Wednesday, 26 April 2017 3.21 PM IST
Apr 26, 2017, 12:10 AM
തിരുവനന്തപുരം: ജർമ്മൻ ഗവൺമെന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായ FH Achenൽ എൻജിനിയറിംഗ്, ബിസിനസ് കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷ 29ന് തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിൽ   തുടർന്ന്...
Apr 26, 2017, 12:10 AM
ത്രിദിന അന്തർ​ദ്ദേശീയ സെമി​നാർ   തുടർന്ന്...
Apr 26, 2017, 12:10 AM
സർവകലാശാലാ സിന്റിക്കേറ്റ് യോഗം മേയ് ആറിന് ചേരും   തുടർന്ന്...
Apr 26, 2017, 12:10 AM
ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.എ/എം.എസ്‌സി./എം.കോം/ എം.എം.എച്ച്/എം.സി.ജെ/എം.എസ്.ഡബ്ല്യു/ എം.ടി.എ (2012 മുതൽ 2015 അഡ്മിഷൻ സപ്ലിമെന്ററി സി.എസ്.എസ്) ഡിഗ്രി പരീക്ഷകൾക്ക് അപേക്ഷകൾ പിഴയില്ലാതെ മേയ് 2 വരെയും   തുടർന്ന്...
Apr 26, 2017, 12:08 AM
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന എൻജിനിയറിംഗ്, ഫാർമസി കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷ പൂർത്തിയായി.   തുടർന്ന്...
Apr 25, 2017, 12:10 AM
കാറ്റ​ഗറി നമ്പർ 414/2015 പ്രകാരം മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഡയറ്റീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് 2 തസ്തി​ക​യി​ലേക്ക് മേയ് 2 ന് രാവിലെ   തുടർന്ന്...
Apr 25, 2017, 12:10 AM
സ്റ്റേറ്റ് സ്‌പോർട്‌സ് കൗൺസിലിൽ ഖേലോ ഇന്ത്യ പ്രോജക്ട് സ്‌റ്റേറ്റ് കോ-ഓർഡിനേറ്റർ തസ്തികയിലേക്ക്   തുടർന്ന്...
Apr 25, 2017, 12:10 AM
ബി.എഡ് ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ മാറ്റി   തുടർന്ന്...
Apr 25, 2017, 12:10 AM
ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എം. എസ്‌സി. കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് (സി.എസ്.എസ്-റഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി/ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ്) ഡിഗ്രി പരീക്ഷയുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ മേയ് 4 ന് അതത്‌   തുടർന്ന്...
Apr 25, 2017, 12:10 AM
തിരുവനന്തപുരം : ഹ്യൂമൻ ജനറ്റിക്സ് ആൻഡ് മോളിക്യൂലാർ ബയോളജി എന്ന അത്യാധുനിക കോശപരിണാമ ഗവേഷണകേന്ദ്രം ഇനി തിരുവനന്തപുരത്തും.   തുടർന്ന്...
Apr 25, 2017, 12:10 AM
ആറാം സെമസ്​റ്റർ ബി.എസ്‌സി ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് ആൻഡ് കാ​റ്ററിംഗ് സയൻസ്/കളിനറി ആർട്‌സ് (സി.യു.സി.ബി.സി.എസ്.എസ്) റഗുലർ പരീക്ഷയ്ക്ക് പിഴകൂടാതെ മേയ് രണ്ട് വരെയും   തുടർന്ന്...
Apr 25, 2017, 12:09 AM
തിരുവനന്തപുരം: കേരള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷന്റെ സാംസ്കാരിക വിഭാഗമായ   തുടർന്ന്...
Apr 25, 2017, 12:09 AM
കൊച്ചി: ആറുമാസത്തെ പ്രത്യേക നഴ്‌സിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.   തുടർന്ന്...
Apr 24, 2017, 12:10 AM
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന എൻജിനിയറിംഗ് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ ഇന്നും നാളെയുമായി നടത്തും.   തുടർന്ന്...
Apr 23, 2017, 12:09 AM
പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാം   തുടർന്ന്...
Apr 23, 2017, 12:09 AM
പ്രിൻസിപ്പൽമാരായി നിയമിച്ചു   തുടർന്ന്...
Apr 23, 2017, 12:08 AM
അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു   തുടർന്ന്...
Apr 23, 2017, 12:08 AM
കാഴ്ച പരിമിതർക്കുള്ള വിദ്യാലയത്തിൽ പ്രവേശനം   തുടർന്ന്...
Apr 23, 2017, 12:07 AM
പുനഃ​ക്ര​മീ​ക​രിച്ച പരീക്ഷകൾ   തുടർന്ന്...
Apr 23, 2017, 12:07 AM
അപേക്ഷാതീയതി നീട്ടി   തുടർന്ന്...
Apr 23, 2017, 12:04 AM
തിരുവനന്തപുരം : കേരള സ്റ്റേറ്റ് റൂട്രോണിക്സിന്റെ പി.ജി.ഡി.സി.എ, ഡി.സി.എ, ഡാറ്റാ എൻട്രി, കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ്, ആട്ടോകാഡ് കോഴ്സുകൾക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.   തുടർന്ന്...
Apr 23, 2017, 12:03 AM
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്‌കൃത സർവകലാശാലയുടെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്സുകളിലേക്ക് ഏപ്രിൽ 28 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.   തുടർന്ന്...
Apr 22, 2017, 12:10 AM
മൂന്നാം വർഷ ബി.പി.ടി (പുതിയ സ്‌കീം - 2008 മുതലുള്ള സപ്ലിമെന്ററി) ഡിഗ്രി പരീക്ഷകൾ   തുടർന്ന്...
Apr 22, 2017, 12:10 AM
തിരുവനന്തപുരം: 2013-14 അക്കാഡമിക് വർഷത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ അനുവദിച്ച സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ഒന്നാം വർഷ പി.ജി പഠിക്കുന്നവർക്ക് പുതുക്കാൻ അവസരം.   തുടർന്ന്...
Apr 22, 2017, 12:10 AM
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് കോട്ടയം വഴി കണ്ണൂരിലേക്കുള്ള ജനശതാബ്ദി (നമ്പർ 12081/12082)യുടെ സമയക്രമം 29 മുതൽ മാറും.   തുടർന്ന്...
Apr 22, 2017, 12:10 AM
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഒൻപത് സർക്കാർ എൻജിനിയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർമാരെ നിയമിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Apr 22, 2017, 12:10 AM
സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് മണ്ണന്തല അംബേദ്കർ ഭവനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന   തുടർന്ന്...
Apr 22, 2017, 12:09 AM
എസ്.​എ​സ്.​എൽ.​സി കഴിഞ്ഞവർക്കായി ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്‌സ്   തുടർന്ന്...
Apr 22, 2017, 12:08 AM
കാറ്റഗറി നമ്പർ 643/2014 പ്രകാരം ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കോർപ്പറേഷൻ (ഐ.എം.) കേരള ലിമിറ്റഡിൽ ബയോകെമിസ്റ്റ് തസ്തികയുടെ ഇന്റർവ്യൂ   തുടർന്ന്...
Apr 22, 2017, 12:02 AM
തിരുവനന്തപുരം : ഐ.എ.എസ് കോച്ചിംഗ് ശൃംഖലയായ എ.എൽ.എസ്, ഐ.എ.എസിൽ ഒരു വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പരിശീലന ക്ളാസിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു.   തുടർന്ന്...
Apr 21, 2017, 6:39 PM
പുന​ക്ര​മീ​ക​രിച്ച പരീക്ഷകൾ   തുടർന്ന്...
Apr 21, 2017, 12:11 AM
ലക്ചറർ : അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു   തുടർന്ന്...
Apr 21, 2017, 12:10 AM
കേരള സംസ്ഥാന മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കടാശ്വാസ കമ്മിഷൻ തീർപ്പാക്കിയ കേസുകളിൽ കടാശ്വാസ തുക ലഭിക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ചും,   തുടർന്ന്...
Apr 21, 2017, 12:10 AM
കാലടി ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത സർവകലാശാലയുടെ നാലാം സെമസ്റ്റർ എംഎ ഹിസ്റ്ററി പേപ്പറായ ട്വന്റിയത് സെഞ്ചുറി വേൾഡ് ഏപ്രിൽ 24നും   തുടർന്ന്...
Apr 21, 2017, 12:10 AM
വൺ ടൈം വെരിഫിക്കേഷൻ   തുടർന്ന്...
Apr 21, 2017, 12:09 AM
ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി. വോക് (2016 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ ആൻഡ് 2014, 2015 അഡ്മിഷൻ റീ അപ്പിയറൻസ്/സപ്ലിമെന്ററി) ഡിഗ്രി പരീക്ഷകൾ മേയ് 5ന് ആരംഭിക്കും.   തുടർന്ന്...
Apr 21, 2017, 12:09 AM
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന ആംഡ് പൊലീസ് ബറ്റാലിയനിൽ 72 സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാർക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായി സ്ഥാനക്കയറ്റം. 10 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ പ്രൊമോഷൻ നടപ്പാക്കുന്നത്.സർവീസ്   തുടർന്ന്...
Apr 21, 2017, 12:09 AM
എൽ എൽ.എം സീറ്റ് ഒഴിവ്   തുടർന്ന്...
Apr 20, 2017, 12:10 AM
കാറ്റ​ഗറി നമ്പർ 530/2013 പ്രകാരം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ (ഹൈസ്‌കൂൾ (പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകൾ) തസ്തി​ക​യി​ലേക്ക് 2017 ഏപ്രിൽ 28 ന്   തുടർന്ന്...
Apr 20, 2017, 12:10 AM
പി.ജി ഡിപ്ലോമ പരീക്ഷകൾ   തുടർന്ന്...
Apr 20, 2017, 12:10 AM
തിരുവനന്തപുരം: എ.കെ.ജി. പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സെമിനാർ   തുടർന്ന്...
Apr 20, 2017, 12:10 AM
പി.ജി പ്രവേശനം : ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ മേയ് 10 വരെ   തുടർന്ന്...
Apr 20, 2017, 12:10 AM
കേരള ആരോഗ്യ ശാസ്ത്ര സർവകലാശാലയുടെ ഏപ്രിൽ 20ന് നടക്കുന്ന ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അർഹതയുള്ള എല്ലാ ബിരുദാനന്തര   തുടർന്ന്...
Apr 20, 2017, 12:10 AM
തിരുവനന്തപുരം: വിശ്രുത ഡച്ച് ചിത്രകാരി ഫിപ് വെസ്റ്റേൺ ഡ്രാപ്പിന്റെ ജന്മശതാബ്ദിയാഘോഷം തിരുവനന്തപുരത്ത് വിവിധ പരിപാടികളോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Apr 20, 2017, 12:10 AM
മത്സ്യ ഫെഡിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വികസനക്ഷേമ സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ അംഗങ്ങളായ വനിതകൾക്കും   തുടർന്ന്...
Apr 20, 2017, 12:10 AM
ഏപ്രിൽ 21 മുതൽ നട​ത്താനിരുന്ന നാലാം സെമ​സ്റ്റർ എം.എഡ് നോൺ സി.എസ്.എസ് ഡിഗ്രി (ദ്വി​വത്സര പ്രോഗ്രാം, 2015 സ്‌കീം) പരീ​ക്ഷ​കൾ മേയ് 10 മുതൽ നട​ത്തും.   തുടർന്ന്...
Apr 20, 2017, 12:10 AM
2014 നവംബർ/ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാറ്റിവച്ച കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലാ ഐ.ടി മിഷൻ പരീക്ഷകൾ   തുടർന്ന്...
Apr 19, 2017, 12:10 AM
ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.എസ്‌സി മോളിക്യുലർ ബയോളജി ആൻഡ് ജെനറ്റിക് എൻജിനിയറിംഗ് (2016-2018 ബാച്ച്) ഡിഗ്രി പരീക്ഷകൾ   തുടർന്ന്...
Apr 19, 2017, 12:10 AM
ബി.എ പരീക്ഷ കേന്ദ്രത്തിൽ മാറ്റം   തുടർന്ന്...
Apr 19, 2017, 12:10 AM
സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി, പട്ടിക ഗോത്ര വർഗ കമ്മിഷൻ 24, 25 തീയതികളിൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കേസുകളുടെ   തുടർന്ന്...