Bookmark Keralakaumudi Online    

KERALAKAUMUDI   Online Edition

 

 

    Founder Editor - K. SUKUMARAN B.A.

 

Keralakaumudi Online Edition Home

About US  |  Editor@Kaumudi  |  Marketing  |  Download Font  |  Print Ad.Rates  |  Calendar 2015  

 
 
Saturday, 29 August 2015 12.48 PM IST
 MORE
Go!

  <
 


 
H dQ oYdt  


hkiqJqT oɫ Aq

Posted on: Sunday, 01 April 2012

JÙ¤hT¤· o¤zj¢Jw´¸¤s« hki¡q¢ J¡·¢j¤¼ c¡i¢Ji¤¨T h¤Kh¡i¢j¤¼¤ o£hi®´®. A¼®, 1978  F¼ g¡L¬ltn·¢v jÙ¤ o½¡c¹q¡i¢j¤¼¤ hki¡q o¢c¢h¨i ©YT¢¨i·¢iY®. AY¤l¨ji¤¾ o¢c¢h¡ oÆv¸¹¨q A¸¡¨T Y¢j¤·¢i ¨F.l¢.mm¢ o«l¢b¡c« ¨Oi®Y ‘Alq¤¨T j¡l¤Jw’ F¼ o¢c¢hi¡i¢j¤¼¤ H¼¡h¨· AY®g¤Y«. jÙ¡h©·Y® J¨»T¤´¡u ©Y¡¼¡·l¢b« ±doj¢¸¤« l¢o®hi¢¸¢´¤¼ oªzj¬l¤h¤¾ c¡i¢J o£hi¤¨T ljl®. 

hki¡q¢´® ¨c©Õסu kg¢µ o§d®co¤zj¢i¡i c¡i¢J h¡±Yh¡i¢j¤¼¢¿ Alt. F±Y¨i±Y h¢Jµ JZ¡d¡±Y¹¨qi¡X® Ac¤dhh¡i ¨¨JiT´©·¡¨T Alt h©c¡pjh¡´¢iY®. hki¡q¢ oÆv¸¹q¤¨T F¿¡ o£hJq¤« ©ga¢µ® H¡©j¡ p¦ai¹q¢k¤« ©O©´s¤Ji¡i¢j¤¼¤ hki¡q« Hj¢´k¤« hs´¡· c¡i¢J J¥T¢i¡i Alt.

J¡h¤J¢i¡i¤«, g¡j¬i¡i¤«, ¨d¹q¡i¤«, A½i¡i¤« Jj¤·¤× o®±Y£JZ¡d¡±Y¹w´® Q£lu dJt¼® ¨l¾¢·¢ji¢v ¨l¶¢·¢q¹¢i o£h C¼¤«  hki¡q¢i¤¨T hco梩c¡T® ©Ot¼¤Ù®. i¤lY§·¢¨Ê ±V£« ©Lq¡i¢j¤¼ o£h  C¼® J¤T¤«f¹q¤¨T o§É« A½´¢q¢i¡X®. Q£l¢Yl¤« Ag¢cil¤« J¤T¤«fl¤« o£hi¤¨T l¡´¤Jq¢v Cc¢ ©Jw´¡«. o£h ‘©JjqJªh¤a¢’  Br®O¸Y¢¸¢©c¡T® l¢©mn¹w dƤli®´¤¼¤.

o¢c¢hi¢v i¤lY§·¢¨Ê p¦ai·¤T¢¸¡i¢j¤¼ o£h A½´¢q¢i¡i¢ h¡s¢iY¢c® d¢¼¢v?

o¢c¢h´¡t l¢q¢´¡·Y® ¨J¡Ù® o£j¢ik¢©k´® l¼¤. Hj¤ Bt¶¢Í¢¨c o«fÜ¢µ¢T©·¡q« C©Y ¨O२l¼® c¢tfÜ« d¢T¢´¡u d×¢¿. d¢¨¼, o¢c¢hi¢v J¡X¤¼Y¢©c´¡w o£j¢ik¢k¥¨T J¡X¤¼¢©¿, ©l¨sÉ® ©lX«. o¢c¢h¨i´¡w Cª h£V¢i« ©d¡¸¤kt BX®. H©j¡j¤·j¤©Ti¤« l£T¤Jq¢©k´® S¡u Jis¢¨µ¿¤Ji¡X®. C±Yi¤« dT¹w ¨Oi®Y¢¶¤« C©¸¡w Qc¹w F¨¼ l¢q¢´¤¼Y® A½´¢q¢ F¼¡X®. d¢¨¼ Cª o£j¢ik¢¨Ê o®±J¢ d®×® h¢JµY¡¨X¼®® dsi¡Y¢j¢´¡u là. ¨J.f¡kOzt o¡s¡X® F¨¼ Cª o£j¢ik¢©k´® ¨J¡Ù® l¼Y®.

o¢c¢h¨i A©dÈ¢µ® o£j¢ik¢¨c jÙ¡« Yjh¡i¢ J¡X¤¼ ±dlXYi¤Ù©¿¡?

H¼¢©ci¤« AY¢¨Ê ±d¡b¡c¬« J¤sµ® J¡Xj¤Y®. S¡u Ag¢ci¢´¤¼ Hj¤ o£j¢ik¢¨Ê VisJ®Tt o¤©jn® J¦n®Xi¡X®. H¸« Ag¢ci¢´¤¼lj¢v ¨J.l¢m§c¡Z® Dw¸¨Ti¤¾ dk ±dh¤Kj¡i o¢c¢h¡ Y¡j¹q¤h¤Ù®. Al¨j¡¨´ o¢c¢hi¤¨T ©dj¢k¡X® As¢i¨¸T¤¼Y®. d©È C¼® Al¨j¿¡« o¢c¢h Jqº® o£j¢ik¢©k´® l¼¤. o£j¢ik¤Jw´® ©lÙ j£Y¢i¢v ±d¡b¡c¬« kg¢´¤¼¢¿. o£j¢ik¢¨c ¨Os¢i J¡j¬h¡i¢ JÙ® ail¡i¢ d¤O®P¢´j¤Y®.

hT¹¢ ljl¢v Atp¢´¤¼ ±d¡b¡c¬« hki¡q o¢c¢h cvJ¢i¢¿ F¼® ©Y¡¼¢i¢¶¤©Ù¡?

o£h F¼ l¬Ç¢ o¢c¢hi¢v Ag¢ci¢µY® ¨J¡Ù©¿ C©¸¡w  o£j¢ik¢¨k·¢iY®. d¢¨¼ o¢c¢h¨i S¡¨c¹¨c J¤×« dsi¤«. o©É¡n©·¡¨T Y¨¼i¡X® o£j¢ik¢©k´® l¼Y®. Hj¤ f¤Ú¢h¤¶¤« ©Y¡¼¢i¢¶¢¿. d¢¨¼ ©Jjq·¢¨k o®±Y£ Qc¹q¤h¡i¢ AT¤·¢TdrJ¡c¤¾ Hjloj« J¥T¢i¡X¢¨Y¼® S¡u Jj¤Y¤¼¤.

Ba¬h¡i¢ ©lnh¢¶ Alq¤¨T j¡l¤Jw ¨F.l¢. mm¢ Y¨¼ s£©h´® ¨O़¤. Cª o¢c¢hi®´® C¼¨· J¡k·¤¾ ±doÇ¢ FÉ¡X®?

©c¡ JhÊ®o®. (J¡j¬« dsº® Y£t¼Y¤« cT¢  Atµc( A½´¢q¢i¢¨k ©al¢J) Al¢©T´® JT¼¤l¼¤. “l¡..l¡... Cl¢T¢j¢´®” o£h ÈX¢¨µÆ¢k¤« `CÊtl¬¥ cT´¨¶' F¼® dsº® Ak®d« a¥¨ji¡i¢ c¢¼ oQ¢Y¡ ©f¶¢i¤w¸¨Ti¤¾ Y¡j¹w´T¤©·´® Alt cT¼¤).

Alq¤¨T j¡l¤Jw jÙ¡« ljl¢v ©i¡Q¢µ c¡i¢J¨i kg¢´¡· o¡pOj¬h¤Ù¡i¢. C¼® h¢Jµ JZ¡d¡±Y¹w ¨Oà¡u Jr¢l¤¾lj¤¨T Ag¡lh¡©X¡ CY® o¥O¢¸¢´¤¼Y®?

AY¢¨c´¤s¢¨µ¡¼¤« dsi¡u Fc¢´s¢i¢¿. A¨Y¡¨´ ¨¨s×s¢©c¡T¤« VisJ®Ts¢©c¡T¤¨h¡¨´ Y¨¼ ©O¡a¢´X«. mm¢©i¶c¤h¡i¢ C·j« J¡j¬¹¨q¡¼¤« V¢o®Jo® ¨Oà¡s¢¿. ±d©Y¬J¢µ® ‘Alq¤¨T j¡l¤Jw’ s£©h´¢¨c´¤s¢µ® CY¤l¨j A©Àpl¤h¡i¢ o«o¡j¢µ¢¶¢¿. d¢¨¼ A´¡j¬¨·´¤s¢µ® Fc¢´® l¬Ç¢djh¡i¢ Ag¢±d¡i¨h¡¼¤h¢¿. H¡©j¡j¤·t´¤« Aljlj¤©TY¡i Jr¢l¤Jq¤Ù®. CY¢v J¥T¤Yv F¨ÉÆ¢k¤« Fr¤Y¢lµ¡k¤Ù©¿¡... (©an¬« cT¢µ¤¨J¡Ù® CY® dsi¡u ±mh¢¨µÆ¢k¤« hki¡q¢Jw JÙ® m£k¢µ B O¢j¢ As¢i¡¨Y d¤s·® l¼¤).

hki¡q o¢c¢hi¢v s£©h´® ±dlXY lqt¼® lj¤¼Y¢¨c F¹¨c J¡X¤¼¤?

‘c£k·¡hj’ C©¸¡r©·Y® h¡±Y©h S¡u JÙ¢¶¤¾¥. A¼©·Y® J¡X¡u d×¢i¢¿. ‘jY¢c¢t©áa«’ A¼¤« JÙ¢¿, C¼¤« JÙ¢¿. A¼¨· o¢c¢hi¤« s£©h´¤« JÙ¡k©¿ Fc¢¨´¨ÉÆ¢k¤« dsi¡u d×¥. A¿¡¨Y dsi¤¼Y® mj¢i¿©¿¡. A¼® giÆj Y¢j´¡iY® ¨J¡Ù® JÙ¢¿, C¼® AY® J¡XX¨h¼® ©Y¡¼¢i¢¿. d¢¨¼ FÉ® ¨Oi®Y¢¶¡¨XÆ¢k¤« ¨±d¡V¬¥os¢c® J¤sµ® J¡m® J¢¶¢©´¡¨¶©¼...c¢¹w¨´É¢¨Ê f¤Ú¢h¤¶¡X®? (O¢j¢´¤¼¤.) c¿ JZi¡¨XÆ¢v Alt c¿ VisJé¨s lµ® dT¨hT¤´¤¼¤. AY® c¼¡i¢ H¡T¤Ji¤« ¨O़¤. ¨¨doi¤Ù¡´¡c©¿ o¢c¢h¨iT¤´¤¼Y®. A¿¡¨Y c¡T® c¼¡´¡c¿©¿¡. Alj® ¨¨doi¤Ù¡´¨¶©¼....(l£Ù¤« O¢j¢).

hki¡q·¢v Bmi a¡j¢±a¬« D¨Ù¼¤¾ o¥Oci¡©X¡ CY® o¥O¢¸¢´¤¼Y®?

AY® Fc¢´® mm¢©i¶©c¡T® Y¨¼ ©O¡a¢´X«.

hJw Ac¤ o¢c¢hi¢v h¤K« J¡X¢µ¢j¤¼©¿¡, d©È d¢¼£T® o¢c¢hi¢©k´® JÙ¢¿?

Alw ‘o¢«eX¢’ F¼ dT« h¡±Y©h ¨Oi®Y¤¾¥. Jk¬¡X« Jr¢º® C©¸¡w Bo®©±Tk¢ii¢v ¨o×¢vV¡X®. c¿ hj¤hJc¡X®. h¢ku c¡it F¼¡X® ©dj®.  hJu Ac¢ mm¢.

Y¡jJ¤T¤«f¹¨q f¡b¢´¤¼ ±dm®c¹w AJ×¢ c¢t·¤¼Y¢v o£h F¼ l£¶½i¤¨T dÆ® FÉ¡X®?

±dm®c¹w F¿¡©dt´¤h¤Ù®, F¿¡ J¤T¤«f¹q¢k¤h¤Ù®. o¢c¢h¡´¡j¤¨T J¡j¬« h£V¢i lr¢ d¤s·s¢i¤¼¤, hפ¾l As¢i¤¼¢¿. A©±Yi¤¾¥ l¬Y¬¡o«. C©¸¡w d±Y¨hT¤·® ©c¡´¢i¡v Y¨¼ o¢c¢h¡´¡¨j´¡w c¡¶¤J¡j¤¨T ±dm®c¹q¡X® Ab¢Jl¤«. ¨¨ke® Y¹q¤©TY¡¨X¼ O¢É ©lX«. Y£j¤h¡c¹q¤« c¢¹q¤©TY® Y¨¼i¡i¢j¢´X«. GY® J¡j¬·¢k¤« Hj¤ AV®Qo®×®¨hÊ¡X® ©lÙY®. AY¢c® Jr¢º¡v C¨Y¡¨´ Hj¤ ±dm®c©h A¿¡Y¡J¤«.

©Jjq·¢v o®±Y£Jw¨´Y¢j¡i A±Jh¹w ¨dj¤J¤Ji¡X®. ©f¡wV® J¬¡jJ®Ts¢¨Ê ©dj¢v As¢i¨¸T¤¼ Y¡Æw C·j« ±dm®c¹q¢v ±dY¢Jj¢µ® JÙ¢¿©¿¡? 

S¡u m£k¢´¤¼Y¤« JÙ® dU¢µY¤« Yh¢r®c¡¶¢¨k Qikq¢Y¨ii¡X®. Alt giÆj ©f¡wV® o®±Y£i©¿. Fc¢´® Al¨j giÆj Cn®Th¡X®. S¡u C¹¨c Ag¢ci¢µ® Q£l¢©µ¡¨¶, F¨¼ Cl¢¨T c¢¼® d¤s·¡´X¨h¼® l¿ B±Lpl¤h¤©Ù¡...(l£Ù¤« O¢j¢´¤¼¤).

Qikq¢Yi¤¨T J¡j¬« dsºY® ¨J¡Ù® ©O¡a¢´¤Ji¡X®, h¤¿¨¸j¢i¡t l¢ni·¢v...?
(©O¡a¬« Y£j¤¼Y¢c® h¤ud® Yh¡m j¥©dX ¨¨JJ¥¸¢¨J¡Ù® Yh¢r® Jkt¼ hs¤dT¢ l¼¤) Aà¡...Aà¡... A¨Y¡¼¤« ©J´¡Yà. ¨ls¤©Y ±dm®c¹q¤Ù¡´©¿...!

¨F.l¢.mm¢ F¼ o«l¢b¡iJu. L¦pc¡Zu, gt·¡l®?

A©Àp« Hj¤ o¥¸t VisJ®Ts¤« h¢Jµ ¨TJ®c£n¬c¤h¡X®.. p¡×®o® H¡e®.  d¢¨¼ c¿ AO®Pc¡X®. gt·¡l® F¼¤¾Y® h¥¼¡h¨· Ì¡ch¡X®.

¨F.l¢.mm¢ F¼ o«l¢b¡iJu C©¸¡w HY¤¹¢´¥T¤¼Y¡i¢ ©Y¡¼¤¼¤Ù©¿¡, h¡±Yh¿ Alo¡c¨h·¢i O¢±Y¹q¤« ±dY£È¢µ©d¡¨k l¢Qi« JÙ¢¿©¿¡? 

A©Àp« o¢c¢hi¢v c¢¼® l¢¶® c¢v´¤¼¢¿. dk lt´¤Jq¤« cT¼¤¨J¡Ù¢j¢´¤Ji¡X®. d¢¨¼ CÊtl¬¥ ©d¡k¤¾ J¡j¬¹w´® A©Àp·¢c® dÙ® h¤Y©k Y¡k®dj¬h¢¿. VisJ®nu ©d¡¨ki¿ h×® J¡j¬¹q¢v A©Àp·¢¨Ê Y¡k®dj¬«. Alo¡c« l¼ o¢c¢hJq¢v ‘fvs¡« Vs Y¡j¡a¡o®’ J¤r¸h¢¿¡i¢j¤¼¤. d©È ‘¨l¾·¥lv’ c¿ dTh¡i¢j¤¨¼Æ¢k¤« ©lÙ ©d¡¨k H¡T¢i¢¿. 

hki¡q o¢c¢hi¢v c¢¼¤« ©Jjq·¢v c¢¼¤« o£h F¼ l¬Ç¢ AJ¼¤ ©d¡i¢ F¼® ©Y¡¼¤¼¤©Ù¡?

S¡u Qc¢µY¤« lqt¼Y¤¨h¡¨´ ¨O¨¼i¢k¡X®. S¡u ©Jjq« l¢¶¤ ©d¡i¢ F¼® dsi¤¼Y® Y¨¼ mj¢i¿. J¡jX« S¡u ©Jjq·¢v Hj¢´k¤« Ì¢jh¡i¢ Y¡ho¢µ¢¶¢¿. dÙ® h¤Yv©´ Ag¢ci¢©´Ù ohi·® lj¤« l£Ù¤« hT¹¤«.

A½´¢q¢i¡i¢ Y¤Tj¤J, F¼Y® h¡±Yh¡©X¡ C©¸¡r¨· D©Àm«? 

o£j¢iv H¨j»« ¨Oà¡u Y¨¼ lk¢i Jn®T¸¡T¡X®. Yh¢r¢v o£j¢ik¤Jw DÙ©¿¡, AY¤¨J¡Ù® hki¡q·¢v A©Õ¡ B©s¡ a¢lo« ¨J¡T¤·¡v hY¢. Yh¢r¢v C©¸¡w H¨j»«  c¼¡i¢ ¨d¡i®¨´¡Ù¢j¢´¤¼¤. Cc¢i¤« lt´¤Jw lj¡c¢j¢´¤¼¤. Ag¢ci¢´¡u F¨¼ l¢q¢´¤¼¤, l¼® Ag¢ci¢´¤¼¤, ©d¡J¤¼¤. A¿¡¨Y Fc¢´® A©¹¡¶® ©O¡a¢´¡u Jr¢i¢¿©¿¡, d¢¨¼ Y¢j´¢c® C©¸¡r¤« i¡¨Y¡j¤ J¤sl¤h¢¿.

dÙ® J¡k¨· op±dlt·Jt h×® dk ©hKki¢©k´¤« JT¼¤ Jr¢º¤. Y¡Æw Ag¢ci·¢v h¡±Y« HY¤¹¢ c¢v´¤i¡X©¿¡?

A©à¡, Fc¢´® ©l¡¨s¡¼¤« As¢i¢¿¸¡... ©h´¸¢¶® Ag¢ci¢µ® Ìk« l¢T¤J. Alj® dsi¤¼Y® ¨Oi®Y¡v ©d¡©j, O¤½¡¨YÉ¢c¡ là¡©lk¢¨i¡¨´¨iT¤·® Yki¢v li®´¤¼Y®.   Fc¢´¢¹¨c¡¨´ ©d¡i¡v hY¢...

(“h¡V« ©n¡¶® ¨sV¢i¡X®.” o«l¢b¡c op¡i¢  ÈX¢´¡¨c·¢. “©Oµ¢, Cª l£¶¢¨Ê ¨Tso¢v c¿ J¡É¡j¢ h¤qJ® c¶¢¶¤Ù®. dµ h¡¹ D¸¤« J¡É¡j¢ h¤qJ¤« J¥¶¢ C¼¨k S¹w Jr¢µ¤” Ai¡w CY® dsºY¤«, ©n¡¶¢c¡i¢ Fr¤©¼× o£h l£Ù¤« J©oji¢©k´¢j¤¼¤. “F¨Ê c¡l¢v ¨l¾« c¢sº¤. h¡¹i¤« J¡É¡j¢ h¤qJ¤« D¸¤« J¢¶¢i¢©¶ Cc¢ S¡u Ag¢ci¢´¤¼¤¾¥” O¢j¢µ¤¨J¡Ù®  Alj¤¨T J¤o¦Y¢ c¢sº l¡m¢. HT¤l¢v ©n¡¶¢c® ©mn« Cl o«MT¢¸¢´¡¨h¼® Ai¡w  Ds¸® cvJ¢iY¤« ©V¡.Cz¤l¢c® ©ln dJtµ¨i¡j¤´¡u o£h J¡hsi®´® h¤¼¢©k´® cT¼¤ c£¹¢)


JT¸¡T®: ©JjqJªh¤a¢ Br®O¸Y¢¸®


Rating: 2.5/5 (20 votes cast)

Jjq hThX ~ oQchi jQt O!


ClT JT Agdiw JjqJhaiTY. onv clt lr Otiv dTlt Amkh Aogh YעڡjXQcJh AdJtJjh cihljکh Bi Agdiw dͮ O़Y oft cihdJj mȡtphX.

 

JTYv ltJw   hJqk TOP

'ദിവ്യ അയ്യർ ദ ഗ്രേറ്റ്'

സാന്ത്വനഹസ്തമായി മൈത്രി

പ്രതികരണശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല

പ്രണയം അവസാനിക്കുന്നില്ല,​ എന്രെ സിനിമയും

ആശയ്ക്ക് പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാം

ഇനി അഭിനയവും രാഷ്ട്രീയവും ഒരുമിച്ച്

പ്രതീക്ഷയുണർത്തി അനുരാധ റോയ്

വേഷമേതായാലും അഭിനയമാണ് വലുത്

കുട്ടികൾക്കായി അനുഷ്കയുടെ സമ്മാനം

സ്വർണത്തിളക്കത്തിൽ ഒരു ഹെഡ്‌കോൺസ്റ്റബിൾ സല്യൂട്ട്‌

ഇനിയും എന്റെ സിനിമകളുണ്ടാകും

ഉള്ളിൽ തൊടും ഈ ഉൾവെളിച്ചം

എഴുത്തിന്റെ വി​​​ലാ​​​പ്പു​​​റ​​​ങ്ങൾ

ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു കണ്ട സ്വപ്നമായിരുന്നു ഐ.എ.എസ്

ഇഫ്താർ ഡേയ്‌സ് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ

കാവ്യയുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് താരങ്ങളുടെ പിന്തുണ

എവിടെയായിരുന്നു ഇത്ര നാളും

ന്യൂജെൻ കൺമണിക്കെന്തിനാഭരണം

'ഞാനും ഗെയിലും വിശുദ്ധനരകങ്ങളും'

രാമായണത്തിനൊരു പുതിയ ഇതൾ

ബീനയുടെ സ്വന്തം വില്ലേജ് ഷോപ്പ്

ഈ അവാർഡ് അച്ഛന് വേണ്ടി

ബിസിനസിലും താരം

നല്ല മാതൃകകളിലൂടെ ഞാൻ നടക്കുന്നു

അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത്

നല്ല കോയി പൊരിച്ചതിന്റെ മണം....

വിധിയെ നോക്കി സിമിതയുടെ ചിരി

ഭാഷാസ്‌നേഹികൾക്ക് മാതൃക

പാട്ടുംപാടി നായികയായി എത്തി

ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ തന്നെ

വേദനകൾക്കിടയിലും പുഞ്ചിരിയോടെ

'ബട്ടർഫിംഗേഴ്‌സി'ന്റെ കൂട്ടുകാരി

ഈ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ വലയ്ക്കില്ല, നന്നായി വരയ്ക്കും

ലിംഗസമത്വം ഇനി പഠനവിഷയം

കണ്ടു പഠിക്കൂ ഈ സ്‌നേഹക്കൂട്ടായ്മയെ

ഡോക്ടർ ഗ്രീൻ

നന്മയുള്ള 'ഭാഷ'

പാട്ടിന്റെ പാലാഴിയിൽ സൗമ്യയുടെ നീരാട്ട്

ഇനിയുമേറെ അറിയാനുണ്ട്

വാർത്തയ്ക്ക് പിന്നിൽ സംഗീതവും കവിതയും

വസ്ത്രാലങ്കാരം സമീറ സനീഷ്

ഒറ്റ ഷോർട്ട്ഫിലിമിൽ അവാർഡുകൾ അഞ്ച്

തളർന്നവർക്കായി തളരാതെ മൽഹാർ മാലാഖ

ഇതെന്റെ മുറിവുകളെ ഉണക്കുന്ന മരുന്ന്

കൊല്ലത്തിന്റെ വർണ'രാജി '

കിട്ടിയത് കൈ നിറയെ

മായാസ്പർശം പ്രിയങ്കരം

വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്വന്തം പ്രിൻസിപ്പൽ

നാളത്തേക്കു വേണ്ടി ഈ പഠനം

ഇനി ചികിത്സയ്ക്കൊപ്പം എഴുത്തിന്റെ വഴിയും


 H dQ oYdt     hJqk TOP

 
 
 

 

രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് ആസൂത്രിത നീക്കം: ചെന്നിത്തല

പരിശീലനത്തിനിടെ ഗ്രനേഡ് പൊട്ടി ജവാന്മാർക്ക് പരിക്ക്

36 വർഷത്തിനു ശേഷം ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി വനിതാ ടീമിന് ഒളിന്പിക്സ് യോഗ്യത

ഫോർട്ട് കൊച്ചി അപകടം: ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് കോടിയേരി

കാസർകോടും തൃശൂരും സി.പി.എം-ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, ഹർത്താൽ

കാറും ട്രാവലറും കൂട്ടിയിടിച്ച് മൂന്ന് മരണം

കാസർകോട് സി.പി.എം പ്രവർത്തകനെ കുത്തിക്കൊന്നു

തീവ്രവാദ കേസുകളിൽ വധശിക്ഷയാവാം, ഭാവിയിൽ നിറുത്തലാക്കണം

കൊച്ചി കായൽ ദുരന്തം: മരണം പത്തായി

അതിർത്തിയിൽ വീണ്ടും പാക് വെടിവയ്പ്, മൂന്ന് മരണം

ലാത്തിച്ചാർജിൽ ബിമൻ ബോസിന് ഗുരുതര പരിക്ക്

പട്ടേൽ പ്രക്ഷോഭത്തിന്രെ മറവിൽ പൊതുമുതൽ തല്ലിത്തകർത്ത് പൊലീസ്

പട്ടാപ്പകൽ നഗരത്തിലെ ജുവലറിയിൽ നിന്ന് ഒന്നര കിലോ സ്വർണം കവർന്നു

മദ്യനയം ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമെങ്കിൽ റദ്ദാക്കാമെന്ന് സർക്കാർ

ഫോർട്ട് കൊച്ചി ബോട്ടപകടം: സ്രാങ്ക് അറസ്റ്റിൽ

രാഷ്ട്രപതിയും ഉപരാഷ്ട്രപതിയും ഓണം ആശംസിച്ചു

അതിരുവിട്ട ഓണാഘോഷം: മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ അറസ്റ്റിൽ

മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് 35 ലക്ഷം നൽകണമെന്ന് ഹാർദിക് പട്ടേൽ

ലോക അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ ബോള്‍ട്ട് ഡബിളടിച്ചു

നിർഭയ കേസിലെ പ്രതികൾ മോഷണക്കേസിലും കുറ്റക്കാർ

ജീവന്മരണ പോരാട്ടം; അങ്കക്കളമൊരുങ്ങുന്നു

കൊച്ചി കായൽ ദുരന്തം; മരണം എട്ടായി

അതിരുവിട്ട ഓണാഘോഷം: മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം ഇല്ല, കൊച്ചി മാത്രം സ്മാർട്ട്

മാറ്റം 30 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക്

മദ്യനയം ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമെങ്കിൽ റദ്ദാക്കാമെന്ന് സർക്കാർ

ഫിറ്റ്നസില്ലെങ്കിലും ഫിറ്റാണെന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്; ബോട്ട് ഓടിയിരുന്നത് നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച്

യാത്രാ ബോട്ടുകളുടെ പരിശോധന കർശനമാക്കുന്നു

ട്രെയിനിൽ സീൻ മൊത്തം കോൺട്ര, എന്നാലും വനിതാ ബറ്റാലിയൻ വേൺട്ര...

തൊഴിലാളികൾക്ക് 232.5 കോടിയുടെ ആനുകൂല്യവിതരണം

ഓണം- തുല്യതയുടെയും സമത്വത്തിന്റെയും സന്ദേശം:എം.എ.ബേബി

പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക :മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് 57.49 കോടി രൂപ

ക്യൂ വിവാദം: രഞ്ജിനിയുടെ കേസ് ഒത്തുതീർന്നു

ബോട്ടപകടം: സ്രാങ്കും അറസ്റ്റിൽ

ആനവേട്ട: രണ്ടു പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം

സർക്കാരിന്റെ കെടുകാര്യസ്ഥതയെന്ന് വി.എസ്

ലിസ്റ്റ് രണ്ട് , എസ്.ഐ നിയമനം ത്രിശങ്കുവിൽ

പൂവാറിൽ കപ്പൽശാലയ്ക്ക് സമ്മർദ്ദമേറുന്നു

പാഠപുസ്‌തക അച്ചടി: രണ്ടാം ഘട്ടവും കുളമാകും

ട്രെൻഡി വസ്‌ത്രങ്ങൾ,മെയ്ഡ് ഇൻ ജയിൽ

സൈന്യം പാക് ഭീകരനെ പിടികൂടി

കുതിച്ചുയർന്ന് ജി സാറ്റ് 6; ഐ.എസ്.ആർ.ഒയ്ക്ക് മറ്റൊരു അഭിമാന മുഹൂർത്തം

വൺ റാങ്ക് വൺ പെൻഷൻ : പ്രധാനമന്ത്രി ഇടപെടണം

പട്ടേൽ പ്രക്ഷോഭം: ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു

ഇന്ദ്രാണിക്കെതിരെ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഷീനാ ബോറയുടെ കാമുകൻ രാഹുൽ മുഖർജി

മുസ്ലീങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനവിന് കാരണം 'മതത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം': ശിവസേന

ജർമ്മനിയിലെ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സുഷമ ഉന്നയിച്ചു

പട്ടേലുമാർക്ക് പിന്നാലെ ജാട്ടുകളും പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക്

നിർഭയ കേസിലെ പ്രതികൾ മോഷണക്കേസിലും കുറ്റക്കാർ

രാഷ്ട്രപതിയും ഉപരാഷ്ട്രപതിയും ഓണം ആശംസിച്ചു

പഞ്ചായത്ത് ശാക്തീകരണം കാശ്മീർ സമാധാനത്തിന് അനിവാര്യമെന്ന് രാഹുൽ

ദേശീയ പണിമുടക്കിൽ മാറ്റമില്ല

പട്ടേൽ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ അക്രമം, വെടിവയ്‌പ്: എട്ടു മരണം

സാനിയയുടെ ഖേൽരത്‌ന: സർക്കാരിന് നോട്ടീസ്

കടൽക്കൊല കേസിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതി നിറുത്തിവച്ചു

ഷീനാ ബോറ കൊലപാതകം: ഇന്ദ്രാണി മുഖർജിയുടെ ആദ്യ ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിൽ

അധികാരം മോദിക്ക് മാത്രം: രാഹുൽ ഗാന്ധി

ജി സാറ്റ് - 6 വിക്ഷേപണം ഇന്ന്;കൗണ്ട് ഡൗൺ തുടങ്ങി

വൺ റാങ്ക് വൺ പെൻഷൻ: വ്യവസ്ഥകളിലെ മാറ്റം വിമുക്ത ഭടന്മാർ തള്ളി

സഞ്ജയ് ദത്തിന് വീണ്ടും പരോൾ

ഐസിസ് ബ്രിട്ടീഷ് ഹാക്കർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

പുറന്തോടുള്ള പുതിയ ഇനം കടൽജീവിയെ കണ്ടെത്തി

എൻ.എസ്.എ തല ചർച്ച: പാകിസ്ഥാൻ യു.എന്നിനെ അറിയിച്ചു

സിംഗപ്പൂരിൽ സെപ്റ്റംബർ 11ന് പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

ഡസ്റ്റ് ലേഡി കാൻസർ ബാധിച്ച് മരിച്ചു

ലാ 'ടൊമാറ്റിനാ' ആഘോഷിച്ചു

കാശ്മീർ വിഘടനവാദികൾ മൂന്നാം കക്ഷിയല്ല: നവാസ് ഷെരീഫ്

കാനഡയിൽ ഉല്ലാസവിമാനം തകർന്ന് ആറുമരണം

പുരാതന ക്ഷേത്രം തകർക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു

യു.എസ് സിറിയൻ അഭയാർത്ഥികളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കും

മുഖം മറയ്ക്കാതെ ഭീഷണിയുമായി ജിഹാദി ജോൺ

ഗോനി ചുഴലിക്കാറ്റ് ഒക്കിനാവയിലെത്തി

സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സിന് കൃത്രിമ ശബ്‌ദവുമായി ഇന്റൽ

ഐസിസ് രണ്ടാമൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു

കൊറിയൻ നേതാക്കൾ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

പെറുവിൽ നിന്നൊരു കുരങ്ങൻ

നെൽസൺ മണ്ഡേലയുടെ ചെറുമകൻ പീഡനക്കേസിൽ അറസ്റ്റിൽ

റനിൽ വിക്രമസിംഗെ ശ്രീലങ്കൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിഞ്ജ ചെയ്തു

അറിഞ്ഞില്ലെ, ചിലന്തികൾ പറക്കാറുണ്ട്

നാസികളുടെ 300 ടൺ സ്വർണമുള്ള തീവണ്ടി കണ്ടെത്തിയെന്ന്
 

o

Apple iPhone-iPad App Android App Blackberry App Newshunt App News Notifier

 
  Copyright Keralakaumudi Online 2015       Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.  
  Editor-in-chief - M. S. Ravi, Editor - Deepu Ravi
Head Office Address: Kaumudi Buildings, Pettah PO Trivandrum - 695 024, India.
Online queries talk to Deepu Sasidharan, + 91 98472 38959 or Email deepu@kaumudi.com

Customer Service - Advertisement Disclaimer Statement  | Copyright Policy