Thursday, 20 July 2017 6.06 PM IST
Jul 20, 2017, 5:51 PM
തിരുവനന്തപുരം: ഹയർ സെക്കണ്ടറി അദ്ധ്യാപക പരിശീലനത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ടം ജൂലായ് 21,22 തീയതികളിൽ നടക്കും. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നവരുൾപ്പെടെയുളള എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും രണ്ടാംഘട്ട പരിശീലനത്തിൽപങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു.   തുടർന്ന്...
Jul 20, 2017, 5:41 PM
തിരുവനന്തപുരം: എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലും ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ധ്യാപകരെ നിയമിക്കാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവായി. 30 ദിവസത്തിൽ കൂടുതലുളളതും ഒരു അക്കാഡമിക് വർഷത്തിൽ കുറവുളളതുമായ താത്കാലിക ഒഴിവുകളിലാണ് നിയമനം.   തുടർന്ന്...
Jul 20, 2017, 12:12 AM
തിരുവനന്തപുരം : ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി ആൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ്‌കേരള (ഐ.ഐ.ഐ.ടി.എം.കെ) മെഷീൻ ഇന്റലിജൻസ്, ജിയോസ്‌പേഷ്യൽ അനലറ്റിക്‌സ് എന്നിവയിൽ   തുടർന്ന്...
Jul 20, 2017, 12:10 AM
2017 ലെ സംസ്ഥാന ഫോട്ടോ​ഗ്രഫി അവാർഡിന് ഇൻഫർമേ​ഷൻ പബ്ലിക് റിലേ​ഷൻസ് വകുപ്പ് എൻട്രി​കൾ ക്ഷണി​ച്ചു.   തുടർന്ന്...
Jul 20, 2017, 12:10 AM
26ന് ആരംഭിക്കുന്ന രണ്ടാം വർഷ എം.എ/എം.എസ് സി/എം.കോം (വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസം - റഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി/ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് - ജൂൺ 2017) ഡിഗ്രി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ   തുടർന്ന്...
Jul 20, 2017, 12:10 AM
ബി.​എഡ് പ്രവേ​ശന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 20​ന് പ്രസി​ദ്ധീ​ക​രിക്കും   തുടർന്ന്...
Jul 20, 2017, 12:10 AM
നോർക്കയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തുളള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓതൻിക്കേഷൻ സെന്ററിൽ 21ന് ഓതന്റിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.   തുടർന്ന്...
Jul 20, 2017, 12:10 AM
ബിരുദ പ്രവേശനം: മൂന്നാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ   തുടർന്ന്...
Jul 20, 2017, 12:10 AM
തിരുവനന്തപുരം : ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പഞ്ചവത്സര എൽഎൽ.ബി കോഴ്സിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ യോഗ്യത നേടിയവരുടെ കാറ്റഗറി ലിസ്റ്റ് www.cee-kerala.org, www.cee.kerala.gov.in ൽ   തുടർന്ന്...
Jul 20, 2017, 12:10 AM
കേരള കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 340/2012 പ്രകാരം സ്റ്റോഴ്‌സ്/പർച്ചേസ് അഫീസർ (ജനറൽ കാറ്റഗറി),   തുടർന്ന്...
Jul 20, 2017, 12:10 AM
ബിരുദ പ്രവേശനം എസ്.സി/എസ്.ടി മൂന്നാം പ്രത്യേക അലോട്ട്‌മെന്റ്   തുടർന്ന്...
Jul 19, 2017, 12:10 AM
പരീക്ഷ പുനഃക്രമീകരിച്ചു 21ന് ആരംഭിക്കാനിരുന്ന രണ്ടാം വർഷ എം.എ/എം.എസ്‌സി/എം.കോം (വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസം - റഗുലർ/ സപ്ലിമെന്ററി/ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് - ജൂൺ 2017) ഡിഗ്രി പരീക്ഷകൾ 26ന്   തുടർന്ന്...
Jul 19, 2017, 12:10 AM
ബി.എ പരീ​ക്ഷാ​ഫലം   തുടർന്ന്...
Jul 19, 2017, 12:10 AM
കാലടി : കാലടി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃതസർവകലാശാല യിലെ ബിരുദ കോഴ്സുകളിലെ സ്‌പോർട്സ് ക്വാട്ട ഒഴിവിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള സെലക്‌ഷൻ ട്രയൽസ്   തുടർന്ന്...
Jul 19, 2017, 12:10 AM
തിരുവനന്തപുരം: എസ്.ആർ.സി കമ്മ്യൂണി​റ്റി കോളേജ് നടത്തുന്ന യോഗകോഴ്സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.   തുടർന്ന്...
Jul 18, 2017, 10:14 PM
തിരുവനന്തപുരം: ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പഞ്ചവത്സര എൽ എൽ.ബി കോഴ്സിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ യോഗ്യത നേടിയവരുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് www.cee-kerala.org വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.   തുടർന്ന്...
Jul 18, 2017, 9:35 PM
തിരുവനന്തപുരം: ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പഞ്ചവത്സര എൽ.എൽ.ബി കോഴ്സിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ യോഗ്യത നേടിയവരുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് www.cee-kerala.org വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. എറണാകുളം കോമ്പാറ   തുടർന്ന്...
Jul 18, 2017, 6:58 PM
എം. ജി ബിരുദ ഏകജാലകം : പട്ടിക ജാതി/പട്ടിക വർഗ്ഗ രണ്ടാം പ്രത്യേക അലോട്ട്‌മെന്റ് ബിരുദ പ്രവേശനത്തിനുള്ള പട്ടിക ജാതി/പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കായുള്ള പ്രത്യേക   തുടർന്ന്...
Jul 18, 2017, 12:11 AM
ബി.എ സീ​റ്റൊഴിവ്   തുടർന്ന്...
Jul 18, 2017, 12:10 AM
2017 ജൂലൈ 15 തീയതിയിലെ പി.എസ്.സി. ബുള്ളറ്റിനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റൽ ടെസ്റ്റ് ജൂലൈ 2017 ന്റെ ടൈംടേബിളിൽ അച്ചടിച്ചിരുന്ന   തുടർന്ന്...
Jul 18, 2017, 12:10 AM
തിരുവനന്തപുരം: എം.ബി.ബി.എസ്, ബി.ഡി.എസ് സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ ഡെന്റൽ കോളേജുകളിൽ ഒന്നാംഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് ലിസ്റ്റ് 20ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും   തുടർന്ന്...
Jul 18, 2017, 12:10 AM
എം.​എ​സ്‌സി ഫുഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്‌നോ​ളജി പ്രവേ​ശനം   തുടർന്ന്...
Jul 18, 2017, 12:10 AM
പി. ജി ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ 31 വരെ   തുടർന്ന്...
Jul 18, 2017, 12:10 AM
കാസർകോട് : കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗം നടത്തുന്ന എം.എഡ് ദ്വിവത്സര കോഴ്‌സിൽ ഒഴിവുള്ള ഏതാനും സീറ്റുകളിലേക്ക് സ്‌പോട്ട് അഡ്മിഷൻ നടത്തുന്നു.   തുടർന്ന്...
Jul 18, 2017, 12:10 AM
തിരുവനന്തപുരം: എൻജിനിയറിംഗ്, ആർക്കിടെക്ചർ, ഫാ‌ർമസി കോഴ്സുകളിൽ പ്രവേശനം നേടിയവർക്ക് പഠനം തുടരാൻ താത്പര്യമില്ലെങ്കിൽ കോളേജുകളിൽ നിന്ന് 19ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കകം ടി.സി വാങ്ങാൻ   തുടർന്ന്...
Jul 18, 2017, 12:10 AM
സെൻട്രൽ പോ​ളി ടെ​ക്‌​നി​ക്ക് അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ബ്ലോ​ക്കിന്റെ നിർ​മാ​ണോ​ദ്​ഘാട​നം നാ​ളെ (ജൂലൈ 19) വട്ടി​യൂർ​ക്കാ​വ് സെൻട്രൽ പോ​ളിടെ​ക്‌​നി​ക്കി​ലെ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ബ്ലോ​ക്കിന്റെ നിർ​മാ​ണോ​ദ്​ഘാട​നം നാ​ളെ (ജൂലൈ 19) പൊ​തു​മ​രാമ​ത്ത്   തുടർന്ന്...
Jul 18, 2017, 12:10 AM
പ്രൊവിഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്   തുടർന്ന്...
Jul 18, 2017, 12:10 AM
തിരുവനന്തപുരം: എൻ.സി.എ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ മാതൃവിജ്ഞാപനത്തിനുശേഷം സ്‌പെഷ്യൽ റൂൾ ഭേദഗതിയുണ്ടായാൽ, സ്‌പെഷ്യൽ റൂൾ ഭേദഗതിയനുസരിച്ചുള്ള യോഗ്യത ഒന്നാം യോഗ്യതയായും, ഈ യോഗ്യതക്കാരുടെ   തുടർന്ന്...
Jul 18, 2017, 12:10 AM
തിരുവനന്തപുരം: പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള വെള്ളായണി ശ്രീ അയ്യൻകാളി മെമ്മോറിയൽ ഗവ.മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്‌പോർട്‌സ് സ്‌കൂളിൽ അദ്ധ്യാപക തസ്തികകളിൽ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനത്തിന്   തുടർന്ന്...
Jul 18, 2017, 12:10 AM
പാലോട് : ചെറ്റച്ചൽ ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയത്തിൽ 2017-18 അദ്ധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള ആറാം ക്ലാസ് പ്രവേശന പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.   തുടർന്ന്...
Jul 18, 2017, 12:08 AM
ബി.പി.എ പരീ​ക്ഷാ​ഫലം   തുടർന്ന്...
Jul 17, 2017, 8:44 PM
തിരുവനന്തപുരം: മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിനു കീഴിൽ പട്ടിക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കായി വേണ്ടിയുള്ള തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, കോഴിക്കോട് സർക്കാർ നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളിൽ ജി.എൻ.എം കോഴ്സിന് അപേക്ഷ   തുടർന്ന്...
Jul 17, 2017, 5:27 PM
തിരുവനന്തപുരം: അദ്ധ്യാപക നിയമനത്തിനുള്ള യോഗ്യത പരീക്ഷയായ കേരള ടീച്ചേഴ്സ് എലിജിബിലി​റ്റി ടെസ്​റ്റ് (കെ-ടെ​റ്റ്) ആഗസ്​റ്റ് 12, 19 തീയതികളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ കേന്ദ്റങ്ങളിൽ നടത്തും.   തുടർന്ന്...
Jul 17, 2017, 5:06 PM
തിരുവനന്തപുരം: പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള വെള്ളായണി ശ്രീ അയ്യൻകാളി മെമ്മോറിയൽ ഗവ.മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്‌പോർട്‌സ് സ്‌കൂളിൽ അദ്ധ്യാപക തസ്തികകളിൽ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.   തുടർന്ന്...
Jul 16, 2017, 12:47 AM
അപേക്ഷാ തീയതിഅവസാന വർഷ ബി.ഡി.എസ് പാർട്ട് 1, 2 (2008 അഡ്മിഷൻ/2008ന് മുൻപുള്ള അഡ്മിഷൻ) ഡിഗ്രി പരീക്ഷകൾക്ക് അപേക്ഷകൾ പിഴയില്ലാതെ 26 വരെയും, 50   തുടർന്ന്...
Jul 16, 2017, 12:47 AM
എം.എഫ്.എ പരീക്ഷാഫലംമാർച്ചിൽ നടത്തിയ എം.എഫ്.എ പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കായി ആഗസ്റ്റ് രണ്ടുവരെ അപേക്ഷിക്കാം. വിശദവിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ.ബി.എ ഫലംഏപ്രിലിൽ നടത്തിയ ആറാം സെമസ്റ്റർ (സി.ബി.സി. എസ്.എസ്.   തുടർന്ന്...
Jul 15, 2017, 12:10 AM
ബി.കോം പരീ​ക്ഷാ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങൾ   തുടർന്ന്...
Jul 15, 2017, 12:10 AM
ബിരുദ ഏകജാലകം: ഓപ്ഷൻ പുനഃക്രമീകരണം   തുടർന്ന്...
Jul 15, 2017, 12:10 AM
തിരുവനന്തപുരം: ആരോഗ്യ സർവകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ എം.ബി.ബി.എസ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള അവസാന തീയതി ആഗസ്റ്റ് 31ആയി നിശ്ചയിച്ചു.   തുടർന്ന്...
Jul 14, 2017, 12:10 AM
പഞ്ചവത്സര എം. എസ്‌സി   തുടർന്ന്...
Jul 14, 2017, 12:10 AM
ബി.എ പരീ​ക്ഷാ​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങൾ   തുടർന്ന്...
Jul 14, 2017, 12:10 AM
ഇന്റർവ്യൂ കാറ്റഗറി നമ്പർ 216/2013 പ്രകാരം ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പിൽ ലബോറട്ടറി ടെക്‌നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ്-2 തസ്തികയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള യോഗ്യരായ   തുടർന്ന്...
Jul 13, 2017, 12:10 AM
വൈവ/പ്രോജക്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ   തുടർന്ന്...
Jul 13, 2017, 12:10 AM
കരി​യർ റിലേ​റ്റഡ് സി.ബി.സി.എസ്.എസ് ആറാം സെമ​സ്റ്റർ ബി.എസ്‌സി ഫിസിക്‌സ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂ​ട്ടർ ആപ്ലി​ക്കേ​ഷൻ, ബി.എസ്‌സി കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ഇൻഡ​സ്ട്രി​യൽ കെമി​സ്ട്രി,   തുടർന്ന്...
Jul 13, 2017, 12:10 AM
മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ (ഡെന്റൽ കോളേജുകൾ) 409/2015, 479/15, 486/2015, 86/2016, 87/2016, 88/2016, 114/2016, 139/2016, 157/2016, 158/2016 എന്നീ കാറ്റഗറി   തുടർന്ന്...
Jul 13, 2017, 12:10 AM
ബിരുദ ഏകജാലകം: ഇന്ന് പ്രവേശനം നേടണം   തുടർന്ന്...
Jul 12, 2017, 12:55 AM
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാമിഷൻ അതോറിട്ടിയുടെ പത്ത്, ഹയർ സെക്കൻഡറി തുല്യതാ കോഴ്‌സുകളുടെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു. പത്തിന് രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഫീസ് 100 രൂപയും കോഴ്‌സ് ഫീസ്   തുടർന്ന്...
Jul 12, 2017, 12:10 AM
എം. ജി ബിരുദ ഏകജാലകം   തുടർന്ന്...
Jul 12, 2017, 12:10 AM
തിരുവനന്തപുരം: പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ എക്‌സൈസ് വകുപ്പിൽ സിവിൽ എക്‌സൈസ് ഓഫീസർ (കാ​റ്റഗറി നമ്പർ 65/17), വനിതാ സിവിൽ എക്‌സൈസ് ഓഫീസർ   തുടർന്ന്...
Jul 12, 2017, 12:10 AM
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന വനിതാ പൊലീസ് ബ​റ്റാലിയനിലേക്ക് പി.എസ്.സി നിയമന ശുപാർശ നൽകിയിട്ടുള്ള 382 വനിതാ കോൺസ്​റ്റബിൾമാരുടെ വൈദ്യപരിശോധന   തുടർന്ന്...