Friday, 23 February 2018 11.55 PM IST
Feb 23, 2018, 10:50 AM
അശ്വതി: സ്ഥാനലാഭം, അംഗീകാരം.   തുടർന്ന്...
Feb 23, 2018, 12:45 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ) പ്ര​വർ​ത്തന വി​ജ​യം, സു​ഖ​വും സ​ന്തോ​ഷ​വും. ആ​ത്മീയ പ്ര​വർ​ത്ത​ന​ങ്ങൾ ഉ​ണ്ടാ​കും.   തുടർന്ന്...
Feb 23, 2018, 12:15 AM
അറിവിലെ വെറും കാഴ്ചമാത്രമാണ് പ്രപഞ്ചമെങ്കിൽ അറിവും പ്രപഞ്ചവും ഒന്നാണെന്ന് തീർച്ച. കാരണത്തിൽ ഇല്ലാതിരുന്നതൊന്നും കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല...   തുടർന്ന്...
Feb 22, 2018, 10:12 AM
അശ്വതി: ധനലാഭം, അധികാര ലഭ്യത.   തുടർന്ന്...
Feb 22, 2018, 12:31 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ) മുൻ​കോ​പം നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​ണം, പിഴ അ​ട​യ്ക്കേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യം. ചി​കി​ത്സ വേ​ണ്ടി​വ​രും.   തുടർന്ന്...
Feb 22, 2018, 12:27 AM
പ്രപഞ്ചമായികാണുന്ന ഈ കാഴ്ച അതിന്റെ കാരണമായ ബോധസത്തയിൽ നിന്നുഭിന്നമല്ല. ബോധസ്വരൂപമായ സത്യവസ്തുവിൽ മരുഭൂമിയിൽ കാനൽജലം പോലെ പ്രതിഭാസിക്കുന്നതാണ് പ്രപഞ്ചം.   തുടർന്ന്...
Feb 21, 2018, 4:07 PM
അശ്വതി: വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂല സമയം. അസാധാരണ വാക്സാമർത്ഥ്യം പ്രകടമാക്കും. മാതാവിൽ നിന്നും സഹായസഹകരണങ്ങൾ ലഭിക്കും. കർമ്മരംഗത്ത് ഉയർച്ച അനുഭവപ്പെടും. ധനലാഭം ഉണ്ടാകും. നൂതന വസ്ത്രാഭരണാദികൾ സമ്മാനമായി ലഭിക്കും.   തുടർന്ന്...
Feb 21, 2018, 12:32 PM
അശ്വതി: ജോലിഭാരം കുറയും, മത്സര വിജയം.   തുടർന്ന്...
Feb 21, 2018, 1:10 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ) സാ​മ്പ​ത്തിക നി​യ​ന്ത്ര​ണം വേ​ണ്ടി​വ​രും. പ​ദ്ധ​തി​ക​ളിൽ വി​ജ​യം. ത​ട​സ​ങ്ങൾ​മാ​റും.   തുടർന്ന്...
Feb 21, 2018, 12:58 AM
ഈ പുറമേകാണുന്ന കാഴ്‌ചയൊന്നും നേരല്ല. കാഴ്‌ച കാണാൻ വിസമ്മതിച്ച് കൊണ്ട് ദൃക്ക് അഥവാ കാഴ്‌ചക്കാരൻ സ്വയം മാറി നിന്നാൽ ദൃശ്യമെല്ലാം എങ്ങെന്നില്ലാതെ മാഞ്ഞുമറയും   തുടർന്ന്...
Feb 20, 2018, 12:15 PM
അശ്വതി: കാര്യസാദ്ധ്യത, ധനലാഭം, സ്വാർത്ഥത.   തുടർന്ന്...
Feb 20, 2018, 1:48 AM
കണ്ണുതുറന്നാൽ പുറമേ കാണാൻ കഴിയുന്നു. അടച്ചാൽ ഉള്ളിലുള്ള അറിവിനും പുറത്തേക്കുവരാൻ പഴുതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാഴ്ചയില്ലാത്തവനായി തീരുന്നു. അതുപോലെ ആത്മജ്ഞാനം തനിയേ പുറത്തുപ്രകാശിക്കുകയില്ല.   തുടർന്ന്...
Feb 20, 2018, 1:01 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ) പ്രൊ​മോ​ഷൻ സാ​ദ്ധ്യ​ത. അ​നു​കൂല സാ​ഹ​ച​ര്യം. ആ​ഗ്രഹ സാ​ഫ​ല്യം.   തുടർന്ന്...
Feb 19, 2018, 11:59 AM
അശ്വതി: ശത്രുപീഡ, രോഗാരിഷ്ടത.   തുടർന്ന്...
Feb 19, 2018, 12:43 AM
കാർവർണനായ വിഷ്ണുഭഗവാനും ഒരിക്കൽ കണ്ണ് ചൂഴ്ന്നെടുത്തു. അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ അർച്ചന നടത്തിയതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ദേഹബന്ധത്തിൽപ്പെട്ടുഴലുന്ന ഇൗ ഭക്തന് അത് സാധിക്കുമോ?   തുടർന്ന്...
Feb 19, 2018, 12:10 AM
ജ​ലം കാ​രു​ണ്യ​മാ​ണ്. മ​ണ്ണ് അ​ന്ന​വും. ജ​ല​മാ​ണ് ജീ​വൻ കി​ളിർ​ക്കാ​നും ത​ളിർ​ക്കാ​നും ആ​ധാ​ര​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന ഭൂ​ത​ത​ത്ത്വം. ശി​വ​ന്റെ ജ​ട​യിൽ​നി​ന്ന് ജ​ലം വ​മി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​ക​ഥ​യ്ക്കു​പി​ന്നിൽ ജ​ല​ത്തി​ന്റെ ഈ കാ​രു​ണ്യ​ത​ത്ത്വം...   തുടർന്ന്...
Feb 19, 2018, 12:02 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ) യാ​ത്ര​കൾ ചെ​യ്യും. ആ​ത്മ പ്ര​ശംസ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കും. പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങൾ ശ്ര​വി​ക്കും.   തുടർന്ന്...
Feb 18, 2018, 1:15 AM
മേടം : ഔദ്യോഗിക മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധ. സഹായ മനഃസ്ഥിതി വർദ്ധിക്കും. ശാന്തിയും സമാധാനവും.   തുടർന്ന്...
Feb 18, 2018, 12:58 AM
അവിടത്തെ പാദം കാണാൻ കൊതിച്ച് കൊതിച്ച് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്റെ ദുഃഖം അറിഞ്ഞില്ലെന്നുണ്ടോ? ഇൗ സാധുവായ ഭക്തന് തെറ്റുകളനേകമുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിച്ചു അമാന്തിക്കുകയാണോ?   തുടർന്ന്...
Feb 18, 2018, 12:15 AM
രംഗം തലശ്ശേരി കനകമല ഗുരുകുലത്തിലെ വാർഷിക ഗുരുപൂജയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന സെമിനാർ. അന്നത്തെ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയം 'ഐഡിയലിസമാണ്....   തുടർന്ന്...
Feb 17, 2018, 2:37 PM
അ​ശ്വ​തി: കാ​ര്യ​ത​ട​സം, സ്വ​സ്ഥ​ത​ക്കു​റ​വ്, ധ​ന​ന​ഷ്ടം.   തുടർന്ന്...
Feb 17, 2018, 12:31 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ) പ്ര​വർ​ത്തന വി​ജ​യം. ഔ​ദ്യോ​ഗിക ഉ​യർ​ച്ച. അ​ശുഭ ചി​ന്ത​കൾ​വെ​ടി​യും.   തുടർന്ന്...
Feb 17, 2018, 12:05 AM
രക്ഷിതാവായി ശ്രേഷ്ഠനായി വിളങ്ങുന്ന അല്ലയോ ദേവ തടസമൊന്നും പറഞ്ഞ് മാറ്റിവയ്ക്കാതെ നിന്നെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹമാകുന്ന തീയിലിട്ട് ഉരുകിയുരുകി അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന മെഴുകുപോലെ അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ...   തുടർന്ന്...
Feb 16, 2018, 11:09 AM
അശ്വതി: ഭാര്യാസുഖം, വസ്ത്രലാഭം,ധനസിദ്ധി.   തുടർന്ന്...
Feb 16, 2018, 1:29 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ) കാ​ര്യ​ങ്ങൾ ന​ല്ല രീ​തി​യിൽ മാ​റും. യാ​ത്ര​കൾ വേ​ണ്ടി​വ​രും. വി​ദ്യാ​വി​ജ​യം.   തുടർന്ന്...
Feb 16, 2018, 12:45 AM
ബാല്യം കഴിഞ്ഞ് യൗവനം ആരംഭിച്ചതുമുതൽ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് കീഴ്‌ക്കാംതൂക്കായി താഴോട്ടുവീഴുന്ന ഒരു പാറയെന്നപോലെ മനസ് കാമന്റെ ബാണപ്രഹരമേറ്റ് അല്ലയോ ഭഗവാൻ അങ്ങയുടെ പാദവും   തുടർന്ന്...
Feb 15, 2018, 11:03 AM
അശ്വതി:ബന്ധുസമാഗമം, മാനസിക അസ്വസ്ഥത.   തുടർന്ന്...
Feb 15, 2018, 1:48 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ) സ​ത്കീർ​ത്തി​യു​ണ്ടാ​കും. അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളിൽ തീ​രു​മാ​നം. ആ​രോ​ഗ്യം ശ്ര​ദ്ധി​ക്കും.   തുടർന്ന്...
Feb 15, 2018, 1:18 AM
മ​ന​സി​നും ദേ​ഹ​ത്തി​നും ബ​ലം ത​രു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മായ ചില ജീ​വി​ത​ക്ളേ​ശ​ങ്ങ​ളും ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​ത്ത​ന്നാ​ലേ സു​ഗ​മ​മായ ഈ​ശ്വര ഭ​ജ​നം സാ​ദ്ധ്യ​മാ​കൂ എ​ന്നാ​ണ് ഭ​ക്തൻ ഇ​നി​യും അ​റി​യു​ന്ന​ത്.   തുടർന്ന്...
Feb 14, 2018, 2:43 PM
അശ്വതി: വിവാഹകാര്യത്തിൽ അനുകൂല തീരുമാനം എടുക്കും. ദാമ്പത്യജീവിതം സന്തോഷപ്രദമായിരിക്കും. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അവസരം ലഭിക്കും. ആഡംബര വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിക്കും. ഭഗവതിക്ക് അർച്ചന നടത്തുന്നത് ഉത്തമം.   തുടർന്ന്...
Feb 14, 2018, 10:54 AM
അശ്വതി: സ്ഥാനക്കയറ്റം,വിഭവ സമാഹരണം.   തുടർന്ന്...
Feb 14, 2018, 1:12 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ) ആ​ത്മ​സം​തൃ​പ്തി. അ​ന്യ​രു​ടെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളിൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കും. അ​പ​ക​ട​ത്തിൽ നി​ന്നും ര​ക്ഷ​നേ​ടും.   തുടർന്ന്...
Feb 14, 2018, 12:42 AM
ജ്ഞാ​ന​ത്താൽ സു​ഖം വ​ന്നു​ചേ​രും. സ്നേ​ഹ​മി​ല്ലാ​ത്ത ഹൃ​ദ​യ​ത്താൽ എ​ല്ലാ ദുഃ​ഖ​ങ്ങ​ളും വ​ന്നു​ചേ​രും. അ​ജ്ഞത സ്നേ​ഹ​ത്തെ​യി​ല്ലാ​താ​ക്കും. അ​ങ്ങ​നെ അ​ജ്ഞാ​നം ദുഃ​ഖ​ത്തി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യി​ത്തീ​രും. ഇ​ത് ഏ​താ​പ​ത്തി​നും വി​ത്താ​യി​ത്തീ​രും.   തുടർന്ന്...
Feb 13, 2018, 11:50 AM
അ​ശ്വ​തി: ഭാ​ഗ്യ​ദോ​ഷം, കാ​ര്യ​ത​ട​സം, തൊ​ഴിൽ ത​ട​സം.   തുടർന്ന്...
Feb 13, 2018, 12:51 AM
ശു​ദ്ധ​മെ​ന്നും അശുദ്ധ​മെ​ന്നും നിർ​വാ​ണം ര​ണ്ടു​വി​ധം. അ​വ​യിൽ വാ​സ​ന​യി​ല്ലാ​ത്ത​ത് ശു​ദ്ധം. വാ​സ​ന​യോ​ടു കൂ​ടി​യ​ത് അ​ശു​ദ്ധം.   തുടർന്ന്...
Feb 13, 2018, 12:49 AM
ഈശയിൽ എല്ലാ വർഷവും സുപ്രസിദ്ധ കലാകാരന്മാരുടെ സംഗീതസദസ്സും സദ്ഗുരുവിന്റെ പ്രഭാഷണവും ധ്യാനവും ഒക്കെയായി രാത്രിമുഴുവൻ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ആഘോഷമാണ് മഹാശിവരാത്രി. രണ്ട് വർഷം മുൻപ് മഹാശിവരാത്രി ദിവസം നടന്ന സദ്ഗുരുവിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് :   തുടർന്ന്...
Feb 13, 2018, 12:48 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ) വ​സ്തു​ത​കൾ​ക്ക് നി​ര​ക്കാ​ത്ത കാ​ര്യ​ങ്ങൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കും. ദൂ​ര​യാ​ത്ര​കൾ വേ​ണ്ടി​വ​രും. ആ​രോ​ഗ്യം ശ്ര​ദ്ധി​ക്കും.   തുടർന്ന്...
Feb 12, 2018, 6:03 PM
ശിവരാത്രി മാഹാത്മ്യം കേൾക്കുന്നതും പറയുന്നതും പുണ്യമാണെന്നാണ് വിശ്വാസം. 'ആയിരം ഏകാദശിക്ക് തുല്യമാണ് അര ശിവരാത്രി' എന്ന ചൊല്ലുതന്നെ ശിവരാത്രിയുടെ മാഹാത്മ്യം വിളിച്ചോതുന്നു.   തുടർന്ന്...
Feb 12, 2018, 12:48 PM
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ചേർത്തല തെക്ക് പഞ്ചായത്തിലാണ് ചിരപുരാതനമായ തിരുവിഴ ശ്രീമഹാദേവ ക്ഷേത്രം. ലോകക്ഷേമാർത്ഥം കാളകൂട വിഷം കഴിച്ച സങ്കൽപ്പത്തിൽ, ഭഗവാൻ ശ്രീപരമേശ്വരൻ.   തുടർന്ന്...
Feb 12, 2018, 11:38 AM
അശ്വതി: ദാമ്പത്യ സുഖ വർദ്ധനവ്, വസ്ത്രലാഭം.   തുടർന്ന്...
Feb 12, 2018, 1:03 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ) അ​ഭി​പ്രായ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം, ക​ഠി​നാ​ദ്ധ്വാ​നം വേ​ണ്ടി​വ​രും, ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളിൽ അ​ലോ​സ​രം.   തുടർന്ന്...
Feb 12, 2018, 12:59 AM
ബ്ര​ഹ്മം ഒ​ന്നു​മാ​ത്രം ര​ണ്ടി​ല്ലാ​തെ നി​ല​നിൽ​ക്കു​ന്നു. മ​റ്റൊ​ന്നും ഇ​വി​ടെ​യി​ല്ല. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തിൽ സം​ശ​യ​മേ​യി​ല്ല. ഇ​ത​റി​യു​ന്ന​യാൾ എ​ല്ലാ ഭേദ ചി​ന്ത​ക​ളിൽ നി​ന്നും പി​ന്മാ​റ​ണം.   തുടർന്ന്...
Feb 12, 2018, 12:58 AM
മഞ്ഞുകാലത്ത് വയനാട്ടിൽ ചെന്നാൽ തണുപ്പിനെ അതിജീവിക്കാൻ നല്ല കമ്പളി ഉടുപ്പുവേണം. അരിച്ചുകയറിവരുന്ന തണുപ്പിനെ അതിജീവിക്കാൻ കിടുങ്ങിവിറച്ചും കൈകൾ നെഞ്ചോടുചേർത്തുവച്ചുമൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ അതുവഴി ഒരു തോർത്തും തോളിലിട്ട് മുട്ടോളം വരുന്ന മുണ്ടുടുത്ത് മുറുക്കിച്ചുവപ്പിച്ച ചുണ്ടുകളുമായി നടന്നുപോകുന്ന കാടരെ കാണുമ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നും.   തുടർന്ന്...
Feb 11, 2018, 1:02 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ) പു​തിയ ഗൃ​ഹ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റും, സ്ഥാ​ന​മാ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​യർ​ച്ച​യും. മാർ​ഗ​ത​ട​സ​ങ്ങൾ മാ​റും.   തുടർന്ന്...
Feb 11, 2018, 12:55 AM
സൂര്യനും ചന്ദ്രനും തന്നെ രണ്ട് കണ്ണുകളായി ഭവിച്ചുനിൽക്കുന്നതും രത്‌ന നിർമ്മിതങ്ങളായ കുണ്ഡലങ്ങളണിഞ്ഞ ചെവിരണ്ടും സ്വർണവർണമായ എള്ളിൻപൂവ് വണങ്ങുന്ന അങ്ങയുടെ മൂക്കും കാണാനിടയാകണം.   തുടർന്ന്...
Feb 10, 2018, 12:13 PM
അശ്വതി: സ്ത്രീഗുണം, ദാമ്പത്യവിജയം.   തുടർന്ന്...
Feb 10, 2018, 12:56 AM
തപസുമുടക്കാനെത്തിയ കാമദേവൻ ദഹിക്കത്തക്കവണ്ണം തീജ്വാല ചൊരിഞ്ഞ നെറ്റിക്കണ്ണും പ്രപഞ്ചം സംഹരിക്കാനൊരുമ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന പുരികക്കൊടിയും എനിക്ക് കാണാനിടവരണം.   തുടർന്ന്...
Feb 10, 2018, 12:37 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ) പു​തിയ പ​ദ്ധ​തി​കൾ തു​ട​ങ്ങും. ധ​നം നി​ക്ഷേ​പി​ക്കും, ഭൂ​മി ലാ​ഭം.   തുടർന്ന്...
Feb 9, 2018, 2:38 PM
അശ്വതി: കാര്യവിഘ്നം, ജോലിഭാരം വർദ്ധിക്കും.   തുടർന്ന്...
Feb 9, 2018, 12:58 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ) ജോ​ലി​യിൽ പു​രോ​ഗ​തി, മാ​റ്റ​ത്തി​ന് സാ​ദ്ധ്യ​ത, ന​ല്ല ശീ​ല​ങ്ങൾ പ​കർ​ത്തും.   തുടർന്ന്...