൽ​പ്പാ​ലം?
2. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും നീ​ള​മു​ള്ള അ​ണ​ക്കെ​ട്ട്?
3.​ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും നീ​ളം കൂ​ടിയ റെ​യിൽ പാ​ളം?
4. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും നീ​ളം കൂ​ടിയ കാ​ലു​ക​ളു​ള്ള പ​ക്ഷി?
5. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും നീ​ളം കൂ​ടിയ റെ​യിൽ​വേ പ്ളാ​റ്റ് ഫോം?
6.​ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും നീ​ളം കൂ​ടിയ പ്ര​തി​മ?
7. സൂ​യ​സ് ക​നാൽ ദേ​ശ​സാ​ത്‌​ക​രി​ച്ച വർ​ഷം?
8. ഈ​ജി​പ്തു​മാ​യു​ള്ള യു​ദ്ധ​ത്തെ തു​ടർ​ന്ന് സൂ​യ​സ് ക​നാൽ അ​ട​ച്ച വർ​ഷം?
9. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും നീ​ളം കൂ​ടിയ ഗു​ഹ?
10. സൂ​യ​സ് ക​നാൽ നിർ​മ്മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വർ​ഷം?
11. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലിയ ഘ​ടി​കാ​രം?
12. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലിയ ച​ര​ക്കു​ക​പ്പൽ?
13. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലിയ തൂ​ക്കു​പാ​ലം?
14. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലിയ സെ​മി​ത്തേ​രി ഏ​താ​ണ്?
15. ലോ​ക​ത്തിൽ ഇ​തു​വ​രെ നൽ​ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​തിൽ വ​ച്ചേ​റ്റ​വും വ​ലിയ സം​ഭാ​വ​ന?
16. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലിയ കൊ​ട്ടാ​രം ഏ​താ​ണ്?
17. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലിയ അ​നി​മേ​ഷൻ ഫി​ലിം ഏ​ത്?
18. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലിയ ശ​വ​കു​ടീ​രം സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന സ്ഥ​ലം?
19. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലിയ എം​ബ​സി?
20. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലിയ അ​ധി​വാസ കൊ​ട്ടാ​രം?
21.​ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലിയ ഹോ​ട്ടൽ ഏ​ത് ?
22. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലിയ ടെ​ല​സ്കോ​പ്പ് സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന സ്ഥ​ലം?
23. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലിയ ഉ​രു​ക്ക് ഉ​ത്‌​പാ​ദന കേ​ന്ദ്രം?
24. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലിയ എ​ണ്ണ​പ്പാ​ടം ഏ​താ​ണ്?
25. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലിയ ക​ട​ലി​ടു​ക്ക് ഏ​ത്?
26. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലിയ മൃ​ഗ​ശാ​ല?
27. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലിയ സൈ​ക്കിൾ നിർ​മ്മാണ കേ​ന്ദ്രം?
28. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലിയ യാ​ത്രാ​ക​പ്പൽ?
29. ലോ​ക​ത്ത് കാ​ണ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​തിൽ വ​ച്ചേ​റ്റ​വും വ​ലിയ ചി​റ​കു​ള്ള പ​ക്ഷി?
30. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലിയ ഗു​ഹ?
31. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും അ​ധി​കം ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ള്ള ന​ഗ​രം?
32. ഗി​ന്ന​സ് ബു​ക്ക് ഒ​ഫ് വേൾ​ഡ് റെ​ക്കോർ​ഡ് പ്ര​കാ​രം ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലിയ തൊ​ഴിൽ ദാ​യ​കൻ?
33. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും നീ​ളം കൂ​ടിയ സ്റ്റീൽ ആർ​ച്ച് പാ​ലം?
34. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും നീ​ളം കൂ​ടിയ ച​ലി​ക്കു​ന്ന പാ​ലം?
35. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ചെ​റിയ ഭൂ​ഖ​ണ്ഡം ഏ​ത്?
36. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ചെ​റിയ മ​ഹാ​സ​മു​ദ്രം​?‌
37. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ചെ​റിയ രാ​ജ്യം?
38. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും നീ​ളം കൂ​ടിയ തൂ​ക്കു​പാ​ലം?
39. ബ​ഹി​രാ​കാശ യാ​ത്ര ന​ട​ത്തിയ ആ​ദ്യ മ​നു​ഷ്യൻ?
40. ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​ലന നി​യ​മം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്?

ഉ​ത്ത​ര​ങ്ങൾ
(1) ചൈ​ന​യു​ടെ കി​ങ്‌​ഡാ​വോ (2) ഹി​രാ​ക്കു​ഡ് (3) ഹ്യു​പി​ലോം​ഗ് (4) ക​രി​ഞ്ചി​റ​കൻ പ​വി​ഴ​ക്കാ​ലി (5) ഖ​ര​ക്‌​പൂർ (6) സ്ളീ​പ്പി​ങ് ബു​ദ്ധ (7) 1956 (8) 1967 (9) റോ​സ് യു.​ഡു. ഫോ​യി​ലി​സ് ഫാ​ത്തോ​സാ വി​യോ (10) 1859 (11) മെ​ക്ക ക്ളോ​ക്ക് റോ​യൽ ട​വർ (12) സീ​വൈ​സ് ജ​യ​ന്റ് (13) ആ​കാ​ശി ക​യ്‌​കോ റോ​ഡ് ബ്രി​ഡ്ജ് (14) ഓൾ​ഡ് ഡോർ​ഫ് സെ​മി​ത്തേ​രി (15) 4500 കോ​ടി രൂപ (16) ഇ​സ്‌​താന നൂ​റൽ ഇ​മാൻ (17) ജം​ഗിൾ​ബു​ക്ക് (18) മൗ​ണ്ട്‌​ലി (19) റ​ഷ്യൻ എം​ബ​സി (20) പോ​പ്പി​ന്റെ അ​ര​മന (21) ഇ​സ്‌​മ​യ്‌​ലോ​വോ (22) മൗ​ണ്ട് പ​ലാ​മർ (23) നി​പ്പൺ സ്റ്റീൽ ക​മ്പ​നി (24) ഘാ​വർ (25) ടാർ​ട്ടാർ ക​ട​ലി​ടു​ക്ക് (26) ക്രു​ഗൽ നാ​ഷ​ണൽ പാർ​ക്ക് (27) ഗെ​യി​ന്റ് ബൈ​സൈ​ക്കിൾ​സ് (28) ഒ​യാ​സീ​സ് ഒ​ഫ് ദ സീ​സ് (29) ആൽ​ബ​ട്രോ​സ് (30) മാ​മോ​ത്ത് ഗുഹ (31) ടോ​ക്കി​യോ (32​)​ഇ​ന്ത്യൻ റെ​യിൽ​വേ (33) ന്യൂ​റി​വെർ ഗോർ​ജ് (34​)​ലേ​ക് വാ​ഷിം​ഗ്ടൺ (35) ആ​സ്ട്രേ​ലിയ (36) ആർ​ട്ടി​ക് സ​മു​ദ്രം (37) വ​ത്തി​ക്കാൻ (38) മാ​കി​നാ​ക് സ്ട്രെ​യി​റ്റ് (39) യൂ​റി​ഗ​ഗാ​റിൻ (40) കെ​പ്ളർ
 
 PRINT THIS PAGE
യു ട്യൂബിൽ അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ മെയിലിൽ ലഭിക്കുവാൻ കൗമുദി ടിവി ഒഫിഷ്യൽ യു ട്യുബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.
ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ കേരള കൗമുദിയുടെതല്ല. സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് വഴി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ അശ്ലീലമോ അസഭ്യമോ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമോ അപകീർത്തികരമോ നിയമവിരുദ്ധമോ ആയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പോസ്റ്റ്‌ ചെയുന്നത് സൈബർ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമാണ്.
കൂടുതൽ വാർത്തകൾ