Bookmark Keralakaumudi Online    

KERALAKAUMUDI   Online Edition

 

 

    Founder Editor - K. SUKUMARAN B.A.

 

Keralakaumudi Online Edition Home

About US  |  Editor@Kaumudi  |  Marketing  |  Download Font  |  Print Ad.Rates  |  Calendar 2015  

 
 
Saturday, 23 May 2015 11.15 AM IST
 MORE
Go!

  <
 


 
H dQ ltiv  


hڬdamv hYt djt oQc YtϡTc dY
Posted on: Saturday, 21 April 2012

©g¡d¡v: As¤dY¤ lioæ® Jr¢ºlt´® Cɬi¢¨k l¢l¢b Y£tÏ¡Tc ©J±z¹q¢v oªQc¬ Y£tÏ¡Tc·¢c® oªJj¬¨h¡j¤´¤¼ dÚY¢ hÚ¬±d©am¢¨k f¢¨Qd¢ Llx¨hÊ® ±dK¬¡d¢µ¤.

p¢z¤´w´¤« h¤o뢹w´¤« ±J¢oí¬¡c¢Jw´¤« o¢´¤J¡t´¤« f¤ÚhY´¡t´¤« Alj¤¨T Y£tÏ¡Tc ©J±z¹q¢v ©d¡i¢lj¡c¤¾ oªQc¬ dÚY¢i¡X¢Y®. 20 ©J¡T¢ j¥di¤¨T dÚY¢´® hÚ¬±d©am® h±É¢og Ac¤hY¢ cvJ¢iY¡i¢ h¤K¬h±É¢ m¢l®j¡Q® o¢N® Oªp¡u ±dK¬¡d¢µ¤.

j¡©hm§j«, d¤j¢, ©Ja¡tc¡Z®, faj¢c¡Z®, pj¢a§¡t Y¤T¹¢i p¢z¤ Y£tÏ¡Tc ©J±z¹q¤« AQ®h¢t atL, Yh¢r®c¡¶¢¨k ©lq¡Æ»¢ d¾¢, Ah¦Y®os¢¨k o¤ltX©È±Y«, f¤ÚLi, Q¡tKߢ¨k djo®c¡Z® Y¤T¹¢i Y£tÏ¡Tc ©J±z¹q¤« oztm¢´¡u h¤Y¢t¼ dªjÁ¡t´® Aloj¨h¡j¤´¤¼Y¡X® dÚY¢.

'h¤K¬h±É¢ Y£tÏ atmu ©i¡Qc' F¼¡X® dÚY¢´® ©dj® cvJ¢i¢j¢´¤¼Y®.

Fo¢, ¨o´uV® Jë¡o¢v i¡±Y, Y¡ho oªJj¬«, gÈX« F¼¢l Y£tÏ¡TJt´® oªQc¬h¡i¢ kg¬h¡´¤«. h¤Y¢t¼ dªjÁ¡t´® op¡i¢¨ii¤« H¸« ¨J¡Ù¤©d¡J¡«, Q£l¢Y dÆ¡q¢¨ii¤« H¸« J¥¶¡«.

Hj¤ ltn« Hj¤ kÈ« ©dt´® Cª dÚY¢ ±d©i¡Qc¨¸T¤·¡«. AY¢©k¨s A©dÈJj¤¨ÙÆ¢v cs¤¨´T¤¸¢k¥¨Ti¡J¤« i¡±Yi®´¤¾ Bq¤J¨q c¢Öi¢´¤J. 70 lioæ® Jr¢ºlt´¡J¤« Ba¬ dj¢LXc. H¡©j¡ Q¢¿i¤« Y£tÏ¡TJ l¢p¢Y« c¢Öi¢´X¨h¼¤« dfë¢J® s¢©knuo® h±É¢ kÈ®h¢J¡É® mt½ As¢i¢µ¤.

F¼¡v Qc¹w´® AT¢Ì¡c oªJj¬¹w ¨hµ¨¸T¤·¢ cvJ¡¨Y ¨d¡¾i¡i dÚY¢Jw ±dK¬¡d¢´¤Ji¡X® f¢¨Qd¢ Llx¨hÊ® F¼® ±dY¢dÈ ©cY¡l¡i AQi® o¢N® (©J¡x±Lo®) J¤×¨¸T¤·¢.

2005~k¡X® m¢l®j¡Q® o¢N® Oªp¡u hÚ¬±d©am® h¤K¬h±É¢i¡i¢ Ab¢J¡j·¢©ks¢iY®. d¡l¨¸¶ i¤lY¢Jw´® l¢l¡p·¢c® bcop¡i« cvJ¤¼ 'Jc¬¡a¡u dÚY¢', g¥jp¢Yj¡i J¤T¤«f·¢¨k o®±Y£Jq¤¨Ti¤« ¨dxJ¤¶¢Jq¤¨T ©Èh·¢c¡i¤¾ 'k¡V®k¢ kȬ ©i¡Qc', a¡j¢±a¬©jKi®´® Y¡¨ri¤¾ l¢l¡p·¢c® oªQc¬ ¨¨la¬dj¢©m¡bci¤« O¢J¢Ëi¤« kg¬h¡´¤¼ 'a£cai¡v A©É¬ai DdO¡t' dÚY¢ F¼¢¹¨c dk dÚY¢Jq¤« cT¸¢k¡´¢´r¢ºY¡i¤« Ab¢J¦Yt dsº¤.


Rating: 2.1/5 (18 votes cast)

Jjq hThX ~ REGISTER NOW!


ClT JT Agdiw JjqJhaiTY. onv clt lr Otiv dTlt Amkh Aogh YעڡjXQcJh AdJtJjh cihljکh Bi Agdiw dͮ O़Y oft cihdJj mȡtphX.

 

JTYv ltJw   hJqk TOP

ദൈ​​​വ​​​മേ​​​ ​​​നി​​​ന്റെ​​​ ​​​ നാ​​​ട് ​​​എ​​​ങ്ങോ​​​ട്ട് ?

ബാലവേല: സർക്കാർ തീരുമാനം നല്ലത്,​ പക്ഷേ വിദ്യ തന്നെ പ്രധാനം

നന്ദികേടിന്റെ താരദൈവങ്ങൾ

കേരളത്തിൽ പൊലിയുന്ന മാവോയിസ്റ്റ് സ്വപ്നങ്ങൾ

രാഹുല്‍ ഗാന്ധി 2.0,​ പ്രതീക്ഷയുടെ പുത്തന്‍ കിരണങ്ങള്‍

കാമറോൺ കടന്പകൾ

നരസിംഹ റാവുവിന് മോദി സര്‍ക്കാരെന്തിന് സ്മാരകം പണിയണം?​

അസ്വസ്ഥതകളുയർത്തി മാലിദ്വീപ്

ഡൽഹി ദർബാറിലെ വീതംവയ്‌പുകാർ

യാത്രകൾ ഒടുങ്ങാതെ 24 അക്ബർ റോഡ്

മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ എന്തോ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്

ഗ്രീസിലെ ഭരണമാറ്റത്തിന്റെ പൊരുൾ

ഈ കാർട്ടൂണുകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം

അന്ന് ഒരു കുടക്കീഴിൽ;ഇന്ന് രണ്ടു കൊടിക്കീഴിൽ

കാലത്തിന്റെ തിരിച്ചടി

ഫ്രാൻസിലേത് കുടിയേറ്റക്കാരുടെ പക

ശ്രീലങ്കയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് യുദ്ധം രാജപക്‌സെ വീണ്ടും അധികാരത്തിലേറുമോ?

രാജാപ്പാർട്ടിനെ വെട്ടി നിരത്തി,തമിഴ് സിനിമയെ ജീവിതഗന്ധിയാക്കി

ഇനി ലക്ഷ്യം ഡൽഹി

സ്വകാര്യ (സന്നദ്ധ) സർവകലാശാലകളിലേയ്ക്ക്

ചില്ലുവാതിലുകൾ തകരാതിരിക്കാൻ

ബാലവേല ചരിത്രമാവുമ്പോൾ കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥിയ്ക്കൊപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്വപ്നവും പൂവണിയും

ഭോപ്പാൽ ദുരന്തത്തിന് മുപ്പത് വയസ്സ്

മുല്ലപ്പെരിയാർ ആശങ്കയും ഭീതിയും

സ്റ്റൈൽ മന്നൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക്?

യാൽദേവി വീണ്ടും ട്രാക്കിൽ എത്തുമ്പോൾ

മഹാരാഷ്ട്രിയിൽ ഇനി ദേവേന്ദ്രയുഗം

സർവ്വകലാശാലകൾ മരുഭൂമികളാവാതിരിയ്ക്കാൻ

ഇന്ത്യയുടെ അഫ്ഗാൻ നയം മാറുന്നുവോ?

ഹോങ്കോംഗിലെ തകരുന്ന വിപ്ലവം

സസ്‌പെൻസുമായി മറാത്താ ദേശം

ചൊവ്വ ജീവന്റെ വാഗ്ദത്ത ലോകം

മംഗളമുഹൂർത്തം അരികെ

ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ വരവും മോദിയുടെ അമേരിക്കൻ യാത്രയും

കേരളം വീണ്ടും സാമ്പത്തിക വറുതിയിലേക്ക്

അയൽപക്കം സംഘർഷഭരിതമാകുമ്പോൾ...

പ്രിയപ്പെട്ട ആറ്റൻബറോ

സെൻസർ ബോർഡിന് വിശ്വാസ്യത വേണം

അരു​ന്ധതി ഉയർത്തിയ ആശ​യ​ങ്ങളും അക്കാദ​മിക സമൂ​ഹവും

അശാന്തി​യുടെ നാളുകൾ

ഇറാഖ് പുകയുന്നു, അയൽ ഭരണകൂടങ്ങളും

കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരത പ്രഖ്യാപനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മോഡി

ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ വിലയറിയാത്ത കുറെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാ‌ർ

നായകനെക്കാൾ തിളങ്ങിയ വില്ലൻ

ചരിത്രം കുറിച്ച് ടംബ്ളർ ഡേവിഡ് കാ‌ർപ്

ശാരദാ ചിട്ടി ഫണ്ട് പൊട്ടലിൽ ഞെട്ടി മമത

ഉറഞ്ഞുതുള്ളി തമിഴ് കക്ഷികൾ,​ തള്ളാനും കൊള്ളാനുമാകാതെ കോൺഗ്രസ്

ഇത് മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവച്ച രാജാ ഭയ്യ, വയസ് 44, ക്രിമിനൽ കേസുകൾ 48

ജനാധിപത്യത്തിൽ വധശിക്ഷയുടെ പ്രസക്തി !!!

മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വിസ്മയമായ ഹിറ്റ്മേക്കർ ശശികുമാർ


 H dQ ltiv     hJqk TOP

 
 
 

 

ജയലളിത തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റു

ഐ.ജി മനോജ് എബ്രഹാം വരവിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്ത് സന്പാദിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വിജിലൻസ്

പെയിന്റിംഗ് തൊഴിലാളി അടിയേറ്റു മരിച്ചു

പീഡനക്കേസിൽ 10 വർഷമായി മുങ്ങിനടക്കുകയായിരുന്ന പിടികിട്ടാപ്പുള്ളി പിടിയിൽ

ഐ.പി.എൽ: ചെന്നൈ ഫൈനലിൽ

മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ തുല്യാവകാശം

സൗദി ഷിയാ പള്ളിയിലെ ചാവേറാക്രമണം: 20 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ബറുണ്ടിയൻ ക്യാമ്പിൽ കോളറ: യു.എൻ സഹായം തേടി

മ്യാൻമാർ വഴങ്ങി: ആഴക്കടലിൽ കുടുങ്ങിയ രോഹിങ്ക്യകൾക്കായി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു

നീതി ആയോഗിനേക്കാൾ മികച്ചത് ആസൂത്രണ കമ്മീഷനെന്ന് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി

പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള ക്രിക്കറ്റ് ബന്ധം ഉടൻ പുന:സ്ഥാപിച്ചേക്കില്ലെന്ന് രാജീവ് ശുക്ള

രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ പ്രയോഗിച്ച ബോംബ് കണ്ടെത്തി

ഗുജ്ജർ സംവരണം: ചർച്ചയ്ക്കുള്ള രാജസ്ഥാൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ക്ഷണം നിരസിച്ച് നേതാക്കൾ

തെലുങ്കാനയിൽ കനത്ത ചൂട്: 21 മരണം

സൗദിയിൽ ഷിയാ പള്ളിയിൽ ചാവേറാക്രമണം

മുംബയ് ഫിലിം സിറ്റിയിൽ ഷൂട്ടിംഗിനിടെ വെടിവയ്പ്: ഒരാൾക്ക് പരിക്ക്

മാവോയിസ്റ്റ് ആവുന്നത് കുറ്റകരമല്ല: ഹൈക്കോടതി

ജിം പരിശീലകയെ ആക്രമിച്ചയാളെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

സ്വന്തം സ്പേസ് ഷട്ടിലുമായി ഇന്ത്യ

ജപ്പാനിൽ ഏഴ് മിനിറ്റിൽ ട്രെയിൻ ശുചിയാക്കുന്ന അത്ഭുതം

വി.എസ് തർക്കം വീണ്ടും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലേക്ക്

പാറമ്പുഴ കൂട്ടക്കൊല: മുഖ്യപ്രതി ഉത്തർപ്രദേശിൽ പിടിയിൽ

മലയാളിയായ ജി.മോഹൻകുമാർ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി

ജീവൻരക്ഷാ മരുന്നുകൾ ഉടൻ എത്തിക്കും: മന്ത്രി ശിവകുമാർ

ഭരത്‌ഭൂഷണിനെതിരായ കേസ് സർക്കാർ ഒതുക്കിത്തീർത്തു

കോടികൾ കിട്ടി; പക്ഷേ 423 ഗവ. സ്കൂളുകളിൽ ടോയ്‌ലറ്റ് ഇല്ല

മാവോയിസ്റ്റ് വേട്ട: സർക്കാരിന് രൂക്ഷ വിമർശനം

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കം

വാഗ്ദാന ലംഘനങ്ങളുടെ ഒരു വർഷം: കോൺഗ്രസ്.

വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി സംസ്ഥാന താത്പര്യം സംരക്ഷിച്ച് നടപ്പാക്കണമെന്ന് കെ.പി.സി.സി ഏകോപന സമിതി

മലബാർ സിമന്റ്‌സിലെ അഴിമതി സി.ബി.ഐ അന്വേഷിക്കണം: വി. മുരളീധരൻ

കക്ഷികൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകാനുള്ള ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി പിൻവലിച്ചു

മഅ്ദനി മടങ്ങി,തിരികെ വരുമെന്ന പ്രത്യാശയോടെ

മന്ത്രി അനൂപിനെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണമില്ല:രമേശ് ചെന്നിത്തല

കേരള ബ്യൂട്ടീഷ്യൻസ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം 26ന്

വി.എസിന്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ല: എസ്.ആർ.പി

ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ 60 ആക്കണമെന്ന ഹർജി തള്ളി

തെളിയും വരെ എല്ലാം ആരോപണങ്ങൾ മാത്രം:പി.സി. ചാക്കോ

ആലപ്പുഴ ഡെന്റൽ കോളേജിന് 'ശൈശവ മരണം' വിധിക്കുന്നു

കുഫോസിൽ ഹൈക്കോടതി വിധി ലംഘിച്ച് അടിയന്തര നിയമനനീക്കം

അധികാരം ലഫ്‌റ്റനന്റ് ഗവർണർക്കെന്ന് കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിശദീകരണം വിജ്ഞാപനം

വളർച്ചാനിരക്ക് ഇരട്ടയക്കത്തിൽ എത്തുമെന്ന് ധനമന്ത്രി

പാതയോരത്തെ മദ്യവിൽപ്പന ജൂൺ 30നുള്ളിൽ അവസാനിപ്പിക്കണം

ജയലളിതയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഇന്ന്

മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ തുല്യാവകാശം

ഇന്ത്യയ്ക്കും സ്പേസ് ഷട്ടിൽ, വിക്ഷേപണം ജൂലായിൽ

മലയാളിയെ അടിച്ചുകൊന്നത് ഗുണ്ടാ പിരിവ് നൽകാത്തതിന്

ബച്ചന്റെ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ വെടിവയ്പ്; ഒരാൾക്ക് പരിക്ക്

വീണ്ടും പാക് അനുകൂല പ്രകടനം: പൊലീസിനു നേരെ കല്ലേറ്

ലെഫ്. ഗവർണർ കേജ്‌രിവാൾ പോര്: രാഷ്ട്രപതി നിയമോപദേശം തേടി

മലയാളിയെ അടിച്ചുകൊന്ന കേസ്: പ്രധാന പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

വിദേശ ഇന്ത്യക്കാരുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഇളവ്

ഭർത്താവടക്കം 6 പേരെ ജീവനോടെ ചുട്ടെരിച്ചു

15 പി.എസ്.എൽ.വി വിക്ഷേപണങ്ങൾക്ക് അനുമതി

കൊച്ചുസുന്ദരിക്ക് മോദിയുടെ ചികിത്സാധനം

ഡൽഹി സർക്കാർ നടത്തിയ നിയമനങ്ങൾ ലഫ്. ഗവർണർ റദ്ദാക്കി

സുനന്ദകേസ്: സഹായികൾക്ക് നുണപരിശോധന

വിഴിഞ്ഞം: മുഖ്യമന്ത്രി രഹസ്യ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിട്ടില്ല-കെ.വി.തോമസ്

സ്വവർഗരതിക്കാരനായ മകനുവേണ്ടി വിവാഹ പരസ്യം

ജയലളിതയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ശനിയാഴ്ച ?

സൗദിയിൽ ഷിയാ പള്ളിയിൽ ചാവേറാക്രമണം; 10 മരണം

നീയെന്റെ പ്രിയഭാജനം, എങ്കിലും ഞാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ പുനർവിവാഹം ചെയ്യണം

സിറിയയിലെ പുരാതന നഗരം പാമൈറ ഐസിസിന്റെ പിടിയിൽ

ഗൂഗിൾ എക്സിക്യൂട്ടിവിന്റെ കൊല: ലൈംഗിക തൊഴിലാളിക്ക് ആറുവർഷം തടവ്

കടലിൽ കുടുങ്ങിയ റൊഹിങ്ക്യ വംശജർക്ക് താത്കാലിക അഭയം

ദ. കൊറി​യയുടെ വൈ​ദ​ഗ്ദ്ധ്യം പങ്കുവയ്ക്കണമെന്ന് മോദി​

റമാദി ഐസിസ് പിടിച്ചെടുത്തു: അഞ്ഞൂറോളം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

പരിക്കേറ്റ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ തലപ്പാവ് അഴിച്ച് സിഖ് യുവാവ്

മംഗോളിയയിൽനിന്ന് മോദിക്കൊപ്പം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരു അതിഥി

മംഗോളിയയ്ക്ക് ഒരു ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ധനസഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് മോദി

ഷാങ്ഹായിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ കൈയിലെടുത്ത് മോദി

ഈജിപ്തിൽ മുർസിക്ക് വധശിക്ഷ

സിറിയൻ ഐസിസ് കമാൻഡറെ വധിച്ചു

ഉടമ്പടിയിൽ പുതിയ സഹോദര നഗരങ്ങൾ

ബ്ളൂസ് ഇതിഹാസം ബി.ബി. കിംഗ് അന്തരിച്ചു

നേപ്പാളിൽ കാണാതായ യു.എസ് കോപ്ടറിന്റെ അവശിഷ്ടം കണ്ടെത്തി

മോദിയെ വരവേറ്റ് ചൈന

ബറുണ്ടിയിൽ അട്ടിമറിനീക്കം: അഞ്ച് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

നേപ്പാളിൽ വീണ്ടും തുടർചലനം; മരണസംഖ്യ 65 ആയി

കറാച്ചിയിൽ ഷിയാ ബസിൽ ഭീകരാക്രമണം; 47 മരണം
 

o

Apple iPhone-iPad App Android App Blackberry App Newshunt App News Notifier

 
  Copyright Keralakaumudi Online 2015       Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.  
  Editor-in-chief - M. S. Ravi, Editor - Deepu Ravi
Head Office Address: Kaumudi Buildings, Pettah PO Trivandrum - 695 024, India.
Online queries talk to Deepu Sasidharan, + 91 98472 38959 or Email deepu@kaumudi.com

Customer Service - Advertisement Disclaimer Statement  | Copyright Policy