ആകെ സീറ്റ്‌ 140
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് May 16
ഫലം ഇന്ന്

  വാർത്തകൾ

 

  ചിത്രങ്ങൾ

  ഇലക്ഷൻ ടൈംലൈൻ

  കാർട്ടൂൺ

  വീഡിയോസ്

  പോൾ സ്ട്രോക്സ്

കക്ഷിനില 2011

INC - 39  IUML - 20  NCP - 2  RSP - 2  CPM - 46  CPI - 13 
KC(M) - 8  JD(S) - 4  SJ(D) - 2  KC(B) - 1  KC(J) - 1  RSP(B) - 1 

SEND YOUR PHOTO

SEND PHOTO

കേരളത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവേശം അലയടിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ വായനക്കാർക്കും 'കേരളകൗമുദി'യുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പേജിലേക്ക് വേറിട്ട കാഴ്ചകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ അയയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഞങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽപെടുന്ന വേറിട്ട കാഴ്ചകൾ മൊബൈലിലോ,​ കാമറയിലോ പകർത്തി ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക. മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
[Photos need to be in JPG format. Size not exceeding 5MB]
 

Alert!

Your Image Has Been Send Successfully..

Alert!

Error Occured In Processing Your Request.