Saturday, 23 June 2018 6.01 AM IST
Jun 23, 2018, 12:10 AM
ഉ​ല്പ​ത്തി​ക്കു​മു​മ്പ് പാ​ത്ര​ങ്ങൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. മ​ണ്ണ് മാ​ത്ര​മേ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. അ​തു​പോ​ലെ പ്ര​പ​ഞ്ച സൃ​ഷ്ടി​ക്ക് മു​മ്പ് ബ്ര​ഹ്മ​ത്തിൽ നി​ന്നും വേർ​പെ​ട്ട് മായ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. നിർ​വ​ചി​ക്കാൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സാ​മർ​ത്ഥ്യ​ത്തോ​ടു​കൂ​ടിയ   തുടർന്ന്...
Jun 22, 2018, 9:59 AM
രാത്രിയെന്നും പകലെന്നും വേർതിരിയുന്ന കാലത്തെയും കടന്നു നിൽക്കുന്ന ആനന്ദസ്വരൂപമായ സത്യമേ ജീവിതത്തെ ഇല്ലാതാക്കൂ, നീ വെറുതെ അജ്ഞാനം കടം വാങ്ങിയല്ലേ 'ഞാൻ   തുടർന്ന്...
Jun 21, 2018, 12:55 AM
കുയിൽനാദം പോലെ മനോഹരങ്ങളായ അനാഹതനാദം പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ട് സുഷുമ്നാനാഡി വഴി പ്രസരിക്കുന്ന പ്രാണലതയ്ക്ക് ചുറ്റിപ്പിണയുവാൻ പുതിയ മരം പോലെ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന ബോധസ്വരൂപനായ ഭഗവാനെ ഞങ്ങൾ ഉപാസിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Jun 20, 2018, 12:15 AM
ഗം​ഗ​യു​ടെ ത​ല​യി​ല​ണി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന തേ​ജോ​മ​യ​നായ ഭ​ഗ​വൻ, പൂ​പോ​ലെ മ​നോ​ഹ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ​അ​ങ്ങ​യു​ടെ പാ​ദ​ങ്ങൾ ര​ണ്ടും ഭ​ജ​ന​ത്തി​ന് പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​ക്കി അ​നു​ഗ്ര​ഹി​ക്ക​ണം.   തുടർന്ന്...
Jun 19, 2018, 1:37 AM
ച​ന്ദ്ര​ക്ക​ലാ​ധ​ര​നായ ദേ​വ​ദേ​വേ​ശ, അ​ങ്ങ​യു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ല​ല്ലാ​തെ ഈ ലോ​ക​ത്തു യാ​തൊ​ന്നും ത​ന്നെ​യി​ല്ല. ഈ സം​സാ​ര​ക്കാ​ട്ടി​ലെ ചെ​റു​ശാഖ പോ​ലു​ള്ള ദേ​ഹ​ത്തി​ന് പൂർ​ണ​മാ​യി എ​ന്നെ അ​ടി​മ​യാ​ക്കി ന​ശി​പ്പി​ക്ക​രു​തേ.   തുടർന്ന്...
Jun 18, 2018, 12:05 AM
അ​ങ്ങ​യു​ടെ കാ​രു​ണ്യം എ​ന്നിൽ നി​ന്നും ഒ​രി​ക്ക​ലും വി​ട്ടു​പോ​കാൻ ഇ​ട​യാ​ക​രു​ത്. അ​വി​ടു​ത്തെ പാ​ദ​ത്തിൽ അ​ലി​ഞ്ഞ് ചേർ​ന്ന് ഒ​ന്നാ​ക​ണം. അ​ല്ലെ​ങ്കിൽ ഇ​നി മേ​ലും അ​ജ്ഞാ​ന​ക്ക​ട​ലിൽ മു​ഴു​കി ദുഃ​ഖി​ക്കാ​നി​ട​വ​രും.   തുടർന്ന്...
Jun 17, 2018, 12:05 AM
അഗതിയായ ഈ ഭക്തദാസനെ ഭഗവത് പാദങ്ങളിലെക്ക് അംഗീകരിക്കണം. ഉപേക്ഷിക്കരുത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് ഒരു കുറവും വരുത്തരുതേ.   തുടർന്ന്...
Jun 15, 2018, 1:43 AM
ഏ​കീ​ഭ​വി​ച്ചു​ണ്ടാ​കു​ന്ന അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണെ​ന്റെ സ്വ​രൂ​പ​മെ​ന്നെ​നി​ക്ക​റി​യാൻ ക​ഴി​ഞ്ഞാൽ ശു​ദ്ധ​സ​ത്യ​മേ, അ​ങ്ങ് ഇ​വ​നിൽ നി​ന്നു വേർ​പെ​ടാ​തെ സ​ദാ ഒ​ന്നാ​യി​ത​ന്നെ വർ​ത്തി​ക്കും   തുടർന്ന്...
Jun 14, 2018, 12:05 AM
വേ​ദം പ​ഠി​ച്ച​വൻ വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന വേ​ദ​ത​ത്വ​ങ്ങൾ കേ​ട്ട​പാ​ടെ ന​ഷ്ട​മാ​കു​ന്നു. ജീ​വി​താ​നു​ഭ​വ​ങ്ങൾ ത​ന്നെ പ​ല​തും ഇ​ങ്ങ​നെ വ​ന്നും പോ​യു​മി​രി​ക്കു​ന്നു.   തുടർന്ന്...
Jun 13, 2018, 12:10 AM
സമാധി വിട്ടുണരുന്നതോടെ മറയുന്ന ശുദ്ധസത്യമേ, നീ എപ്പോഴും വ്യവഹാരദശയിലും ഭാവനയിൽ പ്രതിബിംബിച്ചുനിൽക്കുന്നു. ശുദ്ധാനന്ദ സ്വരൂപമായ സത്യമേ, നിന്നെ ഞാൻ സദാ ഭജിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Jun 12, 2018, 12:15 AM
പൊ​ങ്ങി​യും താ​ണും വ​രു​ന്ന​സ​ങ്ക​ല്പ​ങ്ങൾ എ​ല്ലാം ത​ന്നെ ഒ​രു​മി​ച്ച് ഭ​ഗ​വ​ത് സ്വ​രൂ​പ​മാ​ണെ​ന്ന് ഭാ​വ​ന​ചെ​യ്തു​റ​പ്പി​ച്ച് സ​മാ​ധി​യിൽ ല​യി​ച്ച​പ്പോൾ സർ​വ​സ്വ​മായ ഭ​ഗ​വ​ത് രൂ​പം വെ​ളി​വാ​യി.   തുടർന്ന്...
Jun 11, 2018, 11:05 AM
ആശ്ചര്യം, ഭഗവാൻ എന്റെ ഉള്ളും പുറവും ഇല്ലാതാക്കി ഇടതിങ്ങി നിറയുന്നു. എങ്കിലും ദേഹബോധം പൂർണമായി ഉപശമിക്കുന്നില്ല. ഭഗവത് സ്വരൂപത്തിൽ പറ്റിനിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ എന്നു   തുടർന്ന്...
Jun 10, 2018, 1:30 AM
രാത്രിയെന്നും പകലെന്നും വേർതിരിയുന്ന കാലത്തെയും കടന്നു നിൽക്കുന്ന ആനന്ദസ്വരൂപമായ സത്യമേ ജീവിതത്തെ ഇല്ലാതാക്കൂ, നീ വെറുതെ അജ്ഞാനം കടം വാങ്ങിയല്ലേ 'ഞാൻ   തുടർന്ന്...
Jun 9, 2018, 12:21 AM
ഇതൊന്ന് അത് രണ്ട്എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിച്ചും നീ, ഇവൻ എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിച്ചു കണ്ടും പരിശ്രമിക്കാൻ ഇടവരരുത്. ഒന്നും രണ്ടുമായും നീയും ഇവനുമായും വേർതിരിഞ്ഞു കാണുന്നതെല്ലാം   തുടർന്ന്...
Jun 8, 2018, 12:20 AM
പു​റ​മേ കാ​ണു​ന്ന പ​ല​തും ആ​ദി​യോ അ​ന്ത​മോ മ​ദ്ധ്യ​മോ തി​രി​ച്ച​റി​യാൻ വ​യ്യാ​ത്ത​വി​ധം എ​ന്റെ അ​റി​വിൽ നി​ന്നും അ​ക​ന്നു നി​ന്നി​രു​ന്നു. എ​ന്നാൽ എ​ല്ലാം ബോ​ധ​സ്വ​രൂ​പ​മാ​ണെ​ന്ന് കാ​ണി​ച്ചു​ത​ന്നു​കൊ​ണ്ട് അ​പ്പോ​ഴ​പ്പോൾ   തുടർന്ന്...
Jun 7, 2018, 12:05 AM
മണ്ണ്,തീ, വെള്ളം എന്നിവയും കാറ്റ്, ആകാശം ഇവയും ആത്മദർശനത്തിൽ ഭാഗം വച്ച് പിരിയുന്നതുപോലെ പിരിഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞ് മാറും. സ്വർഗവും നരകവും എല്ലാം അകലും.   തുടർന്ന്...
Jun 6, 2018, 12:05 AM
എ​ന്റെ നാ​ഥ​നായ അ​ല്ല​യോ ഭ​ഗ​വൻ, നാ​ഥൻ ഉ​ള്ളിൽ ത​ന്നെ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന​റി​യാ​തെ പ​ല​രും ഈ ലോ​ക​ത്തിൽ അ​ങ്ങ​യെ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് കാ​ണാൻ ക​ഴി​യാ​തെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി ഒ​ന്നി​ലും മ​ന​സ്   തുടർന്ന്...
Jun 5, 2018, 9:53 AM
ഞാൻ ആനന്ദമാണ്, ഞാൻ ബ്രഹ്മാവാണ്. ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്നീ രൂപത്തിൽ സദാ ഭാവന ചെയ്തുറപ്പിക്കുന്നവൻ ഭക്തനെന്നറിയപ്പെടുന്നു.   തുടർന്ന്...
Jun 4, 2018, 12:10 AM
ശ​ബ്ദം, സ്പർ​ശം, രൂ​പം, ര​സം, ഗ​ന്ധം ഈ അ​ഞ്ചു വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ​യും വേർ​തി​രി​ച്ച് അ​റി​യു​ന്ന ബോ​ധ​സ്വ​രൂ​പ​മായ വ​സ്തു​വിൽ​ത്ത​ന്നെ അ​ന​ന്ത​മായ പ്ര​പ​ഞ്ചം അ​ട​ങ്ങു​ന്നു എ​ന്ന് സ​ന്യാ​സി അ​റി​യു​ന്നു.   തുടർന്ന്...
Jun 3, 2018, 12:15 AM
ധർമ്മം തന്നെയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിനാദികാരണമായ പരബ്രഹ്മം. ധർമ്മം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത്. ധർമ്മം എല്ലായിടത്തും വിജയം കൈവരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള   തുടർന്ന്...
Jun 2, 2018, 1:11 AM
പ്ര​ണ​വോ​പാ​സ​ന​കൊ​ണ്ടു​ണർ​ത്തി​ ​ശു​ദ്ധ​മാ​യ​ ​ഹൃ​ദ​യാ​കാ​ശ​മ​ദ്ധ്യ​ത്തിൽ​ ​ആ​ത്മ​പ്ര​കാ​ശം​ ​പ​ര​ന്ന് ​ഉ​ള്ളിൽ​ ​ധ്വ​നി​ച്ചു​ ​കേൾ​ക്കാ​നി​ട​വ​രു​ന്ന​ ​അ​നാ​ഹ​ത​നാ​ദം​ ​കേ​ട്ട് ​സ​ത്യാ​നു​ഭ​വ​മു​ള്ള​വ​നാ​യി​ ​തീ​രു​ക.   തുടർന്ന്...
May 31, 2018, 12:05 AM
ക​രു​ണാ സ​മു​ദ്ര​മായ അ​ല്ല​യോ ഭ​ഗ​വൻ എ​ന്നിൽ നി​ന്നും ഒ​രു ഉ​റു​മ്പി​നു പോ​ലും വേ​ദ​ന​യു​ണ്ടാ​കാൻ ഇ​ട​യാ​ക​രു​ത് എ​ന്ന രൂ​പ​ത്തി​ലു​ള്ള കാ​രു​ണ്യ​വും അ​ങ്ങ​യു​ടെ ദി​വ്യ​രൂ​പം മ​റ​ന്നു​പോ​കാ​ത്ത വി​ധ​മു​ള്ള   തുടർന്ന്...
May 30, 2018, 12:48 AM
വർ​ഗ​മേ​തെ​ന്നു വി​ളി​ച്ച​റി​യി​ക്കു​ന്ന ശ​രീ​രം ത​ന്നെ ഒ​രു​വ​ന്റെ ജാ​തി ഏ​താ​ണെ​ന്ന​റി​യി​ച്ചു ത​രു​ന്ന​തു കൊ​ണ്ട് ചി​ന്താ​ശ​ക്തി​യും കാ​ഴ്ച​ശ​ക്തി​യു​മു​ള്ള​വർ ജാ​തി​യേ​തെ​ന്ന് ചോ​ദി​ക്കു​ക​യി​ല്ല.   തുടർന്ന്...
May 29, 2018, 12:05 AM
ജ​നി​ക്കു​ക, ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ക, വർ​ദ്ധി​ക്കു​ക, പ​രി​ണ​മി​ക്കു​ക, ക്ഷ​യി​ക്കു​ക, ന​ശി​ക്കുക എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ജ​ഡ​ത്തി​ന് സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ആ​റു​ത​രം മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും സ​ത്യ​സ്വ​രൂ​പ​മായ ബോ​ധ​ത്തി​ന് ഒ​രി​ക്ക​ലും സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.   തുടർന്ന്...
May 28, 2018, 12:00 AM
ഉ​ണ്ട്,​ ​ഇ​ല്ല​ ​സാ​പേ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളാ​യ​ ​ഈ​ ​ര​ണ്ട് ​അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും​ ​അനാദി​യാ​യ​ ​മാ​യ​യു​ടെ​ ​ഫ​ല​മാ​ണ്.​ ​അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​റി​ഞ്ഞാൽ​ ​ഈസത്തും​ ​അ​സ​ത്തും​ ​ഇ​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണെ​ന്ന് ​കാ​ണാൻ​ ​ക​ഴി​യും.​ ​ക​യ​റി​ന്റെ​ ​കഷ​ണ​ത്തിൽ​ ​സർ​പ്പം​   തുടർന്ന്...
May 27, 2018, 12:10 AM
ജ​ഡ​ത്തിൽ പ്ര​പ​ഞ്ചം മു​ഴു​വൻ ഒ​തു​ങ്ങും. അ​തി​നു​പ​രി​സാ​ക്ഷി​യാ​യി വി​ള​ങ്ങി എ​ല്ലാ പ്ര​പ​ഞ്ച ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളെ​യും സൃ​ഷ്ടി​ച്ചും ര​ക്ഷി​ച്ചും സം​ഹ​രി​ച്ചും വർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഒ​രേ​യൊ​രു പ​ര​ബ്ര​ഹ്മം അ​വി​ടു​ന്നു ത​ന്നെ​യ​ല്ലേ?   തുടർന്ന്...
May 26, 2018, 1:27 AM
ജ​ഡ​ത്തിൽ പ്ര​പ​ഞ്ചം മു​ഴു​വൻ ഒ​തു​ങ്ങും. അ​തി​നു​പ​രി​സാ​ക്ഷി​യാ​യി വി​ള​ങ്ങി എ​ല്ലാ പ്ര​പ​ഞ്ച ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളെ​യും സൃ​ഷ്ടി​ച്ചും ര​ക്ഷി​ച്ചും സം​ഹ​രി​ച്ചും വർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഒ​രേ​യൊ​രു പ​ര​ബ്ര​ഹ്മം അ​വി​ടു​ന്നു ത​ന്നെ​യ​ല്ലേ?   തുടർന്ന്...
May 25, 2018, 2:02 AM
നാ​​​ടു​​​നീ​​​ളെ കാ​​​ണ​​​പ്പെ​​​ടു​​​ന്ന ശ​​​ബ്ദ സ്പർ​​​ശാ​​​ദി ജ​​​ഡ​​​വി​​​ഷ​​​യ​​​ങ്ങ​​​ളോ​​​ട് മോ​​​ഹ​​​ബ​​​ദ്ധ​​​നാ​​​യി ഇ​​​ങ്ങ​​​നെ സം​​​സാ​​​ര​​​ത്തിൽ ഭ്ര​​​മി​​​ച്ചു ന​​​ട​​​ക്കാൻ ഇ​​​നി​​​മേൽ   തുടർന്ന്...
May 24, 2018, 12:05 AM
ബോ​ധ​സ​ത്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​റി​വി​ല്ലാ​ത്ത മ​നു​ഷ്യൻ ദുർ​ഗ​ന്ധം വ​മി​ക്കു​ന്ന ദേ​ഹം മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ആ മ​നു​ഷ്യൻ മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ വെ​ള്ള​മാ​ണ് . അ​വ​ന്റെ ജീ​വി​തം കാ​യും മ​ണ​വു​മി​ല്ലാ​ത്ത എ​രി​ക്കിൻ പൂ​പോ​ലെ   തുടർന്ന്...
May 23, 2018, 12:10 AM
ബോ​ധ​സ​ത്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​റി​വും തു​ടർ​ന്നു​ള്ള അ​നു​ക​മ്പ​യും ഒ​രു​വ​നിൽ ഇ​ല്ലെ​ന്നു​വ​ന്നാൽ ആ മ​നു​ഷ്യൻ പി​ന്നെ തൊ​ലി, ര​ക്തം, മാം​സം, മേ​ദ​സ്, അ​സ്ഥി, മ​ജ്ജ, ശു​ക്ളം എ​ന്നീ ഏ​ഴ്   തുടർന്ന്...
May 22, 2018, 12:05 AM
അ​ഖ​ണ്ഡ​വും അ​ച​ഞ്ച​ല​വു​മായ ബോ​ധ​മാ​ണ് സ​ത്യം അ​തു​മാ​ത്ര​മേ ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ളൂ. മ​റ്റു കാ​ണു​ന്ന​തൊ​ക്കെ അ​തി​ലെ വെ​റും നാ​മ​രൂ​പ​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.   തുടർന്ന്...
May 21, 2018, 10:07 AM
സ​ത്യ​മ​റി​യാ​തെ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​ത് മ​രി​ച്ചു ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് തു​ല്യ​മാ​ണ്. സ​ത്യ​മ​റി​യു​ന്ന ജീ​വി​ത​മാ​ണ് ജീ​വി​തം. സ​ത്യ​മ​റി​യാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് യ​ഥാർ​ത്ഥ മ​ര​ണം.   തുടർന്ന്...
May 20, 2018, 12:31 AM
ജ്ഞാനമുള്ളവൻ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ. ഒമ്പതക്ഷരമുള്ള ഒരു മന്ത്രമെന്നപോലെ ഇക്കാര്യം ഇപ്രകാരം സദാ ഉരുക്കഴിച്ചുകഴിഞ്ഞു കൂടേണ്ടതാണ്.   തുടർന്ന്...
May 19, 2018, 12:05 AM
ജ്ഞാനം, സ്നേഹം, കാരുണ്യം ഇൗ മൂന്നിനും ആസ്പദമായ സത്യം ഒന്നുംതന്നെ ഇൗ സത്യം ജീവനെ സംസാരദുഃഖങ്ങളുടെ മറുകര കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
May 18, 2018, 12:15 AM
ജ്ഞാനത്താൽ സുഖം വന്നുചേരും. സ്നേഹമില്ലാത്ത ഹൃദയത്താൽ എല്ലാ ദു:ഖങ്ങളും വന്നുചേരും. അജ്ഞത സ്നേഹത്തെ ഇല്ലാതാക്കും. അങ്ങനെ അജ്ഞാതം ദുഃഖത്തിനാസപദമായിത്തീരും.   തുടർന്ന്...
May 17, 2018, 12:59 AM
കരുണാസമുദ്രമായ അല്ലയോ ഭഗവാൻ എന്നിൽനിന്നും ഒരു ഉറുമ്പിനുപോലും വേദനയുണ്ടാകാൻ ഇടവരരുത് എന്ന രൂപത്തിലുള്ള കാരുണ്യവും എല്ലായ്‌പ്പോഴും അങ്ങയുടെ ദിവ്യ രൂപം ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും.   തുടർന്ന്...
May 15, 2018, 10:30 AM
ഒ​ഴു​കു​ന്ന മ​ദ​ജ​ല​ധാ​ര​യോ​ടു​കൂ​ടി​യ​വ​നും ഇ​ള​കു​ന്ന സർ​പ്പ​മാ​ല​യ​ണി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ള്ള​വ​നു​മായ വി​നാ​യ​ക​നെ ഞാൻ ഉ​പാ​സി​ക്കു​ന്നു.   തുടർന്ന്...
May 14, 2018, 1:55 AM
ആ​ത്മ​ഭാ​വന ബ​ല​മാ​യി ശീ​ലി​ച്ച് പ്ര​കൃ​തി​യെ ജ​യി​ക്ക​ണം. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​മാ​ത്ര​മേ മു​ക്തി കി​ട്ടു​ക​യു​ള്ളൂ. അ​ല്ലാ​തെ കർ​മ്മ കോ​ടി​കൾ കൊ​ണ്ട് മു​ക്തി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ല. ആ​ത്മ​ഭാ​വ​നാ​സ്വ​രൂ​പം ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്.   തുടർന്ന്...
May 14, 2018, 12:05 AM
ഒ​ഴു​കു​ന്ന മ​ദ​ജ​ല​ധാ​ര​യോ​ടു​കൂ​ടി​യ​വ​നും ഇ​ള​കു​ന്ന സർ​പ്പ​മാ​ല​യ​ണി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ള്ള​വ​നു​മായ വി​നാ​യ​ക​നെ ഞാൻ ഉ​പാ​സി​ക്കു​ന്നു.   തുടർന്ന്...
May 13, 2018, 12:49 AM
പരിചയപ്പെടാനായി പേരും നാടും തൊഴിലും ചോദിച്ചാൽമതി. നിന്റെ ജാതി എന്താണ് എന്നുചോദിക്കരുത്. അയാൾ മനുഷ്യജാതിയിൽപ്പെട്ടതാണെന്ന സത്യം ശരീരം തന്നെ വ്യക്തമാക്കിത്തരുന്നുണ്ട്.   തുടർന്ന്...
May 12, 2018, 12:05 AM
ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ പേരെന്താണ്, നാടേതാണ്, തൊഴിലെന്താണ് ഇൗ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ചാൽ മതിയാകും.   തുടർന്ന്...
May 11, 2018, 1:03 AM
മ​ന​സി​നും ദേ​ഹ​ത്തി​നും ബ​ലം ത​രു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മായ ചില ജീ​വി​ത​ക്ളേ​ശ​ങ്ങ​ളും ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​ത്ത​ന്നാ​ലേ സു​ഗ​മ​മായ ഈ​ശ്വര ഭ​ജ​നം സാ​ദ്ധ്യ​മാ​കൂ എ​ന്നാ​ണ് ഭ​ക്തൻ ഇ​നി​യും അ​റി​യു​ന്ന​ത്.   തുടർന്ന്...
May 10, 2018, 12:23 AM
വിട്ടുമാറാതെ ഒാരോ വർഗത്തിലും വേറെ വേറെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നതുകാെണ്ട് ഇൗ ലോകത്ത് മനുഷ്യർ ഒാരോ വർഗത്തെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വേർതിരിച്ച് സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ അറിയുന്നു.   തുടർന്ന്...
May 9, 2018, 12:21 AM
ഒാരോവർഗത്തിലും ദേഹത്തിന്റെ ആകൃതി ഭേദവും പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കലും പ്രത്യേകതരത്തിലുള്ള ഗന്ധവും ഭക്ഷണരുചിയും ദേഹത്തിലെ ഉൗഷ്മാവും ശൈത്യവും പ്രത്യേകതരം നോട്ടവും ശ്രദ്ധിച്ചറിയേണ്ടതാണ്.   തുടർന്ന്...
May 8, 2018, 12:10 AM
പരസ്പരം ആലിംഗന ബദ്ധരായി സന്തത്യുത്പാദനം നടത്തുന്നവരെല്ലാം ഒരിനത്തിൽ പെടുന്നു. ആലിംഗന ബദ്ധരാകാതെ സന്തത്യുത്പാദനം നടത്തുന്നവ മനുഷ്യജാതിയല്ല.   തുടർന്ന്...
May 7, 2018, 12:00 AM
പുരാണ കാലത്തുതന്നെ വേദവ്യാസന്റെ പിതാവായ പരാശര മഹർഷി അദൃശ്യന്തി എന്ന് പേരായ പറച്ചിയിൽനിന്നു ജനിച്ചതായി കാണുന്നു. വേദങ്ങളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി ബ്രഹ്മ സൂത്രം രചിച്ച വേദവ്യാസന്   തുടർന്ന്...
May 6, 2018, 12:20 AM
ബ്രാഹ്മണനും പറയനും മനുഷ്യവർഗത്തിൽനിന്നുതന്നെയാണ് ജനിക്കുന്നത്. ഇൗ നിലയ്ക്ക് മനുഷ്യവർഗത്തിൽ ഭേദം എന്താണുള്ളത്.   തുടർന്ന്...
May 5, 2018, 9:41 AM
മനുഷ്യവർഗത്തിൽ നിന്നും ജനിക്കുകയെന്ന പാരമ്പര്യനിയമം ബ്രാഹ്മണനും പറയനും തുല്യമായിത്തന്നെ കാണപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് തമ്മിൽ ഭേദം കല്പിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല.   തുടർന്ന്...
May 4, 2018, 7:38 PM
മനുഷ്യവർഗത്തിൽ നിന്നും ജനിക്കുകയെന്ന പാരമ്പര്യനിയമം ബ്രാഹ്മണനും പറയനും തുല്യമായിത്തന്നെ കാണപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് തമ്മിൽ ഭേദം കല്പിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല.   തുടർന്ന്...
May 4, 2018, 1:31 AM
മനുഷ്യന്റെ സന്താനപരമ്പര മനുഷ്യവർഗത്തിൽനിന്ന് മാത്രമാണല്ലോ ജനിക്കുന്നത്. ഇതാലോചിച്ചാൽ മനുഷ്യവർഗം മുഴുവൻ ഒരു ജാതിയിലുള്ളതാണെന്ന് വ്യക്തമായി തീരുമാനിക്കാം.   തുടർന്ന്...