Bookmark Keralakaumudi Online    

KERALAKAUMUDI   Online Edition

 

 

    Founder Editor - K. SUKUMARAN B.A.

 

Keralakaumudi Online Edition Home

About US  |  Editor@Kaumudi  |  Marketing  |  Download Font  |  Print Ad.Rates  |  Calendar 2014  

 
Tuesday, 21 October 2014 7.40 AM IST
 MORE
Go!

 


 
H dQ ltiv  


hڬdamv hYt djt oQc YtϡTc dY
Posted on: Saturday, 21 April 2012

©g¡d¡v: As¤dY¤ lioæ® Jr¢ºlt´® Cɬi¢¨k l¢l¢b Y£tÏ¡Tc ©J±z¹q¢v oªQc¬ Y£tÏ¡Tc·¢c® oªJj¬¨h¡j¤´¤¼ dÚY¢ hÚ¬±d©am¢¨k f¢¨Qd¢ Llx¨hÊ® ±dK¬¡d¢µ¤.

p¢z¤´w´¤« h¤o뢹w´¤« ±J¢oí¬¡c¢Jw´¤« o¢´¤J¡t´¤« f¤ÚhY´¡t´¤« Alj¤¨T Y£tÏ¡Tc ©J±z¹q¢v ©d¡i¢lj¡c¤¾ oªQc¬ dÚY¢i¡X¢Y®. 20 ©J¡T¢ j¥di¤¨T dÚY¢´® hÚ¬±d©am® h±É¢og Ac¤hY¢ cvJ¢iY¡i¢ h¤K¬h±É¢ m¢l®j¡Q® o¢N® Oªp¡u ±dK¬¡d¢µ¤.

j¡©hm§j«, d¤j¢, ©Ja¡tc¡Z®, faj¢c¡Z®, pj¢a§¡t Y¤T¹¢i p¢z¤ Y£tÏ¡Tc ©J±z¹q¤« AQ®h¢t atL, Yh¢r®c¡¶¢¨k ©lq¡Æ»¢ d¾¢, Ah¦Y®os¢¨k o¤ltX©È±Y«, f¤ÚLi, Q¡tKߢ¨k djo®c¡Z® Y¤T¹¢i Y£tÏ¡Tc ©J±z¹q¤« oztm¢´¡u h¤Y¢t¼ dªjÁ¡t´® Aloj¨h¡j¤´¤¼Y¡X® dÚY¢.

'h¤K¬h±É¢ Y£tÏ atmu ©i¡Qc' F¼¡X® dÚY¢´® ©dj® cvJ¢i¢j¢´¤¼Y®.

Fo¢, ¨o´uV® Jë¡o¢v i¡±Y, Y¡ho oªJj¬«, gÈX« F¼¢l Y£tÏ¡TJt´® oªQc¬h¡i¢ kg¬h¡´¤«. h¤Y¢t¼ dªjÁ¡t´® op¡i¢¨ii¤« H¸« ¨J¡Ù¤©d¡J¡«, Q£l¢Y dÆ¡q¢¨ii¤« H¸« J¥¶¡«.

Hj¤ ltn« Hj¤ kÈ« ©dt´® Cª dÚY¢ ±d©i¡Qc¨¸T¤·¡«. AY¢©k¨s A©dÈJj¤¨ÙÆ¢v cs¤¨´T¤¸¢k¥¨Ti¡J¤« i¡±Yi®´¤¾ Bq¤J¨q c¢Öi¢´¤J. 70 lioæ® Jr¢ºlt´¡J¤« Ba¬ dj¢LXc. H¡©j¡ Q¢¿i¤« Y£tÏ¡TJ l¢p¢Y« c¢Öi¢´X¨h¼¤« dfë¢J® s¢©knuo® h±É¢ kÈ®h¢J¡É® mt½ As¢i¢µ¤.

F¼¡v Qc¹w´® AT¢Ì¡c oªJj¬¹w ¨hµ¨¸T¤·¢ cvJ¡¨Y ¨d¡¾i¡i dÚY¢Jw ±dK¬¡d¢´¤Ji¡X® f¢¨Qd¢ Llx¨hÊ® F¼® ±dY¢dÈ ©cY¡l¡i AQi® o¢N® (©J¡x±Lo®) J¤×¨¸T¤·¢.

2005~k¡X® m¢l®j¡Q® o¢N® Oªp¡u hÚ¬±d©am® h¤K¬h±É¢i¡i¢ Ab¢J¡j·¢©ks¢iY®. d¡l¨¸¶ i¤lY¢Jw´® l¢l¡p·¢c® bcop¡i« cvJ¤¼ 'Jc¬¡a¡u dÚY¢', g¥jp¢Yj¡i J¤T¤«f·¢¨k o®±Y£Jq¤¨Ti¤« ¨dxJ¤¶¢Jq¤¨T ©Èh·¢c¡i¤¾ 'k¡V®k¢ kȬ ©i¡Qc', a¡j¢±a¬©jKi®´® Y¡¨ri¤¾ l¢l¡p·¢c® oªQc¬ ¨¨la¬dj¢©m¡bci¤« O¢J¢Ëi¤« kg¬h¡´¤¼ 'a£cai¡v A©É¬ai DdO¡t' dÚY¢ F¼¢¹¨c dk dÚY¢Jq¤« cT¸¢k¡´¢´r¢ºY¡i¤« Ab¢J¦Yt dsº¤.


Rating: 2.1/5 (18 votes cast)

Jjq hThX ~ oQchi jQt Oi!


ClT JT Agdiw JjqJhaiTY. onv clt lr Otiv dTlt Amkh Aogh YעڡjXQcJh AdJtJjh cihljکh Bi Agdiw dͮ O़Y oft cihdJj mȡtphX.

 

JTYv ltJw   hJqk TOP

ഇന്ത്യയുടെ അഫ്ഗാൻ നയം മാറുന്നുവോ?

ഹോങ്കോംഗിലെ തകരുന്ന വിപ്ലവം

സസ്‌പെൻസുമായി മറാത്താ ദേശം

ചൊവ്വ ജീവന്റെ വാഗ്ദത്ത ലോകം

മംഗളമുഹൂർത്തം അരികെ

ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ വരവും മോദിയുടെ അമേരിക്കൻ യാത്രയും

കേരളം വീണ്ടും സാമ്പത്തിക വറുതിയിലേക്ക്

അയൽപക്കം സംഘർഷഭരിതമാകുമ്പോൾ...

പ്രിയപ്പെട്ട ആറ്റൻബറോ

സെൻസർ ബോർഡിന് വിശ്വാസ്യത വേണം

അരു​ന്ധതി ഉയർത്തിയ ആശ​യ​ങ്ങളും അക്കാദ​മിക സമൂ​ഹവും

അശാന്തി​യുടെ നാളുകൾ

ഇറാഖ് പുകയുന്നു, അയൽ ഭരണകൂടങ്ങളും

കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരത പ്രഖ്യാപനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മോഡി

ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ വിലയറിയാത്ത കുറെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാ‌ർ

നായകനെക്കാൾ തിളങ്ങിയ വില്ലൻ

ചരിത്രം കുറിച്ച് ടംബ്ളർ ഡേവിഡ് കാ‌ർപ്

ശാരദാ ചിട്ടി ഫണ്ട് പൊട്ടലിൽ ഞെട്ടി മമത

ഉറഞ്ഞുതുള്ളി തമിഴ് കക്ഷികൾ,​ തള്ളാനും കൊള്ളാനുമാകാതെ കോൺഗ്രസ്

ഇത് മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവച്ച രാജാ ഭയ്യ, വയസ് 44, ക്രിമിനൽ കേസുകൾ 48

ജനാധിപത്യത്തിൽ വധശിക്ഷയുടെ പ്രസക്തി !!!

മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വിസ്മയമായ ഹിറ്റ്മേക്കർ ശശികുമാർ

വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി,​ ഇനി രാഷ്ട്രീയ കരുനീക്കങ്ങൾ

അഴിമതിക്കാർ ദളിതരെന്ന് പറഞ്ഞ് ആശിഷ് നന്ദി കുരുങ്ങി

ഇതാ സർക്കാർ പണത്തിൽ കൊഴുക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ മേലാളന്മാരുടെ സ്കൂൾ

സന്ന്യാസി സംഘങ്ങൾ ജലസമാധി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു

സഹികെട്ട ജനതയുടെ പ്രതിഷേധം അണപൊട്ടിയപ്പോൾ

ഗുജറാത്തിൽ മോഡി,​ മോഡി,​ വീണ്ടും മോഡി

പുതിയ വിപണന തന്ത്രവുമായി 'വിശ്വരൂപം' സിനിമ

നാവുപിഴച്ച് നിതിൻ ഗ‌‌ഡ്കരി

മകന്രെ ദൗത്യത്തിൽ അഭിമാനമെങ്കിലും ആശങ്കയോടെ ഗീതാ കെജരിവാൾ

നേതാക്കളെ പുലിവാൽ പിടിപ്പിക്കും കെജരിവാൾ

വിവാദത്തിൽപ്പെട്ട് റോബർട്ട് വാദ്ര

രാഷ്ട്രീയവിജയം നേടി മമത,​ അതിജീവനതന്ത്രം തേടി കോൺഗ്രസ്

ഗുജറാത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തിരയിളക്കമാകുന്നു

അഴിമതി വിളയിച്ച കൽക്കരിപ്പാടം ഇടപാട്

ഭീതി പരത്തി കുഴപ്പം വിതയ്ക്കുന്ന ഇലക്‌‌ട്രോണിക് ജിഹാദ്

രാംദേവിൽ പ്രത്യാശയോടെ കോൺഗ്രസിതര പാർട്ടികൾ

എം.പിമാരുടെ ചെലവു ചുരുക്കൽ ഇങ്ങനെയും

വൈദ്യുതിഗ്രിഡ് പിണങ്ങുന്പോൾ...

അസമിൽ വീണ്ടും കലാപകാലം

പവാറിന്റെ ഉടക്കിന് പിന്നൽ രാഷ്ട്രീയ,​ രക്ഷപ്പെടൽ സമ്മർദ്ദതന്ത്രവും

മൺമറഞ്ഞത് സ്വാതന്ത്ര സമര പോരാട്ടത്തിലെ ധീര വനിതാ സാന്നിദ്ധ്യം

രാജേഷ് ഖന്നയുടെ ബംഗ്ളാവിന് അവകാശവുമായി അനിതാ അഡ്വാനി

രാജിക്ക് താൻ തയ്യാറായപ്പോൾ പിന്തിരിപ്പിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി: കലാം

lQi Ds dXf

hkil hhYi Hjhr h FsiY JzgjX kȬh

Ahju btn鬷c hv hhT Cɬu gjXt

ozj JjTc Vihٮ Yq

J Jkiq oc cYl


 H dQ ltiv     hJqk TOP

 
 
 

കളിക്കളത്തിൽ കരണംമറിഞ്ഞ മിസോറാം ഫുട്ബാളർ മരിച്ചു

ബാംഗ്ളൂരിൽ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ വിഷം കഴിച്ച് ജീവനൊടുക്കി

സുബ്രതോ കപ്പ്: എം.എസ്.പി ടീമിന് പാരിതോഷികം

പാക് സംഘത്തിന്രെ ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ റാലി: ബ്രിട്ടനെ ഇന്ത്യ ആശങ്ക അറിയിച്ചു

ട്രെയിനിനുള്ളിൽ യുവതിയെ തീവെച്ച സംഭവം: യുവതി മരിച്ചു

ജഡ്ജിക്കു നേരെ പ്രതി മനുഷ്യ വിസർജ്യം എറഞ്ഞു

വിക്രമന്റെ കാലിൽനിന്ന് ബോംബിന്റെ ചീളുകൾ കണ്ടെടുത്തു

സുബ്രതോ കപ്പ്: ബ്രസീലിനെതിരെ മലപ്പുറം പൊരുതിത്തോറ്റു

നൈജീരിയ എബോള മുക്തമായതായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന

ദീപാവലി സ്പെഷ്യലായി ജീവനക്കാർക്ക് ബോസിന്റെ സമ്മാനപ്പെരുമഴ

ഉദ്ധവ് എം.എൽ.എമാരെ കണ്ടു, എൻ.സി.പി പിന്തുണ ബി.ജെ.പിക്ക് തീരുമാനിക്കാം: ആർ.എസ്.എസ്

ഹാരിസണിനെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം തുടരും

കാൾ സെന്റർ ജീവനക്കാരിയെ കൂട്ടമാനഭംഗം ചെയ്ത കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് ജീവപര്യന്തം

ആന്ധ്രയിൽ പടക്കനിർമാണ ശാലയിൽ സ്ഫോടനം, 13 മരണം

കുട്ടിയെ പട്ടിക്കൂടിലടച്ച സംഭവം: സ്കൂൾ തുറന്നത് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു

സി.പി.ഐ പേയ്മെന്റ് സീറ്റ്: അന്വേഷണത്തിന് ലോകായുക്ത ഉത്തരവ്

ചാരക്കേസ്: ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി വേണ്ടെന്ന ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി

പി.ടി.ഐ അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് സ്വാഗതം: ഇമ്രാൻ ഖാൻ

കൊച്ചി മെട്രോ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ തീരുമാനം

മെഡിക്കൽ ഗവേഷണ രംഗത്ത് ഇന്ത്യ ഇനിയും മുന്നേറണം: മോദി

മഹാരാഷ്‌ട്രയിൽ സഖ്യകക്ഷി ശിവസേനയോ എൻ.സി.പിയോ

ഐ.എസ്.ആർ.ഒ ചാരക്കേസ്: പൊലീസുദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി വേണ്ടെന്ന ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി

ട്രെയിനിൽ സഹയാത്രികൻ തീകൊളുത്തിയ സ്ത്രീ മരിച്ചു

ദീപാവലി നാളെ

എൽ.ഡി.സി സാധ്യതാലിസ്റ്റ് 30 ന്

മക്കൾ പിതാവിനെ കൊന്ന കേസ്: അബ്ദുൾ കരീം വധക്കേസ് വഴിതിരിയുന്നു

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബി.ജെ.പിക്ക് പിന്തുണ: എൻ.സി.പി സംസ്ഥാന ഘടകത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പം

സുനന്ദ പുഷ്കറിന്റെ മരണം ആകസ്മികമെന്ന് ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധന്റെ കത്ത്

ബെവ്കോയ്ക്ക് ജനപ്രിയ ബ്രാന്റുകൾ മദ്യക്കമ്പനികൾ നൽകുന്നില്ല

ട്രെയിനുകളിൽ വനിതകൾക്ക് അതിക്രമം തുടർക്കഥ

കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഭാഗപത്ര ഫീസ് വർദ്ധന: നിയമനിർമ്മാണവേളയിൽ മാറ്റം വരും

തി​രു​വ​ന​ന്ത​പുരം പേയ്‌​മെന്റ് സീറ്റ്: അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെന്ന് ലോകാ​യുക്ത

എച്ച് വൺ സ്വന്തമാക്കാൻ 7 ലക്ഷം

നരേന്ദ്ര മോദി ഇക്കുറി ശബരിമല സന്ദർശിച്ചേക്കില്ല

ശബരിമലയിൽ അരവണയുണ്ടാക്കാൻ പുതിയ യന്ത്രമെത്തും

കുട്ടിയെ പട്ടികൂട്ടിലടച്ച സംഭവം ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിച്ചേക്കും

ഇന്ന് കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാദ്ധ്യത

കേരളത്തിന് 3750 ടൺ യൂറിയ

പ്രകൃതിവാതക വില വർദ്ധന വിലക്കയറ്റത്തിന് ആക്കം കൂട്ടും: സുധീരൻ

പിള്ളയുടെ പാദത്തിനനുസരിച്ച് ചെരുപ്പ് മുറിക്കരുത്:കെ.എസ്.യു

ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി: മോദി തീരുമാനിക്കും

മുണ്ടെയുടെ പൈതൃകത്തിൽ പെൺമക്കൾ

മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് ലഭിക്കുമോ പ്രായംകുറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രിയെ?

കൽക്കരി ഖനികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ പുതിയ ഓർഡിനൻസ്

ഡൽഹിയിൽ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ബി.ജെ.പി

ഡൽഹിയിൽ കാൾസെന്റർ ജീവനക്കാരിയെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തിയ അഞ്ചുപേർക്ക് ജീവപര്യന്തം

ജീവനക്കാർക്ക് 50 കോടി ചിലവഴിച്ച് ദീപാവലി സമ്മാനം

ഹൈന്ദവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഇമ്രാൻഖാൻ

ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ പടക്ക നിർമ്മാണശാലയ്ക്ക് തീപിടിച്ച് 11 പേ‌ർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ഇനി ലക്ഷ്യം ബീഹാറും ബംഗാളും

ഹരിയാനയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും ബി.ജെ.പി അധികാരത്തിലേക്ക്

തോൽവികൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ കോൺഗ്രസ്

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഫഡ്‌നവിസ്, ഹരിയാനയിൽ അഭിമന്യുവോ ധൻകറോ

സുഷമ സ്വരാജിന്റെ സഹോദരി തോറ്റു

ഹരിയാനയിൽ മോദി തരംഗം; മഹാരാഷ്‌ട്രയിൽ ആധിപത്യം

വിജയശില്പിയായി വീണ്ടും മോദി

മോദി തരംഗം സുനാമിയായി: അമിത് ഷാ

പ്രീതം മുണ്ടെ ലോക്‌സഭയിലേക്ക്; പങ്കജ് മുണ്ടെ വീണ്ടും എം.എൽ.എ

അശോകാ റോഡിൽ ആഹ്ളാദം, അക്ബർ റോഡിൽ മൗനവും പ്രതിഷേധവും

എസ്.പി ഉദയകുമാർ ആംആദ്മി പാർട്ടി വിട്ടു

ഐസിസിനെതിരെ ഇറാക്കി കുർദ്ദുകളെ അയക്കുമെന്ന് ടർക്കി

ദൈവം മാറ്റത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല:ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ

ഹോങ്കോങ് പ്രക്ഷോഭം: ചർച്ച നാളെ

മാർപാപ്പയുടെ നിർദേശം സിനഡ് തള്ളി

ഗോൺസാലോ ചുഴലിക്കാറ്റ്: ബർമുഡ ഇരുട്ടിലായി

പോളിയോ 80 ശതമാനത്തോളവും പാകിസ്ഥാനിലെന്ന് ലോകാരോഗ്യസംഘടന

സ്വവർഗവിവാഹം നിയമാനുസൃതമാക്കി അരിസോണ

ബിലാവൽ ഭൂട്ടോയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് വൻ റാലി

അമേരിക്കയുടെ രഹസ്യ ശൂന്യാകാശ വിമാനം നിലത്തിറങ്ങി

ബൊക്കോഹറാം തടവിലുള്ള സ്കൂൾ കുട്ടികളെ മോചിപ്പിക്കാൻ ധാരണ

120 കോടി ജനങ്ങൾ ദിവസം ചെലവഴിക്കുന്നത് എഴുപത്തേഴ് രൂപ:യു.എൻ

ഒരുകോടി പ്രവാസികൾക്ക് വോട്ടവകാശം

എബോള വാക്സിനുകൾ വൈകും

നേപ്പാളിലെ മഞ്ഞുവീഴ്ച: 154 പേരെ രക്ഷിച്ചു

പിടിച്ചെടുത്ത വിമാനത്തിൽ ഐസിസ് പരിശീലനം

അതിർത്തിയിൽ പാകിസ്ഥാൻ വെടിനിറുത്തൽ ലംഘനം തുടരുന്നു

ബുക്കർ പ്രൈസ് ആസ്ട്രേലിയൻ എഴുത്തുകാരൻ ഫ്ളനഗന്

എബോളയ്ക്കെതിരെ സക്കർബർഗിന്റെ 2.5 കോടി ഡോളർ

അൽജസീറ അവതാരകന് തടവുശിക്ഷ

ഇന്ത്യൻ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ സമാധാനപാലക പുരസ്‌കാരം
 

o

Apple iPhone-iPad App Android App Blackberry App Newshunt App News Notifier

 

 
  Copyright Keralakaumudi Online 2013       Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.  
  Editor-in-chief - M. S. Ravi, Editor - Deepu Ravi
Head Office Address: Kaumudi Buildings, Pettah PO Trivandrum - 695 024, India.
Online queries talk to Deepu Sasidharan, + 91 98472 38959 or Email deepu[at]kaumudi.com

Customer Service - Advertisement Disclaimer Statement  | Copyright Policy