Saturday, 24 February 2018 12.06 AM IST
Feb 23, 2018, 12:15 AM
അറിവിലെ വെറും കാഴ്ചമാത്രമാണ് പ്രപഞ്ചമെങ്കിൽ അറിവും പ്രപഞ്ചവും ഒന്നാണെന്ന് തീർച്ച. കാരണത്തിൽ ഇല്ലാതിരുന്നതൊന്നും കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല...   തുടർന്ന്...
Feb 22, 2018, 12:27 AM
പ്രപഞ്ചമായികാണുന്ന ഈ കാഴ്ച അതിന്റെ കാരണമായ ബോധസത്തയിൽ നിന്നുഭിന്നമല്ല. ബോധസ്വരൂപമായ സത്യവസ്തുവിൽ മരുഭൂമിയിൽ കാനൽജലം പോലെ പ്രതിഭാസിക്കുന്നതാണ് പ്രപഞ്ചം.   തുടർന്ന്...
Feb 21, 2018, 12:58 AM
ഈ പുറമേകാണുന്ന കാഴ്‌ചയൊന്നും നേരല്ല. കാഴ്‌ച കാണാൻ വിസമ്മതിച്ച് കൊണ്ട് ദൃക്ക് അഥവാ കാഴ്‌ചക്കാരൻ സ്വയം മാറി നിന്നാൽ ദൃശ്യമെല്ലാം എങ്ങെന്നില്ലാതെ മാഞ്ഞുമറയും   തുടർന്ന്...
Feb 20, 2018, 1:48 AM
കണ്ണുതുറന്നാൽ പുറമേ കാണാൻ കഴിയുന്നു. അടച്ചാൽ ഉള്ളിലുള്ള അറിവിനും പുറത്തേക്കുവരാൻ പഴുതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാഴ്ചയില്ലാത്തവനായി തീരുന്നു. അതുപോലെ ആത്മജ്ഞാനം തനിയേ പുറത്തുപ്രകാശിക്കുകയില്ല.   തുടർന്ന്...
Feb 19, 2018, 12:43 AM
കാർവർണനായ വിഷ്ണുഭഗവാനും ഒരിക്കൽ കണ്ണ് ചൂഴ്ന്നെടുത്തു. അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ അർച്ചന നടത്തിയതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ദേഹബന്ധത്തിൽപ്പെട്ടുഴലുന്ന ഇൗ ഭക്തന് അത് സാധിക്കുമോ?   തുടർന്ന്...
Feb 18, 2018, 12:58 AM
അവിടത്തെ പാദം കാണാൻ കൊതിച്ച് കൊതിച്ച് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്റെ ദുഃഖം അറിഞ്ഞില്ലെന്നുണ്ടോ? ഇൗ സാധുവായ ഭക്തന് തെറ്റുകളനേകമുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിച്ചു അമാന്തിക്കുകയാണോ?   തുടർന്ന്...
Feb 17, 2018, 12:05 AM
രക്ഷിതാവായി ശ്രേഷ്ഠനായി വിളങ്ങുന്ന അല്ലയോ ദേവ തടസമൊന്നും പറഞ്ഞ് മാറ്റിവയ്ക്കാതെ നിന്നെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹമാകുന്ന തീയിലിട്ട് ഉരുകിയുരുകി അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന മെഴുകുപോലെ അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ...   തുടർന്ന്...
Feb 16, 2018, 12:45 AM
ബാല്യം കഴിഞ്ഞ് യൗവനം ആരംഭിച്ചതുമുതൽ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് കീഴ്‌ക്കാംതൂക്കായി താഴോട്ടുവീഴുന്ന ഒരു പാറയെന്നപോലെ മനസ് കാമന്റെ ബാണപ്രഹരമേറ്റ് അല്ലയോ ഭഗവാൻ അങ്ങയുടെ പാദവും   തുടർന്ന്...
Feb 15, 2018, 1:18 AM
മ​ന​സി​നും ദേ​ഹ​ത്തി​നും ബ​ലം ത​രു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മായ ചില ജീ​വി​ത​ക്ളേ​ശ​ങ്ങ​ളും ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​ത്ത​ന്നാ​ലേ സു​ഗ​മ​മായ ഈ​ശ്വര ഭ​ജ​നം സാ​ദ്ധ്യ​മാ​കൂ എ​ന്നാ​ണ് ഭ​ക്തൻ ഇ​നി​യും അ​റി​യു​ന്ന​ത്.   തുടർന്ന്...
Feb 14, 2018, 12:42 AM
ജ്ഞാ​ന​ത്താൽ സു​ഖം വ​ന്നു​ചേ​രും. സ്നേ​ഹ​മി​ല്ലാ​ത്ത ഹൃ​ദ​യ​ത്താൽ എ​ല്ലാ ദുഃ​ഖ​ങ്ങ​ളും വ​ന്നു​ചേ​രും. അ​ജ്ഞത സ്നേ​ഹ​ത്തെ​യി​ല്ലാ​താ​ക്കും. അ​ങ്ങ​നെ അ​ജ്ഞാ​നം ദുഃ​ഖ​ത്തി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യി​ത്തീ​രും. ഇ​ത് ഏ​താ​പ​ത്തി​നും വി​ത്താ​യി​ത്തീ​രും.   തുടർന്ന്...
Feb 13, 2018, 12:51 AM
ശു​ദ്ധ​മെ​ന്നും അശുദ്ധ​മെ​ന്നും നിർ​വാ​ണം ര​ണ്ടു​വി​ധം. അ​വ​യിൽ വാ​സ​ന​യി​ല്ലാ​ത്ത​ത് ശു​ദ്ധം. വാ​സ​ന​യോ​ടു കൂ​ടി​യ​ത് അ​ശു​ദ്ധം.   തുടർന്ന്...
Feb 12, 2018, 12:59 AM
ബ്ര​ഹ്മം ഒ​ന്നു​മാ​ത്രം ര​ണ്ടി​ല്ലാ​തെ നി​ല​നിൽ​ക്കു​ന്നു. മ​റ്റൊ​ന്നും ഇ​വി​ടെ​യി​ല്ല. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തിൽ സം​ശ​യ​മേ​യി​ല്ല. ഇ​ത​റി​യു​ന്ന​യാൾ എ​ല്ലാ ഭേദ ചി​ന്ത​ക​ളിൽ നി​ന്നും പി​ന്മാ​റ​ണം.   തുടർന്ന്...
Feb 11, 2018, 12:55 AM
സൂര്യനും ചന്ദ്രനും തന്നെ രണ്ട് കണ്ണുകളായി ഭവിച്ചുനിൽക്കുന്നതും രത്‌ന നിർമ്മിതങ്ങളായ കുണ്ഡലങ്ങളണിഞ്ഞ ചെവിരണ്ടും സ്വർണവർണമായ എള്ളിൻപൂവ് വണങ്ങുന്ന അങ്ങയുടെ മൂക്കും കാണാനിടയാകണം.   തുടർന്ന്...
Feb 10, 2018, 12:56 AM
തപസുമുടക്കാനെത്തിയ കാമദേവൻ ദഹിക്കത്തക്കവണ്ണം തീജ്വാല ചൊരിഞ്ഞ നെറ്റിക്കണ്ണും പ്രപഞ്ചം സംഹരിക്കാനൊരുമ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന പുരികക്കൊടിയും എനിക്ക് കാണാനിടവരണം.   തുടർന്ന്...
Feb 9, 2018, 12:57 AM
അങ്ങയുടെ ശിരസിലണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രക്കലയും ചെമ്പിച്ച ജടയ്ക്കുള്ളിലെ ഗംഗയും സർപ്പങ്ങൾ കൊണ്ടണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാലയും വിശേഷപ്പെട്ട കുറികളും എനിക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി കാണാനിടവരണം.   തുടർന്ന്...
Feb 8, 2018, 12:08 AM
സകല പാപങ്ങളെയും ഹരിക്കുന്ന ഭഗവാനേ, അങ്ങയുടെ ഇൗ മായവിനോദം വിഷ്ണുഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊക്കിൾത്താമരയിൽ പിറന്ന ബ്രഹ്മാവും ആരും വ്യക്തമായി ധരിച്ചിട്ടില്ല.   തുടർന്ന്...
Feb 7, 2018, 12:07 AM
ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസപുത്രന്മാരായ സനകൻ, സനന്ദൻ, സനൽകുമാരൻ, സനാതനൻ എന്നീ നാലുപേർക്കും മറ്റുമുനിമാർക്കും ബ്രഹ്‌മോപദേശം ചെയ്ത് തെക്കോട്ടുനോക്കി വിശ്രമിച്ചിരുന്ന പുകൾപെറ്റ ആ ദക്ഷിണാമൂർത്തി കാത്തുരക്ഷിക്കണം.   തുടർന്ന്...
Feb 6, 2018, 12:15 AM
ജനനമരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ചുടുകാടുപോലെ തോന്നുന്ന സംസാരരംഗത്ത് കളിയാടി ശവങ്ങളെ എരിച്ച് ഭസ്‌മം പൂശിയ പോലെ...   തുടർന്ന്...
Feb 5, 2018, 12:55 AM
ത​ന്റെ വാ​ഹ​ന​മായ സ്വർ​ണ​മ​യി​ലി​ന്റെ മു​ക​ളി​ലേ​റി വേ​ലും​ധ​രി​ച്ച് ഭ​ക്ത​വാ​ത്സ​ല്യം നി​മി​ത്തം ക​ണ്ണു​ക​ളിൽ ര​ണ്ടി​ലും ക​ണ്ണീർ​ത്തു​ള്ളി തു​ളു​മ്പി സു​ബ്ര​ഹ്‌​മ​ണ്യ​മൂർ​ത്തി വി​ള​ങ്ങു​ന്നു.   തുടർന്ന്...
Feb 5, 2018, 12:17 AM
തന്റെ വാഹനമായ സ്വർണമയിലിന്റെ മുകളിലേറി വേലുംധരിച്ച് ഭക്തവാത്സല്യം നിമിത്തം കണ്ണുകളിൽ രണ്ടിലും കണ്ണീർത്തുള്ളി തുളുമ്പി സുബ്രഹ്‌മണ്യമൂർത്തി വിളങ്ങുന്നു.   തുടർന്ന്...
Feb 4, 2018, 1:10 AM
പരമസത്യം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആ വേദം തിരുക്കുറളിന്റെ കർത്താവും മഹാസിദ്ധനുമായ വള്ളുവരുടെ നാവിലൂടെയും കേൾപ്പിച്ചുവിളങ്ങുന്ന ദേവി സരസ്വതി നമ്മെ രക്ഷിക്കുമാറാകണം.   തുടർന്ന്...
Feb 1, 2018, 1:43 AM
സൃഷ്ടിയുടെ ആദിയിൽ ദിവ്യങ്ങളായ വേദങ്ങൾ നാലും ആദ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ട് കൃഷ്ണനാമാവായ വേദവ്യാസഭഗവാന് നാലായി വേർതിരിച്ചുകാട്ടിക്കൊടുത്തു.   തുടർന്ന്...
Jan 31, 2018, 12:15 AM
വ്യാസമഹർഷി ഭാരതം രചിച്ച കാലത്ത് നല്ലവണ്ണം കേൾക്കാൻ കഴിവുള്ള വലിയ ചെവിയുമായി പണ്ടേ മുറിഞ്ഞുപോയ .....   തുടർന്ന്...
Jan 30, 2018, 12:25 AM
പത്തിന്ദ്രിയങ്ങളെയും കീഴടക്കി അവയുടെ വിഷയങ്ങളെ പുറംതള്ളി ശക്തി നശിപ്പിച്ചു സുഷ്‌മുനയിൽ കടന്നുപ്രസരിക്കുന്ന കുണ്ഡലിനി പ്രാണൻ അടുത്തെത്തി കൈക്കലാക്കി സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന   തുടർന്ന്...
Jan 29, 2018, 12:18 AM
സാക്ഷാൽ നരസിംഹ മൂർത്തിപോലും ഭയം കൊണ്ടു കുമ്പിടുമാറുള്ള നെറ്റിയുടെ മദ്ധ്യത്തിലുള്ള തീ ചിതറുന്ന മൂന്നാംകണ്ണിൽ എരിച്ചു ചാമ്പലാക്കിയ കാമദേവൻ ഇപ്പോഴും വന്ന് മനസിനെ വികാരപ്പെടുത്തി ക്ളേശിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താണ്?   തുടർന്ന്...
Jan 28, 2018, 1:00 AM
ജനനമരണ രൂപത്തിലുള്ള സംസാരരോഗം പാടെ ശമിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ മരുന്ന് പരമേശ്വരന്റെ തിരുനാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. ലോകമൊക്കെ ആ ലക്ഷ്യവും സാധനാമാർഗവും മറന്നുവീണ്ടും വീണ്ടും   തുടർന്ന്...
Jan 26, 2018, 12:42 AM
മ​ന​സി​നെ ധ്യാ​ന​നി​മ​ഗ്‌​ന​മാ​ക്കി ആ​ത്മാ​ന​ന്ദം ക​ണ്ടെ​ത്തി ഹൃ​ദ​യ​ത്തിൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ജീ​വൻ അ​ങ്ങേ​യ്ക്ക് സർ​വ​ഥാ അ​ധീ​ന​നാ​ണ്. ദുഃ​ഖ​ജ്വാല ക​ത്തി​ക്കാ​ളു​മ്പോൾ ശി​രോ​ഭാ​ഗ​ത്തു​ദി​ച്ച് മൂ​ലാ​ധാ​രം​വ​രെ അ​മൃ​ത​രൂ​പ​മായ പ്രാ​ണ​ധാര പ്ര​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്   തുടർന്ന്...
Jan 25, 2018, 12:52 AM
കാരുണ്യ സ്വരൂപിയായ സർവത്ര സമരൂപനായി വിലസുന്ന അങ്ങേയറ്റം മംഗള സ്വരൂപിയായ ഇൗശ്വരൻ എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്. ശിരസിൽ ദേവഗംഗയും ചന്ദ്രക്കലയും അണിഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലയോ ഭഗവാൻ അവിടന്ന് എന്നും അനുഗ്രഹം തന്നരുളണം.   തുടർന്ന്...
Jan 24, 2018, 12:10 AM
ദുഃഖവും സുഖവും തുല്യമാക്കി ശുദ്ധതേജോരൂപത്തിൽ സ്വയം പ്രകാശിച്ച് മയിൽ വാഹനത്തിലേറി....   തുടർന്ന്...
Jan 23, 2018, 12:10 AM
എട്ടുചാൺ അളവുള്ള ശരീരാന്തർഭാഗത്തിലൂടെ ഓടുന്ന ജീവനാകുന്ന വണ്ടിയെ ഓടിച്ചു കൊണ്ട് പ്രാണാപാനൻമാരാകുന്ന രണ്ടു കുതിരകളെയും കെട്ടിയിരിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Jan 22, 2018, 12:15 AM
ഹൃദയത്തിൽ ഭക്തിയാകുന്ന രത്നദീപം കത്തിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് അഴകും ദൈന്യവും   തുടർന്ന്...
Jan 21, 2018, 12:33 AM
ദേഹത്തിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന കൊച്ചഹന്തയോടൊപ്പം ബുദ്ധിയാകുന്ന സൂര്യനും മനസാകുന്ന ചന്ദ്രനും താമസിയാതെ ക്ഷീണിച്ച് അസ്തമിക്കും. അതിന് മുമ്പ് ഹൃദയമാകുന്ന   തുടർന്ന്...
Jan 20, 2018, 1:13 AM
ഉൗ​ണ്, ഉ​റ​ക്കം, ന​ട​ത്തം, ഇ​രി​പ്പ് എ​ന്ന​ല്ല ഒാ​രോ​രു​ത്ത​രും നിർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ കർ​മ്മ​ച​ല​ന​ങ്ങൾ​ക്കും അ​വ​ര​വ​രി​ലു​ള്ള ഇൗ '​ഞാൻ   തുടർന്ന്...
Jan 19, 2018, 12:10 AM
മുഴക്കത്തോടെ എരിഞ്ഞുകുമിഞ്ഞു പൊങ്ങുന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ നീറ്റലിന് അമൃതം വർഷിക്കുന്നതു പോലെ സുഖം തരുന്ന ...   തുടർന്ന്...
Jan 18, 2018, 12:46 AM
എന്റെ ചെവിക്ക് അമൃത് ചൊരിയുന്ന തിരമാല പോലെ തുടർന്ന് കേൾക്കാവുന്ന അങ്ങയുടെ ദിവ്യ വചനങ്ങളും   തുടർന്ന്...
Jan 17, 2018, 12:34 AM
കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലെ കർമബന്ധങ്ങളെയെല്ലാം പാടെ നശിപ്പിക്കുന്നതും തൊണ്ടിപ്പഴത്തെ തോല്പിക്കുന്ന ശോഭയോട് കൂടിയതുമായ അങ്ങയുടെ ചുണ്ടും മുത്തിന്   തുടർന്ന്...
Jan 16, 2018, 9:45 AM
സൂര്യനും ചന്ദ്രനും തന്നെ രണ്ടു കണ്ണുകളായി ഭവിച്ചുനിൽക്കുന്നതും രക്തനിർമിതങ്ങളായ കുണ്ഡലങ്ങളണിഞ്ഞ ചെവി രണ്ടും സ്വർണവർണമായ എള്ളിൻ പൂവ് തലകുനിച്ചുവണങ്ങുന്ന അങ്ങയുടെ മൂക്കും കാണാനിടയാകണം.   തുടർന്ന്...
Jan 15, 2018, 12:01 AM
ശുദ്ധ കൈവല്യം സമ്പൂർണമായി സർവത്ര പ്രസരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന തേജഃപുഞ്‌ജമേ എന്നിൽ കാരുണ്യം ചൊരിഞ്ഞ് കാമമോഹമാകുന്ന പഴം തട്ടിക്കളഞ്ഞ് കൈ ശുദ്ധിയാക്കി ഗ്രഹിക്കാനായി അങ്ങ് തൃപ്പാദം തന്നനുഗ്രഹിക്കുക.   തുടർന്ന്...
Jan 14, 2018, 12:15 AM
കഴുത്തു കറുത്തിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്. കാരുണ്യനിധിയായ ഭഗവാൻ, അങ്ങു വിഷമാകുന്ന കറുപ്പ് ഭക്ഷിച്ചതു കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്.   തുടർന്ന്...
Jan 13, 2018, 12:03 AM
എന്റേത് എന്റേതു എന്നു പറഞ്ഞു പറ്റിക്കൂടി ഒന്നു വിട്ടു മറ്റൊന്നിനെ കൊതിച്ചു ജനിച്ച് മരിച്ച് ജഡമയമായ ഈ ലോകത്ത്   തുടർന്ന്...
Jan 12, 2018, 12:54 AM
അജ്ഞാന പൂർണമായ സംസാര സമുദ്രത്തിൽ എന്റേതെന്ന ചിന്തയോടെ പറ്റിപ്പിടിക്കാൻ ഇടയാകാതെ എങ്ങും അകവും പുറവും   തുടർന്ന്...
Jan 11, 2018, 12:50 AM
ധന സമ്പത്തെന്നും ഈ ദേഹം, സന്തതി പരമ്പര, ആയുസി ന്റെ ദൈർഘ്യം എന്നും ഇങ്ങനെ പറയുന്നതൊക്കെ തികച്ചും സത്യത്തിൽ നിന്നും   തുടർന്ന്...
Jan 10, 2018, 12:07 AM
മംഗളസ്വരൂപിയായ ഭഗവാൻ, തന്റെ സ്വരൂപമായ മംഗളം മറ്റുള്ളവർക്കും പങ്കിടുന്ന ഭഗവാൻ, സംഹാരമൂർത്തിയായ ഭഗവാൻ, സംസാര നാടകം നടിച്ചുകൊണ്ടിരിരിക്കുന്ന ശുദ്ധബോധ സ്വരൂപനായ ഭഗവാൻ,   തുടർന്ന്...
Jan 9, 2018, 12:46 AM
മം​ഗ​ള​രൂ​പി​യായ ഭ​ഗ​വാൻ വി​ഷ​യ​ഭ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ മ​ദ്ധ്യ​ത്തിൽ ഞാൻ അ​ങ്ങ​യെ​യും ചി​ന്തി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ലും സ​ത്യ​മാർ​ഗ​ത്തിൽ ഒ​രു കു​ട്ടി​യെ​പ്പോ​ലെ അ​സ​മർ​ത്ഥ​നായ എ​ന്റെ ലൗ​കിക മോ​ഹ​ങ്ങൾ​ക്ക് അ​ല്പം പോ​ലും കു​റ​വു​കാ​ണു​ന്നി​ല്ല.   തുടർന്ന്...
Jan 8, 2018, 12:21 AM
ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളെപ്പോലെ കർമേന്ദ്രിയങ്ങളും സദാ ചിത്തത്തെ വിഷയാനുഭവത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. സത്യം കാണാൻ കൊതിക്കുന്ന ഒരു സാധകൻ അവയെ ഭഗവദാരാധനാപരങ്ങളാക്കിത്തീർക്കേണ്ടതാണ്.   തുടർന്ന്...
Jan 7, 2018, 12:28 AM
നാമജപം പരിശീലിച്ചു പഴകിയ ശേഷം ജീവൻ ദേഹം വിട്ടുപോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ നാമോച്ചാരണം കൊണ്ടു ഭഗവദ്രൂപം തെളിഞ്ഞുകിട്ടും. ഭഗവന്നാമമാണ് നാവിനലങ്കാരം.   തുടർന്ന്...
Jan 6, 2018, 12:36 AM
മംഗളസ്വരൂപമായി വിളങ്ങുന്ന അല്ലയോ ഭഗവൻ, ആത്മാ നന്ദം തന്നു രക്ഷിക്കണം. വിഷ്ണുഭഗവാൻ പോലും ഭക്തിപൂർവം ദർശിച്ച് അങ്ങയെ വണങ്ങി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു.   തുടർന്ന്...
Jan 5, 2018, 12:23 AM
മം​ഗ​ള​രൂ​പി​യായ ഭ​ഗ​വാൻ വി​ഷ​യ​ഭ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ മ​ദ്ധ്യ​ത്തിൽ ഞാൻ അ​ങ്ങ​യെ​യും ചി​ന്തി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ലും സ​ത്യ​മാർ​ഗ​ത്തിൽ ഒ​രു കു​ട്ടി​യെ​പ്പോ​ലെ   തുടർന്ന്...
Jan 4, 2018, 12:15 AM
കൈ എ​പ്പോ​ഴും എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ചെ​യ്തു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കും. അ​തു​പോ​ലെ കാ​ലും സ​ദാ ച​ലി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കും.   തുടർന്ന്...
Jan 3, 2018, 12:12 AM
ജ്ഞാ​നേ​ന്ദ്രി​യ​ങ്ങ​ളെ​പ്പോ​ലെ കർ​മേ​ന്ദ്രി​യ​ങ്ങ​ളും സ​ദാ ചി​ത്ത​ത്തെ വി​ഷ​യാ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ന് പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. സ​ത്യം കാ​ണാൻ കൊ​തി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സാ​ധ​കൻ അ​വ​യെ ഭ​ഗ​വ​ദാ​രാ​ധ​നാ​പ​ര​ങ്ങ​ളാ​ക്കി​ത്തീർ​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്.   തുടർന്ന്...