Bookmark Keralakaumudi Online    

KERALAKAUMUDI   Online Edition

 

 

    Founder Editor - K. SUKUMARAN B.A.

 

Keralakaumudi Online Edition Home

About US  |  Editor@Kaumudi  |  Marketing  |  Download Font  |  Print Ad.Rates  |  Calendar 2014  

 
Wednesday, 17 September 2014 23.04 PM IST
 MORE
Go!

 


 
H dQ ltiv  


hڬdamv hYt djt oQc YtϡTc dY
Posted on: Saturday, 21 April 2012

©g¡d¡v: As¤dY¤ lioæ® Jr¢ºlt´® Cɬi¢¨k l¢l¢b Y£tÏ¡Tc ©J±z¹q¢v oªQc¬ Y£tÏ¡Tc·¢c® oªJj¬¨h¡j¤´¤¼ dÚY¢ hÚ¬±d©am¢¨k f¢¨Qd¢ Llx¨hÊ® ±dK¬¡d¢µ¤.

p¢z¤´w´¤« h¤o뢹w´¤« ±J¢oí¬¡c¢Jw´¤« o¢´¤J¡t´¤« f¤ÚhY´¡t´¤« Alj¤¨T Y£tÏ¡Tc ©J±z¹q¢v ©d¡i¢lj¡c¤¾ oªQc¬ dÚY¢i¡X¢Y®. 20 ©J¡T¢ j¥di¤¨T dÚY¢´® hÚ¬±d©am® h±É¢og Ac¤hY¢ cvJ¢iY¡i¢ h¤K¬h±É¢ m¢l®j¡Q® o¢N® Oªp¡u ±dK¬¡d¢µ¤.

j¡©hm§j«, d¤j¢, ©Ja¡tc¡Z®, faj¢c¡Z®, pj¢a§¡t Y¤T¹¢i p¢z¤ Y£tÏ¡Tc ©J±z¹q¤« AQ®h¢t atL, Yh¢r®c¡¶¢¨k ©lq¡Æ»¢ d¾¢, Ah¦Y®os¢¨k o¤ltX©È±Y«, f¤ÚLi, Q¡tKߢ¨k djo®c¡Z® Y¤T¹¢i Y£tÏ¡Tc ©J±z¹q¤« oztm¢´¡u h¤Y¢t¼ dªjÁ¡t´® Aloj¨h¡j¤´¤¼Y¡X® dÚY¢.

'h¤K¬h±É¢ Y£tÏ atmu ©i¡Qc' F¼¡X® dÚY¢´® ©dj® cvJ¢i¢j¢´¤¼Y®.

Fo¢, ¨o´uV® Jë¡o¢v i¡±Y, Y¡ho oªJj¬«, gÈX« F¼¢l Y£tÏ¡TJt´® oªQc¬h¡i¢ kg¬h¡´¤«. h¤Y¢t¼ dªjÁ¡t´® op¡i¢¨ii¤« H¸« ¨J¡Ù¤©d¡J¡«, Q£l¢Y dÆ¡q¢¨ii¤« H¸« J¥¶¡«.

Hj¤ ltn« Hj¤ kÈ« ©dt´® Cª dÚY¢ ±d©i¡Qc¨¸T¤·¡«. AY¢©k¨s A©dÈJj¤¨ÙÆ¢v cs¤¨´T¤¸¢k¥¨Ti¡J¤« i¡±Yi®´¤¾ Bq¤J¨q c¢Öi¢´¤J. 70 lioæ® Jr¢ºlt´¡J¤« Ba¬ dj¢LXc. H¡©j¡ Q¢¿i¤« Y£tÏ¡TJ l¢p¢Y« c¢Öi¢´X¨h¼¤« dfë¢J® s¢©knuo® h±É¢ kÈ®h¢J¡É® mt½ As¢i¢µ¤.

F¼¡v Qc¹w´® AT¢Ì¡c oªJj¬¹w ¨hµ¨¸T¤·¢ cvJ¡¨Y ¨d¡¾i¡i dÚY¢Jw ±dK¬¡d¢´¤Ji¡X® f¢¨Qd¢ Llx¨hÊ® F¼® ±dY¢dÈ ©cY¡l¡i AQi® o¢N® (©J¡x±Lo®) J¤×¨¸T¤·¢.

2005~k¡X® m¢l®j¡Q® o¢N® Oªp¡u hÚ¬±d©am® h¤K¬h±É¢i¡i¢ Ab¢J¡j·¢©ks¢iY®. d¡l¨¸¶ i¤lY¢Jw´® l¢l¡p·¢c® bcop¡i« cvJ¤¼ 'Jc¬¡a¡u dÚY¢', g¥jp¢Yj¡i J¤T¤«f·¢¨k o®±Y£Jq¤¨Ti¤« ¨dxJ¤¶¢Jq¤¨T ©Èh·¢c¡i¤¾ 'k¡V®k¢ kȬ ©i¡Qc', a¡j¢±a¬©jKi®´® Y¡¨ri¤¾ l¢l¡p·¢c® oªQc¬ ¨¨la¬dj¢©m¡bci¤« O¢J¢Ëi¤« kg¬h¡´¤¼ 'a£cai¡v A©É¬ai DdO¡t' dÚY¢ F¼¢¹¨c dk dÚY¢Jq¤« cT¸¢k¡´¢´r¢ºY¡i¤« Ab¢J¦Yt dsº¤.


Rating: 2.1/5 (18 votes cast)

ClT JT Agdiw JjqJhaiTY. onv clt lr Otiv dTlt Amkh Aogh YעڡjXQcJh AdJtJjh cihljکh Bi Agdiw dͮ O़Y oft cihdJj mȡtphX.

 

JTYv ltJw   hJqk TOP

ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ വരവും മോദിയുടെ അമേരിക്കൻ യാത്രയും

കേരളം വീണ്ടും സാമ്പത്തിക വറുതിയിലേക്ക്

അയൽപക്കം സംഘർഷഭരിതമാകുമ്പോൾ...

പ്രിയപ്പെട്ട ആറ്റൻബറോ

സെൻസർ ബോർഡിന് വിശ്വാസ്യത വേണം

അരു​ന്ധതി ഉയർത്തിയ ആശ​യ​ങ്ങളും അക്കാദ​മിക സമൂ​ഹവും

അശാന്തി​യുടെ നാളുകൾ

ഇറാഖ് പുകയുന്നു, അയൽ ഭരണകൂടങ്ങളും

കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരത പ്രഖ്യാപനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മോഡി

ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ വിലയറിയാത്ത കുറെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാ‌ർ

നായകനെക്കാൾ തിളങ്ങിയ വില്ലൻ

ചരിത്രം കുറിച്ച് ടംബ്ളർ ഡേവിഡ് കാ‌ർപ്

ശാരദാ ചിട്ടി ഫണ്ട് പൊട്ടലിൽ ഞെട്ടി മമത

ഉറഞ്ഞുതുള്ളി തമിഴ് കക്ഷികൾ,​ തള്ളാനും കൊള്ളാനുമാകാതെ കോൺഗ്രസ്

ഇത് മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവച്ച രാജാ ഭയ്യ, വയസ് 44, ക്രിമിനൽ കേസുകൾ 48

ജനാധിപത്യത്തിൽ വധശിക്ഷയുടെ പ്രസക്തി !!!

മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വിസ്മയമായ ഹിറ്റ്മേക്കർ ശശികുമാർ

വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി,​ ഇനി രാഷ്ട്രീയ കരുനീക്കങ്ങൾ

അഴിമതിക്കാർ ദളിതരെന്ന് പറഞ്ഞ് ആശിഷ് നന്ദി കുരുങ്ങി

ഇതാ സർക്കാർ പണത്തിൽ കൊഴുക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ മേലാളന്മാരുടെ സ്കൂൾ

സന്ന്യാസി സംഘങ്ങൾ ജലസമാധി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു

സഹികെട്ട ജനതയുടെ പ്രതിഷേധം അണപൊട്ടിയപ്പോൾ

ഗുജറാത്തിൽ മോഡി,​ മോഡി,​ വീണ്ടും മോഡി

പുതിയ വിപണന തന്ത്രവുമായി 'വിശ്വരൂപം' സിനിമ

നാവുപിഴച്ച് നിതിൻ ഗ‌‌ഡ്കരി

മകന്രെ ദൗത്യത്തിൽ അഭിമാനമെങ്കിലും ആശങ്കയോടെ ഗീതാ കെജരിവാൾ

നേതാക്കളെ പുലിവാൽ പിടിപ്പിക്കും കെജരിവാൾ

വിവാദത്തിൽപ്പെട്ട് റോബർട്ട് വാദ്ര

രാഷ്ട്രീയവിജയം നേടി മമത,​ അതിജീവനതന്ത്രം തേടി കോൺഗ്രസ്

ഗുജറാത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തിരയിളക്കമാകുന്നു

അഴിമതി വിളയിച്ച കൽക്കരിപ്പാടം ഇടപാട്

ഭീതി പരത്തി കുഴപ്പം വിതയ്ക്കുന്ന ഇലക്‌‌ട്രോണിക് ജിഹാദ്

രാംദേവിൽ പ്രത്യാശയോടെ കോൺഗ്രസിതര പാർട്ടികൾ

എം.പിമാരുടെ ചെലവു ചുരുക്കൽ ഇങ്ങനെയും

വൈദ്യുതിഗ്രിഡ് പിണങ്ങുന്പോൾ...

അസമിൽ വീണ്ടും കലാപകാലം

പവാറിന്റെ ഉടക്കിന് പിന്നൽ രാഷ്ട്രീയ,​ രക്ഷപ്പെടൽ സമ്മർദ്ദതന്ത്രവും

മൺമറഞ്ഞത് സ്വാതന്ത്ര സമര പോരാട്ടത്തിലെ ധീര വനിതാ സാന്നിദ്ധ്യം

രാജേഷ് ഖന്നയുടെ ബംഗ്ളാവിന് അവകാശവുമായി അനിതാ അഡ്വാനി

രാജിക്ക് താൻ തയ്യാറായപ്പോൾ പിന്തിരിപ്പിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി: കലാം

lQi Ds dXf

hkil hhYi Hjhr h FsiY JzgjX kȬh

Ahju btn鬷c hv hhT Cɬu gjXt

ozj JjTc Vihٮ Yq

J Jkiq oc cYl

dTcicYj dtv dTci dj

kJ JjThX l٤ CYpo Yj Bcz

LVJj l٤, hVi ami jnTiv lrij

Jtx llak CjqJw

iaji Yc JchlY f.Q.d


 H dQ ltiv     hJqk TOP

 
 
 

മോദിക്കൊപ്പം ഊഞ്ഞാലാടി, വിരുന്നുണ്ട്... ജിൻപിംഗ്

ലൗ ജിഹാദ്: പരാതികളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മേനകാ ഗാന്ധി

കാശ്മീർ പ്രശ്നം സർദാർ പട്ടേൽ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു: അമിത ഷാ

പരനാറി പ്രയോഗം: ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് ജയരാജൻ

അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നറിപ്പുമായി ഐ.എസിന്രെ വീഡിയോ

ചൈനീസ് പ്രസിഡന്ര് ഇന്ത്യയിലെത്തി

നിയമന നിരോധനമില്ല,​ മന്ത്രിമാർ ശന്പളത്തിന്റെ 20 % വാങ്ങില്ല: ഉമ്മൻചാണ്ടി

ആസാം മുൻ ഡിജിപി ശങ്കർ ബാരുവ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു

അന്യസംസ്ഥാന വിധവകൾ എന്തിനാണ് വൃന്ദാവനത്തിൽ തിരക്കുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഹേമാമാലിനി

ബോക്സിങ് താരം മനോജ്കുമാറിന് അർജുന പുരസ്കാരം നൽകും

ഐ.ജി ടോമിൻ തച്ചങ്കരിയെ എൻഫോഴ്സ്മെന്ര് ചോദ്യം ചെയ്തു

ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷയായി ലളിതാ കുമാരമംഗലത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തു

ഓപ്പറേഷൻ കുബേരയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം ഇന്ന് ആരംഭിക്കും: ചെന്നിത്തല

ഗണേഷ്‌ കുമാറിന് മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകാത്തത് ചതി: ബാലകൃഷ്ണപിള്ള

ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ട്രെയിനു നേരെയുണ്ടായ കല്ലേറിൽ ഏഴ് വയസുകാരിക്ക് പരിക്ക്

യുപിയിലെ 50 ശതമാനത്തിലേറെ സ്ഥലങ്ങൾ വരൾച്ചാ ബാധിതം

മദ്യനയത്തിനെതിരെ ബാറുടമകളുടെ എതിർസത്യവാങ്മൂലം

പരനാറി പ്രയോഗം,​ പഠിച്ച ശേഷം മറുപടിയെന്ന് വി.എസ്

സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളക്കരം കൂട്ടി

ബിജെപി നിലത്ത് ചുവടുറപ്പിക്കണമെന്ന് ശിവസേനയുടെ ഉപദേശം

കൊച്ചി മെട്രോയുടെ രണ്ടാംഘട്ടത്തിന് അംഗീകാരം

മദ്യനിയന്ത്രണം നയപരമായ കാര്യം:സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ

'സുകൃതം' കാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് പണം മൊബൈൽ വരിക്കാരിൽ നിന്ന്

പരിഹാര ക്രിയകൾക്ക്പദ്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ തുടക്കമായി

സുധീരനും ഗ്രൂപ്പുകളും തമ്മിൽ കോൺഗ്രസിൽ പുതിയ പോര്

അപ്പോളോ ഓഹരി വില്പനയെ കേരളം എതിർക്കും

മനോജ് വധം: സി.പി.എം പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ബി.ജെ.പി

ഹരിദത്തിന്റെ ആത്മഹത്യ: സി.ബി.ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഭാരവാഹികൾ പുറത്താവും: സുധീരൻ

കൊലയ്ക്കുശേഷം ആയുധങ്ങൾ മറ്റൊരു സംഘത്തിനു കൈമാറിയെന്ന് വിക്രമൻ

വിഴിഞ്ഞത്തിന് വി.ജി.എഫ്: തീരുമാനം ഈ മാസം

തിരുവനന്തപുരം യൂണിയൻ യോഗത്തിന്റെ വാദം കോടതി അംഗീകരിച്ചു

ഹിസ് എക്സലൻസി സംബോധന ഒഴിവാക്കണം:ഗവർണർ

എസ്.എൻ.ഡി.പി യോ​ഗ​ത്തി​നെ​തിരാ​യ ഹർ​ജി മട​ക്കി നൽകി

മതേതര വിശ്വാസികൾക്ക് പ്രത്യാശ : മജീദ്

സർക്കാർ നി​ല​പാ​ട്തി​രു​ത്തണം: കെ എസ് ടി എ

ഉമ്മൻചാണ്ടി പരനാറിയെന്ന് എം.വി.ജയരാജൻ

ബാർ കേസ്: ലീഗ് നേതാവായ അഭിഭാഷകൻ പിന്മാറി

അരുണാ സുന്ദർരാജൻ കേന്ദ്ര ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ

ബ്ളേഡ് ഭീഷണി: വൃദ്ധയും മക്കളും ആത്മഹത്യ ചെയ്തു

ബി.ജെ.പിക്ക് തിരിച്ചടി, എസ്.പിയും കോൺഗ്രസും നേടി

മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് ഗണപതിയുടെ തലയ്‌ക്ക് രണ്ടര കോടി: ദാവൂദിന് വെറും 25 ലക്ഷം

അമിത വിശ്വാസത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തിന് അടിയേറ്റ് ബി.ജെ.പി

ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിന് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഇന്നെത്തും

ഇനി ഡൽഹി രാഷ്‌ട്രീയത്തിലേക്കില്ല:ഷീല ദീക്ഷിത്‌

വാദ്രയുടെ ഭൂമി ഇടപാട്:ഹർജി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി തള്ളി

സി.ബി.ഐ തലവനെതിരായ തെളിവുകൾ: ഉറവിടം വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

കാശ്മീരിലേക്കുള്ള റെയിൽ ഗതാഗതം പുനരാരംഭിച്ചു

തൊഴിൽ നിയമങ്ങളുടെ ഭേദഗതി പിൻവലിക്കണമെന്ന് ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ

നൂറിന്റെ നിറവിൽ ആന്ധ്രയിൽ ഹൈടെക് കാബിനറ്റ്

ഗോവധത്തിന്റെ ലാഭം തീവ്രവാദത്തിന്:മേനക

പാസ്‌പോർട്ട് വിതരണം: തടസം മാറിയെന്ന് കേന്ദ്രം

ബി.ജെ.പി-ശിവസേന ചർച്ച: സീറ്റുവിഭജനം തീരുമാനമായില്ല

സീറ്റ് വിഭജനം: ശിവസേനയും ബി.ജെ.പിയും രണ്ട് തട്ടിൽ

മംഗൾയാൻ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ; സെപ്തംബർ 22 ഉദ്വേഗത്തിന്റെ ദിനം

ജെ.എൻ.യു ഭരണം ഐസ നിലനിറുത്തി

കാശ്മീരിൽ വീണ്ടും പെരുമഴ; ആശങ്ക

യുവതിക്ക് അകാലഅന്ത്യം വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ മാരക ഗുളിക

പിറന്നാൾ ആഘോഷം വേണ്ടെന്ന് മോദി

ഇന്ത്യൻ സൈനിക ഓഫീസർമാരുടെ വിരുന്നിൽ മദ്യം വിളമ്പിയത് പാക്ചാരൻ

ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ചാടിയത് മുതലക്കുളത്തിലേക്ക്

മൺസൂണിന്റെ തുടക്കം 15 മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്

ദലൈലാമയ്ക്ക് വിസ അനുവദിക്കണമെന്ന് നൊബേൽ ജേതാക്കൾ

ആറ്റത്തിന്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞു

വിമാനം താമസിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യാത്രക്കാർ മുൻ പാക് മന്ത്രിയെ ഇറക്കി വിട്ടു

ഹാഫിസിനെതിരെ കേസുകളില്ലെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ:ഇന്ത്യ പ്രതിഷേധിച്ചു

മോദി-ഷെരീഫ് കൂടിക്കാഴ്ച സംബന്ധിച്ച് അറിയില്ല: പാക് ഹൈക്കമ്മിഷണർ

നൈജീരിയയിൽ പള്ളിയുടെ അതിഥി മന്ദിരം തകർന്നുവീണ് 41 പേർ മരിച്ചു

ദി​നോസറുകളി​ലെ ജലഭീമൻ

ഭാവിയിലെ നഗരവാഹനം

ബ്രിട്ടീഷ് പൗരനെയും ഐസിസ് ഭീകരർ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നു

ആത്മഹത്യചെയ്ത ഇന്ത്യൻ നഴ്സിന്റെ കുടുംബത്തിന് എഫ്. എം റേഡിയോയുടെ ധനസഹായം

സിറിയയിലും വ്യോമാക്രമണം നടത്തും: ഒബാമ

ബോണ്ടിന്റെ സ്റ്റീൽ പല്ലൻ വില്ലൻ അന്തരിച്ചു

അഭിപ്രായവോട്ടിൽ സ്‌കോട്ട്‌ലൻഡ് സ്വാതന്ത്ര്യവാദികൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷം

മലേഷ്യൻ വിമാനം തകർന്നത് അന്യവസ്തു ഇടിച്ചതിനാലെന്ന് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട്

ഇറാക്കിൽ പുതിയ സർക്കാർ നിലവിൽ വന്നു

ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന് ജൈവവൈവിധ്യപുരസ്ക്കാരം

കാർബൺഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് നിയന്ത്റണം വിടുന്നു

ദൈവകണം പ്രപഞ്ചത്തെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ഹാക്കിംഗ്
 

o

Apple iPhone-iPad App Android App Blackberry App Newshunt App News Notifier

 

 
  Copyright Keralakaumudi Online 2013       Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.  
  Editor-in-chief - M. S. Ravi, Editor - Deepu Ravi
Head Office Address: Kaumudi Buildings, Pettah PO Trivandrum - 695 024, India.
Online queries talk to Deepu Sasidharan, + 91 98472 38959 or Email deepu[at]kaumudi.com

Customer Service - Advertisement Disclaimer Statement  | Copyright Policy