Tuesday, 14 August 2018 9.58 PM IST
Aug 14, 2018, 12:27 AM
ഭസ്മംപൂശി കൂബ്‌ജ പാണ്ഡ്യന്റെ ജ്വരം ഭേദമാക്കി മുൻപാരും കാണിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അത്ഭുതങ്ങൾ കാട്ടിയ മഹാ സിദ്ധനായിരുന്ന തിരുജ്ഞാന സംബന്ധരാണോ ഈ   തുടർന്ന്...
Aug 13, 2018, 12:25 AM
പുരുഷ വേഷം ധരിച്ചെത്തിയ സാക്ഷാലീശ്വരൻ തന്നെയാണോ ഈ അനുകമ്പയാണ്ടവൻ. അതോ ദിവ്യമായ മനുഷ്യരൂപം ധരിച്ചെത്തിയ സാക്ഷാൽ ധർമ്മം തന്നെയാണോ. അതോ   തുടർന്ന്...
Aug 12, 2018, 12:06 AM
അർജുനനിലൂടെ ലോകത്തിന് സത്യസ്ഥിതി വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തിട്ട് അർജുനന്റെ തേർ നടത്തിയ കൃഷ്ണനോ, ഗീതയ്ക്കും ഉപനിഷത്തുകൾക്കും ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിനും   തുടർന്ന്...
Aug 11, 2018, 12:15 AM
ജ​നി​ക്കു​ക, ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ക, വർ​ദ്ധി​ക്കു​ക, പ​രി​ണ​മി​ക്കു​ക, ക്ഷ​യി​ക്കു​ക, ന​ശി​ക്കുക എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ജ​ഡ​ത്തി​ന് സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ആ​റു​ത​രം മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും സ​ത്യ​സ്വ​രൂ​പ​മായ ബോ​ധ​ത്തി​ന്   തുടർന്ന്...
Aug 10, 2018, 12:24 AM
ബോധസത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും അനുകമ്പയും ഇല്ലാത്തവൻ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ദേഹം മാത്രമാണ്. ആ മനുഷ്യൻ, മരുഭൂമിയിലെ വെള്ളമാണ്. അവന്റെ ജീവിതം കായും മണവുമില്ലാത്ത എരുക്കിൻ പൂ പോലെ പ്രയോജന ശൂന്യമായി ഭവിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Aug 9, 2018, 10:31 AM
ബോധ സ​ത്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​റി​വും തു​ടർ​ന്നു​ള്ള അ​നു​ക​മ്പ​യും ഒ​രു​വ​നിൽ ഇ​ല്ലെ​ന്നു വ​ന്നാൽ ആ മ​നു​ഷ്യൻ പി​ന്നെ തൊ​ലി, ര​ക്തം,   തുടർന്ന്...
Aug 7, 2018, 12:10 AM
ജ്ഞാനമുള്ളവർ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ. ജ്ഞാനം, സ്നേഹം, കാരുണ്യം ഈ മൂന്നിനും ആസ്പദമായ സത്യം സദാ സ്മരിക്കേണ്ടതാണ്.   തുടർന്ന്...
Aug 6, 2018, 12:10 AM
ജ്ഞാ​നം, സ്നേ​ഹം, കാ​രു​ണ്യം ഈ മൂ​ന്നി​നും ആ​സ്പ​ദ​മായ സ​ത്യം ഒ​ന്നു​ത​ന്നെ. ഈ സ​ത്യം ജീ​വ​നെ സം​സാ​ര​ദുഃ​ഖ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​റു​കര കൊ​ണ്ടെ​ത്തി​ക്കു​ന്നു.   തുടർന്ന്...
Aug 5, 2018, 12:15 AM
ജ്ഞാനത്താൽ സുഖം വന്നുചേരും. സ്നേഹമില്ലാത്ത ഹൃദയത്താൽ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും വന്നുചേരും. അജ്ഞത സ്നേഹത്തെ ഇല്ലാതാക്കും. അങ്ങനെ   തുടർന്ന്...
Aug 3, 2018, 12:21 AM
ക​രു​ണാ​സ​മു​ദ്ര​മാ​യ അ​ല്ല​യോ ഭ​ഗ​വൻ എ​ന്നിൽ നി​ന്നും ഒ​രു ഉ​റു​മ്പി​ന​ പോ​ലും വേ​ദ​ന​യു​ണ്ടാ​കാൻ ഇ​ട​യാ​ക​രു​ത് എ​ന്ന രൂ​പ​ത്തി​ലു​ള്ള കാ​രു​ണ്യ​വും എ​ല്ലാ​യ്‌​പ്പോ​ഴും അ​ങ്ങ​യു​ടെ ദി​വ്യ​രൂ​പം ഹൃ​ദ​യ​ത്തിൽ നി​ന്നും മ​റ​ന്നു പോ​കാ​ത്ത വി​ധ​മു​ള്ള സ്​മ​ര​ണ​യും ത​ന്ന​നു​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ക.   തുടർന്ന്...
Aug 2, 2018, 12:46 AM
ഈ ലോകത്ത് ഇരുട്ടിൽ നിന്നും ഭയന്നവന് എങ്ങനെയാണോ പിശാച് പൊന്തിവന്നു കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെയാണ് അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും പ്രപഞ്ചം പൊന്തിവളർന്നു കാണപ്പെടുന്നത്.   തുടർന്ന്...
Aug 1, 2018, 9:56 AM
മനസിൽ നിന്നു മറ്റൊന്നല്ലാതെ അവിദ്യയാൽ കല്പിക്കപ്പെടുന്നതാണീ ജഗത്തു മുഴുവൻ. അവിദ്യ വിദ്യകൊണ്ട് ഇല്ലാതായി മറയുന്നു. അപ്പോൾ ജഗത്ത് കേവല ചിത്രം പോലെ കാണാറാകുന്നു.   തുടർന്ന്...
Jul 31, 2018, 12:05 AM
ക​നാൽ ജ​ല​വും ആ​കാശ നീ​ലി​മ​യും ആ​കാ​ശ​പു​ഷ്പം പോ​ലെ അ​സ​ത്യ​മാ​ണ്. മ​രു​ഭൂ​മി​യും ആ​കാ​ശ​വും സ​ത്യം. അ​തു​പോ​ലെ പ​ല​തി​ന്റെ കാ​ഴ്ച അ​സ​ത്യം.   തുടർന്ന്...
Jul 30, 2018, 12:00 AM
ആനന്ദം തന്നെയാണ് ഉണ്മ. അതു തന്നെയാണ് ബോധം. ഇതു മൂന്നും ഒന്നു തന്നെ. പക്ഷെ മറ്റൊന്നുണ്ടെന്നു തോന്നിയാൽ   തുടർന്ന്...
Jul 29, 2018, 12:11 AM
ഇക്കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ മനസിന്റെ തന്നെ രൂപഭേദമാണ്. ആ മനസോ ഒരിടത്തും കാണപ്പെടുന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ആകാശത്തിൽ നീല നിറവും മരുഭൂമിയിൽ വെള്ളവും കാണപ്പെടുന്നതുപോലെ ആത്മാവിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണീ പ്രപഞ്ചം.   തുടർന്ന്...
Jul 28, 2018, 12:22 AM
സ​ത്യം ഒ​ന്നേ​യു​ള്ളൂ. ര​ണ്ടാ​മ​തൊ​ന്നി​ല്ല. പ​ല​തു തോ​ന്നു​ന്നി​ട​ത്തു അ​സ​ത്യം ത​ന്നെ​യാ​ണ് സ​ത്യ​മെ​ന്ന പോ​ലെ പ്ര​കാ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. ശി​വ​പ്ര​തിമ ക​ല്ലു ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ശി​ല്പി​യു​ണ്ടാ​ക്കിയ മ​റ്റൊ​രു വ​സ്തു​വ​ല്ല.   തുടർന്ന്...
Jul 27, 2018, 12:33 AM
സ​ത്യം കാ​ണു​ന്ന​യാൾ​ക്ക് പ്ര​പ​ഞ്ചം ആ​ത്മാ​വിൽ ആ​കാ​ശ​ത്തി​ലെ കാ​ടു പോ​ലെ പ്ര​കാ​ശി​ക്കു​ന്നു. അ​സ​ത്യ​മായ പാവക്കു​ട്ടി​ക്കു സ​ത്യ​മെ​ന്ന​പോ​ലെ​യും തോ​ന്നു​ന്നു.   തുടർന്ന്...
Jul 26, 2018, 12:05 AM
ജ​ഗ​ത്തി​ന്റെ മു​ഴു​വൻ ആ​രം​ഭ​ത്തി​നു​ള്ള കാ​ര​ണം മാ​യാ​ശ​ക്തി ത​ന്നെ​യാ​ണ്. അ​വ​ളാൽ സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാം ഒ​രു യോ​ഗി​യു​ടെ സി​ദ്ധി സ​മൂ​ഹ​മെ​ന്ന പോ​ലെ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ്. മാ​യാ​വി​യിൽ   തുടർന്ന്...
Jul 25, 2018, 12:28 AM
ഈ ലോ​ക​ത്ത് ഇ​രു​ട്ടിൽ നി​ന്ന് ഭ​യ​ന്ന​വ​ന് എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണോ പി​ശാ​ച് പൊ​ന്തി​വ​ന്ന് കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് അ​തു​പോ​ലെ​യാ​ണ് അ​ജ്ഞാ​ന​ത്തിൽ നി​ന്ന് പ്ര​പ​ഞ്ചം പൊ​ന്തി​വ​ളർ​ന്ന് കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.   തുടർന്ന്...
Jul 24, 2018, 10:16 AM
കൈ, കാൽ മുതലായ എന്റെ അഞ്ചു കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം പോലും എന്ത് അസത്യം എന്ത് സത്യം എന്നറിയാൻ വയ്യാതെ അസത്യത്തിൽ മോഹിച്ച് സൽക്കർമ്മം അല്ലാത്തതൊന്നും ചെയ്യാൻ ഇടയാക്കരുത്.   തുടർന്ന്...
Jul 23, 2018, 10:54 AM
സകലജഗത്തിനും ആശ്രയമായി സർവ്വവ്യാപിയായി വർത്തിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും ഏതിഷ്ടദേവതാ രൂപം ധരിക്കാനും മടിയില്ലാത്തവനായ ഭഗവാൻ ഈ ഭക്തന് ബ്രഹ്മാനുഭവനം നൽകണം.   തുടർന്ന്...
Jul 22, 2018, 12:10 AM
ഇക്കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഏതു ജഗദീശ്വരനാണോ നിമിഷനേരം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചു സദാസമയം കടക്കൺ നോട്ടംകൊണ്ട് രക്ഷിച്ചുപോരുന്നത് ആ ഭഗവാൻ ഈ ഭക്തനെ രക്ഷിച്ചരുളണം.   തുടർന്ന്...
Jul 21, 2018, 12:26 AM
അ​ത്യ​ന്തം സൂ​ക്ഷ്‌​മ​മായ ത​റി​യിൽ നി​ന്നും ഒ​രാൽ​വൃ​ക്ഷം എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണോ പ്ര​ക​ട​മാ​യി കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് അ​തു​പോ​ലെ അ​ത്യ​ന്തം സൂ​ക്ഷ്മ​മായ ശു​ദ്ധ ബോ​ധ​വ​സ്തു​വിൽ നി​ന്ന് നാ​മ​രൂ​പ​ച​ഞ്ച​ല​മായ ഈ ജ​ഗ​ത്ത് പ്ര​ക​ട​മാ​യി​ക്കാ​ണു​ന്നു.   തുടർന്ന്...
Jul 20, 2018, 12:15 AM
അല്ലയോ സുബ്രഹ്മണ്യ ഭഗവാൻ അങ്ങയുടെ അച്ഛന്റെ കുണ്ടാമണ്ടികൾ ആർക്കും ധരിക്കാൻ വയ്യാത്ത മായാജാലംതന്നെ. അത് വിവരിക്കാൻ ആയിരം നാക്കുള്ള അനന്തനുപോലും സാദ്ധ്യമല്ല.   തുടർന്ന്...
Jul 19, 2018, 1:00 AM
ശി​വ​ബീ​ജ​ത്തിൽ നി​ന്ന് ജ​നി​ച്ച​വ​നും കു​ങ്കു​മം പോ​ലെ ചു​വ​പ്പു​നി​റ​മു​ള്ള ഉ​ത്സാ​ഹ​ഭ​രി​ത​നും മ​റ്റു​ള്ള​വർ​ക്കാ​ന​ന്ദം പ​ക​രു​ന്ന​വ​നു​മായ സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​നെ ഉ​പാ​സി​ക്കു​വിൻ.   തുടർന്ന്...
Jul 18, 2018, 12:25 AM
വി​വി​ധ​ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​പ​ഞ്ച​ങ്ങൾ​ക്കി​രി​പ്പി​ട​വും ഭ​ക്ത​ന്മാർ​ക്ക​വ​ലം​ബ​വും ശ്രേ​ഷ്ഠ​ന്മാ​രാൽ ആ​രാ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​നും തോൾ​വള ധ​രി​ച്ച തോ​ളിൽ ആ​വ​നാ​ഴി​യോ​ടു​കൂ​ടി​യ​വ​നു​മായ സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​നെ ന​മ​സ്ക​രി​ച്ച് ഉ​പാ​സി​ക്കു​വിൻ.   തുടർന്ന്...
Jul 17, 2018, 12:04 AM
ഉണ്മയും ഇല്ലായ്മയും കൊണ്ടുനിറഞ്ഞ ജഗത്രയത്തിന്റെ രൂപം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനും എന്നാൽ രൂപമൊന്നുമില്ലാത്തവനും തുല്യതയില്ലാത്തവനുമായ സുബ്രഹ്മണ്യനെ നമസ്കരിച്ച് ഉപാസിക്കുവിൻ.   തുടർന്ന്...
Jul 16, 2018, 11:17 AM
വിഷ്ണുവിനാലും ബ്രഹ്മാവിനാലും ആദരപൂർവം പൂജിക്കപ്പെടുന്നവനും ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് മോക്ഷമാർഗത്തിൽ സൂര്യനെപ്പോലെ പ്രകാശമരുളുന്നവനും ചിരകാലം വരുണന്റെ അതിഥിയായി കഴിഞ്ഞവനുമായ സുബ്രഹ്മണ്യനെ നമസ്കരിച്ച് ഉപാസിക്കുവിൻ.   തുടർന്ന്...
Jul 15, 2018, 10:16 AM
ഭക്തരിൽ ഉദാരമായ കാരുണ്യം ചൊരിയുന്നവനും ദേവസൈന്യത്തിന്റെ അധിപനും ഭക്തജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷമെന്തും സാധിച്ചുകൊടുക്കുന്നവനും ദേവന്മാരുടെ പ്രഭുവുമായ സുബ്രഹ്മണ്യനെ നമസ്കരിച്ചു ഉപാസിക്കുവിൻ.   തുടർന്ന്...
Jul 13, 2018, 12:05 AM
അ​റി​യു​ന്ന​വൻ, അ​റി​വ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ര​ണ്ടാ​യി പി​രി​ഞ്ഞ് സ​ദാ സം​ഭ​വി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ലോ​കാ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ലെ സ​ത്വ​ര​ജ​സ് ത​മോ​ഗു​ണ​ങ്ങ​ളെ ക​ട​ന്നു​നിൽ​ക്കു​ന്ന​വ​നായ സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​നെ ന​മ​സ്ക​രി​ച്ച് ഉ​പാ​സി​ക്കു​വിൻ.   തുടർന്ന്...
Jul 12, 2018, 12:10 AM
ഇ​ന്ദ്രി​യ​ങ്ങ​ളെ പാ​ട്ടി​ലാ​ക്കി ശ​മ​സു​ഖം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​നും മം​ഗള സ്വ​രൂ​പി​യായ ശി​വ​ന്റെ പു​ത്ര​നും മ​റ്റൊ​രാ​ശ്ര​യ​ത്തോ​ട് കൂ​ടാ​ത്ത​വ​നും എ​ന്നാൽ ജ​ഗ​ത്തി​ന് മു​ഴു​വൻ ആ​ശ്ര​യ​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള​വ​നു​മായ സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​നെ ന​മ​സ്ക​രി​ച്ച്   തുടർന്ന്...
Jul 11, 2018, 12:05 AM
ബ്ര​ഹ്മം ആ​ന​ന്ദ​ഘ​ന​മാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് സ​ത്യാ​ന്വേ​ഷി​കൾ ധ്യാ​ന​മ​ന​ന​ങ്ങ​ളിൽ കൂ​ടി ബ്ര​ഹ്മ​സ്വ​രൂ​പം പിൻ​തു​ടർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ട​വി​ടാ​തെ​യു​ള്ള ബ്ര​ഹ്മ​സ്വ​രൂ​പാ​നു​സ​ന്ധാ​ത​മാ​ണ് ഭ​ക്തി.   തുടർന്ന്...
Jul 10, 2018, 12:05 AM
ഭ​ക്തി ആ​ത്മാ​നു​സ​ന്ധാ​ന​മാ​ണ്. ആ​ത്മാ​വ് ആ​ന​ന്ദ​ഘ​ന​മായ സ​ത്ത​യാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ആ​ത്മ​ത​ത്വം ഗ്ര​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​യാൾ എ​പ്പോ​ഴും ബു​ദ്ധി​കൊ​ണ്ട് ആ​ത്മാ​വി​നെ പി​ന്തു​ടർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കും.   തുടർന്ന്...
Jul 9, 2018, 12:20 AM
ബോ​ധാം​ശ​മായ ആ​ത്മാ​വ് അ​ഥ​വാ ജീ​വ​പ്ര​ജ്ഞ സ്വ​യ​മാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു യാ​ത്ര​യാ​ണ് ജീ​വി​തം. കർ​മ്മ​ഗ​തി​യാ​ണ് സ​ഞ്ചാ​ര​പ​ഥം. കൂ​ടി​യും കു​റ​ഞ്ഞു​മു​ള്ള സു​ഖ​ദുഃ​ഖാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങൾ​കൊ​ണ്ട് നി​മ്‌​ന്നോ​ത​മാ​ണീ​മാർ​ഗം.   തുടർന്ന്...
Jul 8, 2018, 12:11 AM
പരിണാമ പ്രവാഹത്തിലെ അല്പസുഖം ദുഃഖമെന്നപോലെ കാലത്തിന്റെ ഗതിവേഗത്തിൽ വലിയ പ്രയത്‌നം കൂടാതെതന്നെ ആർക്കും സമ്പാദിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.   തുടർന്ന്...
Jul 7, 2018, 12:10 AM
വി​വേ​ക​മു​ള്ള ധീ​രൻ ജീ​വി​ത​ത്തിൽ അ​ന​ശ്വ​ര​സ​ത്യ​ത്തെ തി​ര​യു​ന്നു. പ​രി​ണാമ പ്ര​വാ​ഹ​ത്തിൽ കീ​ഴ്‌​മേൽ മ​റി​യു​ന്ന​വർ​ക്ക് അ​ത് കി​ട്ടു​ക​യി​ല്ല.   തുടർന്ന്...
Jul 6, 2018, 1:09 AM
ന​ല്ല​വ​ണ്ണം​ ​ചി​ന്തി​ച്ചു​നോ​ക്കി​യാൽ​ ​ഈ​ ​പ​ഞ്ച​ഭൂ​ത​ങ്ങൾ​ ​ബോ​ധ​ത്തി​നു​ള്ളിൽ​ ​പ്ര​കാ​ശി​ച്ചു​നിൽ​ക്കു​ന്ന​വ​യാ​ണ്.മ​രു​ഭൂ​മി​യിൽ​ ​വെ​ള്ളം​ ​തി​ര​യ​ടി​ച്ചു​ ​നിൽ​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ​ ​ബോ​ധ​ത്തി​ന​പ്പു​റം മ​റ്റൊ​ന്നും​ ​കാ​ണ്മാ​നി​ല്ല.   തുടർന്ന്...
Jul 5, 2018, 12:35 AM
മിക്കവാറും ശിവൻ ദിഗംബരനായിട്ടാണ് നടക്കുക. വല്ലപ്പോഴും ഇളിയിൽ ഒരാനത്തോൽ ധരിച്ചും സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട്.   തുടർന്ന്...
Jul 4, 2018, 10:22 AM
ആഹാരത്തിന് വകയില്ലാതെ ഇരക്കാൽ കൈയിൽ തലയോടും താങ്ങായി വടിയും ഏന്തി തെരുവ് നീളെ പിച്ച തെണ്ടി നടക്കും. പാർവതിക്ക് പകുതിദേഹം പങ്കിട്ട അദ്ദേഹം കുടം നിറഞ്ഞുതുളുമ്പെ കള്ള് ചുമന്ന് വിടുപണിചെയ്യും.   തുടർന്ന്...
Jul 3, 2018, 12:05 AM
പി​ച്ച​ക്കാ​ര​ന്റെ തെ​റ്റു​കൾ മ​റ്റൊ​രു പി​ച്ച​ക്കാ​രൻ ക്ഷ​മി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​ത് ഉ​ചി​തം​ത​ന്നെ. മ​ക്കൾ ത​ന്റെ കാൽ​ക്കൽ വ​ന്ന് കു​മ്പി​ട്ടാൽ പി​താ​വ് മു​മ്പ് ചെ​യ്ത തെ​റ്റെ​ല്ലാം ക്ഷ​മി​ച്ച് ആ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ   തുടർന്ന്...
Jul 2, 2018, 12:15 AM
സദാ വണ്ടിനെപ്പോലെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പുറമേയാണെന്നപോലെ ഉള്ളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതുമായ പ്രകാശിക്കലാണ് ദാനം. ഈ ദാനം സാമാന്യമെന്നും വിശേഷമെന്നും രണ്ടുവിധത്തിൽ മാത്രം വേർതിരിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Jul 1, 2018, 12:05 AM
പി​ച്ച​തെ​ണ്ടി​ന​ട​ന്ന കാ​ലം ക​ഴി​ച്ച ശി​വ​ന് ഏ​റ്റ​വും പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട മ​ക​നായ അ​ല്ല​യോ സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ ഭ​ഗ​വാൻ, അ​ങ്ങ് അ​ച്ഛ​നെ​പ്പോ​ലെ പി​ച്ച​ക്കാ​രൻ ത​ന്നെ. ഇൗ ഭ​ക്ത​നോ സ്വ​തേ ത​ന്നെ   തുടർന്ന്...
Jun 30, 2018, 12:15 AM
വിത്തിൽ വൃക്ഷമെന്നപോലെ ആത്മാവിൽ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ വിട്ടുപോകാതെ സൂക്ഷ്മ രൂപത്തിൽ ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അജ്ഞാനമാണ്. അതുനിമിത്തമോ അഥവാ പ്രപഞ്ച ദർശനത്തിൽ ഇതിന് പ്രാധാന്യമുള്ളതുകൊണ്ടോ ഈ തമസിനെ   തുടർന്ന്...
Jun 29, 2018, 1:02 AM
മുത്തുച്ചിപ്പിയിൽ കല്പിച്ചു കാണുന്ന വെള്ളിക്കു കാരണം അജ്ഞാനമാണ്. അതുപോലെ ആത്മാവിൽ കല്പിച്ചു കാണുന്ന ജഗത്തിനും കാരണം അജ്ഞാനമാണ്. ഇതാണ് തമസ്.   തുടർന്ന്...
Jun 28, 2018, 12:05 AM
ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മാത്രം കണ്ടനുഭവിക്കാവുന്ന സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തെ ഏതൊരു ശക്തിയാണോ പുറമേ പ്രകടമാക്കുന്നത് ആ ശക്തിയാണ് അപര. ആത്മ സ്വരൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ആ ശക്തി ഇങ്ങനെ   തുടർന്ന്...
Jun 27, 2018, 10:07 AM
ബോധസ്വരൂപമായ ആത്മാവ് മായകൊണ്ട് ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി തന്നോട് ചേർത്തുവയ്ക്കുന്നു. എന്നിട്ട് താൻ സുഖിക്കുന്നു, ദുഃഖിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ വെറുതെ ഭ്രമിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Jun 26, 2018, 12:36 AM
ഏ​തൊ​രു ശ​ക്തി​യാ​ണോ ആ​ത്മാ​വി​ന്റെ സൂ​ക്ഷ്മ ശ​രീ​ര​ങ്ങ​ളായ പ​ത്തി​ന്ദ്രി​യ​ങ്ങ​ളെ​യും മ​ന​സ്, ബു​ദ്ധി, അ​ഞ്ച് പ്രാ​ണ​ന്മാർ എ​ന്നി​വ​യെ​യും ഉ​ണ്ടാ​ക്കി കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ ശ​ക്തി ത​ന്നെ​യാ​ണ് പ​രയെന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.   തുടർന്ന്...
Jun 25, 2018, 12:20 AM
കയറിനെ സർപ്പമെന്നു കാട്ടി അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മറച്ചു കളയുന്ന കണ്ണ് എങ്ങനെയാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ ആത്മാവ് സത്യമല്ല, ജഡമാണ് സത്യം എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി   തുടർന്ന്...
Jun 24, 2018, 12:13 AM
കയറിൽ സർപ്പത്തെ കാണുന്നിടത്ത് അന്വേഷിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ സർപ്പം ഉള്ളതല്ല. കയറാണുള്ളത് എന്ന് എങ്ങനെ തെളിയുന്നുവോ അതുപോലെ ആത്മാവിലെ കാഴ്ചയായ ജഡം സത്യമല്ല.   തുടർന്ന്...
Jun 23, 2018, 12:10 AM
ഉ​ല്പ​ത്തി​ക്കു​മു​മ്പ് പാ​ത്ര​ങ്ങൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. മ​ണ്ണ് മാ​ത്ര​മേ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. അ​തു​പോ​ലെ പ്ര​പ​ഞ്ച സൃ​ഷ്ടി​ക്ക് മു​മ്പ് ബ്ര​ഹ്മ​ത്തിൽ നി​ന്നും വേർ​പെ​ട്ട് മായ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. നിർ​വ​ചി​ക്കാൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സാ​മർ​ത്ഥ്യ​ത്തോ​ടു​കൂ​ടിയ   തുടർന്ന്...