Friday, 31 March 2017 6.04 AM IST
വാരഫലം • മാർച്ച് 29 മുതൽ ഏപ്രിൽ 4വരെ • മാർച്ച് 22 മുതൽ 28 വരെ • മാർച്ച് 15 മുതൽ 21 വരെ • മാർച്ച് 08 മുതൽ 14 വരെ • മാർച്ച് 01 മുതൽ 07 വരെ • ഫെബ്രുവരി 22 മുതൽ 28 വരെ • ഫെബ്രുവരി 15 മുതൽ 21 വരെ • ഫെബ്രുവരി 08 മുതൽ 14 വരെ • ഫെബ്രുവരി ഒന്നു മുതൽ ഏഴ് വരെ • ജനുവരി 25 മുതൽ 31 വരെ • ജനുവരി 18 മുതൽ 24 വരെ • ജനുവരി 11 മുതൽ 17 വരെ • ജനുവരി നാലു മുതൽ 10 വരെ • ഡിസംബർ 28 മുതൽ 2017ജനുവരി 03 വരെ • ഡിസംബർ 21 മുതൽ 27 വരെ • ഡിസംബർ 14 മുതൽ 20 വരെ • ഡിസംബർ ഏഴു മുതൽ 13 വരെ • നവംബർ 30 മുതൽ ഡിസംബർ ആറു വരെ • നവംബർ 23 മുതൽ 29 വരെ • നവംബർ 16 മുതൽ 22 വരെ • നവംബർ 9 മുതൽ 15വരെ നാളു നോക്കും • 2017 മാർ​​​ച്ച് 30 വ്യാഴം, മീ​​​നം 16 • 2017 മാർ​​​ച്ച് 29 ബുധൻ, മീ​​​നം 15 • 2017 മാർച്ച് 28 ചൊവ്വ, മീനം 14 • 2017 മാർ​​​ച്ച് 26 ഞായർ, മീ​​​നം 12 • 2017 മാർ​​​ച്ച് 25 ശ​​​നി, മീ​​​നം 11 • 2017 മാർച്ച് 24 വെള്ളി, മീനം 10 • 2017 മാർച്ച് 23 വ്യാഴം, മീനം 9 • 2017 മാർ​​​ച്ച് 22 ബുധൻ, മീ​​​നം 8 • 2017 മാർ​​​ച്ച് 21 ചൊവ്വ, മീ​​​നം 7 • 2017 മാർ​​​ച്ച് 19 ഞായർ, മീ​​​നം 5 • 2017 മാർ​​​ച്ച് 18 ശ​​​നി, മീ​​​നം 4 • 2017 മാർച്ച് 17 വെള്ളി, മീനം 3 • 2017 മാർച്ച് 16 വ്യാഴം, മീനം 2 • 2017 മാർ​​​ച്ച് 15 ബുധൻ, മീനം1 • 2017 മാർ​​​ച്ച് 14 ചൊവ്വ, കും​​​ഭം 30 • 2017 മാർച്ച് 14 ചൊവ്വ, കുംഭം 30 • 2017 മാർ​​​ച്ച് 10 വെള്ളി​, കും​​​ഭം 26 • 2017 മാർച്ച് 9 വ്യാഴം, കുംഭം 25 • 2017 മാർച്ച് 8 ബുധൻ,​ കുംഭം 24 • 2017 മാർച്ച് 7 ചൊവ്വ, കുംഭം 23 • 2017 മാർച്ച് 5 ഞായർ,​ കുംഭം 22 നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് • 2017 മാർച്ച് 31 വെള്ളി • 2017 മാർച്ച് 30 വ്യാഴം • 2017 മാർച്ച 29 ബുധൻ • 2017 മാർച്ച് 28 ചൊവ്വ • 2107 മാർച്ച് 27 തിങ്കൾ • 2017 മാർച്ച് 26 ഞായർ​ • 2017 മാർച്ച് 25 ശനി​ • 2017 മാർച്ച് 24 വെള്ളി • 2017 മാർച്ച് 23 വ്യാഴം​ • 2017 മാർച്ച് 22 ബുധൻ • 2017 മാർച്ച് 21 ചൊവ്വ • 2017 മാർച്ച് 20 തിങ്കൾ • 2017 മാർച്ച് 19 ഞായർ​ • 2017 മാർച്ച് 18 ശനി​ • 2017 മാർച്ച് 17 വെള്ളി • 2017 മാർച്ച് 16, വ്യാഴം • 2107 മാർച്ച് 15 ബുധൻ • 2017 മാർച്ച് 14 ചൊവ്വ • 2017 മാർച്ച് 13 തിങ്കൾ • 2107 മാർച്ച് 12 ഞായർ • 2017 മാർച്ച് 11 ശനി ഗുരുസാഗരം • കടലിൽ ഇറങ്ങാൻ ഒരു ലൈഫ് ജാക്ക​റ്റ് • കൈവല്യം മരണമല്ല ശരിയായ ജീവിതം! • സ്‌ക്രിപ്​റ്റ് തിരുത്തേണ്ടത് സംവിധായകനാണ്; നടനല്ല! • പുറമേ ചാമ്പലാകുംമുമ്പ് അകമേ ജ്വലിച്ചുണരുക... • നിന്നിൽ ഞാനെന്ന സത്യം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു! • ജയം എന്നത് ശാശ്വതമല്ല, നടുനിലയാണ് നിത്യത • പറഞ്ഞറിയേണ്ടതല്ല സത്യം;അറിഞ്ഞനുഭവിക്കേണ്ടതാണ് • വേഷം ഏതുമാവട്ടെ, അഭിനയം ഉഷാറാകണം • കണ്ണുതുറന്നാൽ അസത്യം,കണ്ണടച്ചാൽ സത്യം‌! • മുല്ലവള്ളിയും ദേവതാരുവും നമ്മോടു പറയുന്നത്... • നിയമം പാലിക്കാത്തവൻ നീതിക്ക് അർഹനല്ല • ആനന്ദക്കടൽ മമതച്ചൂടേ​റ്റ് വ​റ്റിപ്പോകാതെ നോക്കണം • സുഖം തേടി അലഞ്ഞുനടന്ന് ദുഃഖക്കുഴിയിൽ ചാടരുതേ.. • ആനന്ദക്കടലിൽ ഒരു പുനഃസമാഗമം • എനിക്കായി ഒന്നുമില്ല;എല്ലാം നിനക്കായ്... • ദുഃഖം മാ​റ്റിയാൽ വെളിച്ചത്തിൽ ഉറങ്ങാം • വടം പൊട്ടിയാൽ ഇരുളിൽചെന്നു വീഴാതിരിക്കണം! • വിഷയം പഠിക്കലല്ല ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസം • സത്യമറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യംയാഥാർത്ഥ്യം അംഗീകരിക്കണം • അനുഭവിക്കാത്തതൊന്നുംശരിയായ അറിവല്ല • വീട്ടിൽ വേസ്റ്റ്ബക്കറ്റ് ഇല്ലാതായാൽ? ഗുരുവരുൾ • ഗുരുമാർഗം • ഗുരുമാർഗം • ഗുരുമാർഗം • ഗുരുമാർഗം • ഗുരുമാർഗം • ഗുരുമാർഗം • ഗുരുമാർഗം • ഗുരുമാർഗം • ഗുരുമാർഗം • ഗുരുമാർഗം • ഗുരുമാർഗം • ഗുരുമാർഗം • ഗുരുമാർഗം • ഗുരുമാർഗം • ഗുരുമാർഗം • ഗുരുമാർഗം • ഗുരുമാർഗം • ഗുരുമാർഗം • ഗുരുമാർഗം • ഗുരുമാർഗം • ഗുരുമാർഗം സദ്ഗുരു • മരണം... സഫലീകരിച്ച ഒരു ജന്മത്തിന്റെ സമാപ്തി • വിവാഹം : അർത്ഥവും ആവശ്യവും • യോ​​​ഗാ​​​ഭ്യാ​​​സം​​​കൊ​​​ണ്ടു മ​​​ന​​​സ്സി​​​നെ ക​​​ടി​​​ഞ്ഞാ​​​ണി​​​ടാ​​​നാ​​​കു​​​മോ? • മഹത്തായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആർക്കും നേടാവുന്നതാണ് • ചില്ലറ കച്ചവടം നടത്താനനുവദിച്ചു കിട്ടിയകടയാണ് ശരീരം • നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒന്നാണ് • വിജയത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടികൾ • ഇ​ന്ന​ത്തെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാസ സ​മ്പ്ര​ദാ​യം • മനുഷ്യൻ പ്രകൃത്യാ സന്തോഷവാനാണ് • മരണശയ്യ ... സാന്ത്വനത്തിനാരും വേണ്ട! • കുഞ്ഞുങ്ങളാവട്ടെ നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാർ • ഭാരതീയ സംസ്‌കാരത്തിൽ പശുവിനുള്ള സ്ഥാനം • രുദ്രാക്ഷം ധരിക്കുന്നതെന്തിന്​ ? • ആത്മസാക്ഷാത്കാരം • ഭിന്നതയില്‍ നിന്നും ഐക്യം • സുന്ദരമായ ഒരുലോകം....യുവജനങ്ങളിൽ കൂടി • അപ്പോൾ ഇനി യോഗ • ഭിന്നതയിൽ നിന്നും ഐക്യം • ഭാരതീയ സംസ്‌കാരത്തിൽ പശുവിനുള്ള സ്ഥാനം • കുഞ്ഞുങ്ങളാവട്ടെ നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാർ • അച്ഛനോ അമ്മയോ ആകാനുള്ള പക്വത നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ക്ഷേത്രം • മതേതര സ്ഥാനമായ ധർമ്മസ്ഥല • ഏ​​​ഴം​​​കു​​​ളം​​​ ​​​ദേ​​​വീ​​​ക്ഷേ​​​ത്രം • കണ്ടിയൂർ ശ്രീമഹാദേവ ക്ഷേത്രം • ബാലാംബിക വാഴുന്ന കന്യാകുമാരി • ദൈവം മിഴി തുറന്ന രാത്രിക്ക് 129 വയസ് • മധുരയിൽ മുഖ്യം സുന്ദരേശ്വരൻ • നന്ദ്യാലിലെ നവനന്ദി ക്ഷേത്രങ്ങൾ • തിരുപ്പറം കുണ്ഡ്രം സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രം • മൈസൂർ ചാമുണ്ഡേശ്വരി ക്ഷേത്രം • ശ്രീശൈലം മല്ലികാർജ്ജുന ക്ഷേത്രം • കൊ​​​ട്ടാ​​​ര​​​ക്ക​​​ര​​​ ​​​മ​​​ണി​​​ക​​​ണ്‌ഠേ​​​ശ്വ​​​രം​​​ ​​​ക്ഷേ​​​ത്രം • ച​​​മ്ര​​​വ​​​ട്ടം​​​ അ​​​യ്യ​​​പ്പ​​​ക്ഷേ​​​ത്രം • ഗോകർണ്ണം ക്ഷേത്രം • കാഞ്ചീപുരം ഏകാംബരേശ്വരം ക്ഷേത്രം • ന​വ​നീ​ത​ ​കൃഷ്‌ണ ക്ഷേ​ത്രം • ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണക്ഷേത്രം • ചി​​​റ്റൂർ​​​ക്കാ​​​വ് • വേ​​​ട്ട​​​യ്ക്കൊ​​​രു​​​ ​​​മ​​​കൻ​​​ ​​​ക്ഷേ​​​ത്രം • തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര ക്ഷേത്രം • അനന്തൻ പ്രത്യക്ഷനായ മണ്ണാറശ്ശാല • വൈ​ക്ക​ത്ത​പ്പൻ ആചാരങ്ങൾ • വീണ്ടും കളിയാട്ടം • ആഗ്രഹ നിവൃത്തിക്ക് നന്ദികേശൻ • രാ​​​മാ​​​യ​​​ണ​​​ ​​​വാ​​​യ​​​ന​​​ ​​​എ​​​ങ്ങ​​​നെ​​​ ​​​വേ​​​ണം • അനഘമായ ഭക്തിയുടെ മണ്ഡലകാലം വരവായ് • പൂ​​​ജാ​​​മു​​​റി • പ്ര​​​ദോ​​​ഷ​​​വ്ര​​​തം • ഹേ​മ​ ​പ​ത്മി​നി • അക്ഷരപുണ്യത്തിന്റെ നവരാത്രി • തുമ്പേ...പൂക്കളില്‍ നീയേ ഭാഗ്യവതി • സ​ഹ​സ്ര​ക​ല​ശം • രാ​​​മാ​​​യ​​​ണ​​​പു​​​ണ്യം​ • രാ​​​മാ​​​യ​​​ണ​​​പു​​​ണ്യം​​​ • രാമായണ പുണ്യം • രാമായണപുണ്യം • ഹ​​​നു​​​മാൻ • കൈകേയി • രാ​​​മാ​​​യ​​​ണ​​​പു​​​ണ്യം​​​ ​​​ • രാമായണപുണ്യം • രാമായണപുണ്യം • രാമായണപുണ്യം • പരശുരാമൻ നേർവഴി • മഴയും വേനലും ഒരുമിച്ചു വരുവാൻ • 'കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയാലും അവനു കിട്ടരുത് • സ്വാമി വിവേകാ​നന്ദനും ഇന്ത്യയുടെ വ്യവസായ വളർച്ചയും • ഈ നി​​​യ​​​മം പി​​​ന്നീ​​​ട് കി​​​ട്ടു​​​ക​​​യി​​​ല്ല • കുറ്റവും ശിക്ഷയും • ന​​​ല്ല​​​ ​​​ശീ​​​ല​​​ങ്ങൾ • വിയ​റ്റ്നാമിൽ വിടർന്ന സ്‌നേഹപുഷ്പം • ബുദ്ധന്റെ വേദാന്തവും സെന്നിന്റെ പൊരുളും • വിശ്വാസത്തിന്റെ ആർത്തനാദം • 'നടക്കുന്ന പ്രസംഗം' • ശിലയിൽ കൊത്തിയ നന്മ • വിവരമുള്ളവനേ വില നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയൂ • എയ്തുപോയ അമ്പും വീണു പോയ വാക്കും • ശിഖരാഗ്രത്തിലെ നിസ്സഹായത • വീണ്ടുവിചാരം സ്‌നേഹത്തിന് പിന്നിലാണ് • സ്‌നേഹത്തിൽ വസിച്ച് സ്‌നേഹമായിത്തീരുമ്പോൾ • മനു​ഷ്യ​നെ​ന്ന പ​ദ​ത്തി​നെ​ന്തർത്ഥം • സ​​​​​​​മ്പൂർ​​​​​​​ണമാ​​​​യ അർ​​​​​​​പ്പ​​​​​​​ണ​​​​​​​മാ​​​​​​​ണ് സ​​​​​​​മർ​​​​​​​പ്പ​​​​​​​ണം • എ​പ്പോഴും ദൈ​വ​മു​ണ്ടല്ലോ എ​ന്റെ കൂ​ടെ • പാണ്ഡിത്യമല്ല ആത്മജ്ഞാനം • അതി​രു​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത സ്‌നേ​ഹ സ്​പർ​ശം മാനവദർശനം • മ​​​ന​​​സ് ഒ​​​രു പ​​​ഠ​​​ന​​​വി​​​ഷ​​​യ​​​മോ? • മനസ് ഒരു പഠനവിഷയമോ? • ഫോർത്ത് എസ്റ്റേറ്റ് • സങ്കല്‌പങ്ങൾ • കലയും ജീവിതവും • വിനയം വിനയായ് വരാം • വർക്കിംഗ് ഡേയില്ല,ഹോളീ ഡേയില്ല • പണം തിന്നും കാലം! • അനിഷ്ടസംഭവങ്ങൾ • ദുഃസഹസംഗീതം • ലോകാനുവർത്തനവും ആത്മാനുവർത്തനവും • അപൂർവ്വ ഗ്രന്ഥകാരൻ • ആഗ്രഹസാഫല്യം • എന്തിനാണ് ഗവേഷണം • വൃക്ഷവും പൂവും • അറിവാളിയും ആദർശശാലിയും • മരണാനന്തരകർമ്മം • ഗുരുത്വഭാരം • വിവേകം കുത്തകപ്പാട്ടത്തിന് • സന്ന്യാസവും അധികാരവും • കുറുക്കുവഴി