Bookmark Keralakaumudi Online    

KERALAKAUMUDI   Online Edition

 

 

    Founder Editor - K. SUKUMARAN B.A.

 

Keralakaumudi Online Edition Home

About US  |  Editor@Kaumudi  |  Marketing  |  Download Font  |  Print Ad.Rates  |  Calendar 2015  

 
 
Sunday, 19 April 2015 18.06 PM IST
 MORE
Go!

  <
 


 
H dQ oYdt  


hkiqJqT oɫ Aq

Posted on: Sunday, 01 April 2012

JÙ¤hT¤· o¤zj¢Jw´¸¤s« hki¡q¢ J¡·¢j¤¼ c¡i¢Ji¤¨T h¤Kh¡i¢j¤¼¤ o£hi®´®. A¼®, 1978  F¼ g¡L¬ltn·¢v jÙ¤ o½¡c¹q¡i¢j¤¼¤ hki¡q o¢c¢h¨i ©YT¢¨i·¢iY®. AY¤l¨ji¤¾ o¢c¢h¡ oÆv¸¹¨q A¸¡¨T Y¢j¤·¢i ¨F.l¢.mm¢ o«l¢b¡c« ¨Oi®Y ‘Alq¤¨T j¡l¤Jw’ F¼ o¢c¢hi¡i¢j¤¼¤ H¼¡h¨· AY®g¤Y«. jÙ¡h©·Y® J¨»T¤´¡u ©Y¡¼¡·l¢b« ±doj¢¸¤« l¢o®hi¢¸¢´¤¼ oªzj¬l¤h¤¾ c¡i¢J o£hi¤¨T ljl®. 

hki¡q¢´® ¨c©Õסu kg¢µ o§d®co¤zj¢i¡i c¡i¢J h¡±Yh¡i¢j¤¼¢¿ Alt. F±Y¨i±Y h¢Jµ JZ¡d¡±Y¹¨qi¡X® Ac¤dhh¡i ¨¨JiT´©·¡¨T Alt h©c¡pjh¡´¢iY®. hki¡q¢ oÆv¸¹q¤¨T F¿¡ o£hJq¤« ©ga¢µ® H¡©j¡ p¦ai¹q¢k¤« ©O©´s¤Ji¡i¢j¤¼¤ hki¡q« Hj¢´k¤« hs´¡· c¡i¢J J¥T¢i¡i Alt.

J¡h¤J¢i¡i¤«, g¡j¬i¡i¤«, ¨d¹q¡i¤«, A½i¡i¤« Jj¤·¤× o®±Y£JZ¡d¡±Y¹w´® Q£lu dJt¼® ¨l¾¢·¢ji¢v ¨l¶¢·¢q¹¢i o£h C¼¤«  hki¡q¢i¤¨T hco梩c¡T® ©Ot¼¤Ù®. i¤lY§·¢¨Ê ±V£« ©Lq¡i¢j¤¼ o£h  C¼® J¤T¤«f¹q¤¨T o§É« A½´¢q¢i¡X®. Q£l¢Yl¤« Ag¢cil¤« J¤T¤«fl¤« o£hi¤¨T l¡´¤Jq¢v Cc¢ ©Jw´¡«. o£h ‘©JjqJªh¤a¢’  Br®O¸Y¢¸¢©c¡T® l¢©mn¹w dƤli®´¤¼¤.

o¢c¢hi¢v i¤lY§·¢¨Ê p¦ai·¤T¢¸¡i¢j¤¼ o£h A½´¢q¢i¡i¢ h¡s¢iY¢c® d¢¼¢v?

o¢c¢h´¡t l¢q¢´¡·Y® ¨J¡Ù® o£j¢ik¢©k´® l¼¤. Hj¤ Bt¶¢Í¢¨c o«fÜ¢µ¢T©·¡q« C©Y ¨O२l¼® c¢tfÜ« d¢T¢´¡u d×¢¿. d¢¨¼, o¢c¢hi¢v J¡X¤¼Y¢©c´¡w o£j¢ik¢k¥¨T J¡X¤¼¢©¿, ©l¨sÉ® ©lX«. o¢c¢h¨i´¡w Cª h£V¢i« ©d¡¸¤kt BX®. H©j¡j¤·j¤©Ti¤« l£T¤Jq¢©k´® S¡u Jis¢¨µ¿¤Ji¡X®. C±Yi¤« dT¹w ¨Oi®Y¢¶¤« C©¸¡w Qc¹w F¨¼ l¢q¢´¤¼Y® A½´¢q¢ F¼¡X®. d¢¨¼ Cª o£j¢ik¢¨Ê o®±J¢ d®×® h¢JµY¡¨X¼®® dsi¡Y¢j¢´¡u là. ¨J.f¡kOzt o¡s¡X® F¨¼ Cª o£j¢ik¢©k´® ¨J¡Ù® l¼Y®.

o¢c¢h¨i A©dÈ¢µ® o£j¢ik¢¨c jÙ¡« Yjh¡i¢ J¡X¤¼ ±dlXYi¤Ù©¿¡?

H¼¢©ci¤« AY¢¨Ê ±d¡b¡c¬« J¤sµ® J¡Xj¤Y®. S¡u Ag¢ci¢´¤¼ Hj¤ o£j¢ik¢¨Ê VisJ®Tt o¤©jn® J¦n®Xi¡X®. H¸« Ag¢ci¢´¤¼lj¢v ¨J.l¢m§c¡Z® Dw¸¨Ti¤¾ dk ±dh¤Kj¡i o¢c¢h¡ Y¡j¹q¤h¤Ù®. Al¨j¡¨´ o¢c¢hi¤¨T ©dj¢k¡X® As¢i¨¸T¤¼Y®. d©È C¼® Al¨j¿¡« o¢c¢h Jqº® o£j¢ik¢©k´® l¼¤. o£j¢ik¤Jw´® ©lÙ j£Y¢i¢v ±d¡b¡c¬« kg¢´¤¼¢¿. o£j¢ik¢¨c ¨Os¢i J¡j¬h¡i¢ JÙ® ail¡i¢ d¤O®P¢´j¤Y®.

hT¹¢ ljl¢v Atp¢´¤¼ ±d¡b¡c¬« hki¡q o¢c¢h cvJ¢i¢¿ F¼® ©Y¡¼¢i¢¶¤©Ù¡?

o£h F¼ l¬Ç¢ o¢c¢hi¢v Ag¢ci¢µY® ¨J¡Ù©¿ C©¸¡w  o£j¢ik¢¨k·¢iY®. d¢¨¼ o¢c¢h¨i S¡¨c¹¨c J¤×« dsi¤«. o©É¡n©·¡¨T Y¨¼i¡X® o£j¢ik¢©k´® l¼Y®. Hj¤ f¤Ú¢h¤¶¤« ©Y¡¼¢i¢¶¢¿. d¢¨¼ ©Jjq·¢¨k o®±Y£ Qc¹q¤h¡i¢ AT¤·¢TdrJ¡c¤¾ Hjloj« J¥T¢i¡X¢¨Y¼® S¡u Jj¤Y¤¼¤.

Ba¬h¡i¢ ©lnh¢¶ Alq¤¨T j¡l¤Jw ¨F.l¢. mm¢ Y¨¼ s£©h´® ¨O़¤. Cª o¢c¢hi®´® C¼¨· J¡k·¤¾ ±doÇ¢ FÉ¡X®?

©c¡ JhÊ®o®. (J¡j¬« dsº® Y£t¼Y¤« cT¢  Atµc( A½´¢q¢i¢¨k ©al¢J) Al¢©T´® JT¼¤l¼¤. “l¡..l¡... Cl¢T¢j¢´®” o£h ÈX¢¨µÆ¢k¤« `CÊtl¬¥ cT´¨¶' F¼® dsº® Ak®d« a¥¨ji¡i¢ c¢¼ oQ¢Y¡ ©f¶¢i¤w¸¨Ti¤¾ Y¡j¹w´T¤©·´® Alt cT¼¤).

Alq¤¨T j¡l¤Jw jÙ¡« ljl¢v ©i¡Q¢µ c¡i¢J¨i kg¢´¡· o¡pOj¬h¤Ù¡i¢. C¼® h¢Jµ JZ¡d¡±Y¹w ¨Oà¡u Jr¢l¤¾lj¤¨T Ag¡lh¡©X¡ CY® o¥O¢¸¢´¤¼Y®?

AY¢¨c´¤s¢¨µ¡¼¤« dsi¡u Fc¢´s¢i¢¿. A¨Y¡¨´ ¨¨s×s¢©c¡T¤« VisJ®Ts¢©c¡T¤¨h¡¨´ Y¨¼ ©O¡a¢´X«. mm¢©i¶c¤h¡i¢ C·j« J¡j¬¹¨q¡¼¤« V¢o®Jo® ¨Oà¡s¢¿. ±d©Y¬J¢µ® ‘Alq¤¨T j¡l¤Jw’ s£©h´¢¨c´¤s¢µ® CY¤l¨j A©Àpl¤h¡i¢ o«o¡j¢µ¢¶¢¿. d¢¨¼ A´¡j¬¨·´¤s¢µ® Fc¢´® l¬Ç¢djh¡i¢ Ag¢±d¡i¨h¡¼¤h¢¿. H¡©j¡j¤·t´¤« Aljlj¤©TY¡i Jr¢l¤Jq¤Ù®. CY¢v J¥T¤Yv F¨ÉÆ¢k¤« Fr¤Y¢lµ¡k¤Ù©¿¡... (©an¬« cT¢µ¤¨J¡Ù® CY® dsi¡u ±mh¢¨µÆ¢k¤« hki¡q¢Jw JÙ® m£k¢µ B O¢j¢ As¢i¡¨Y d¤s·® l¼¤).

hki¡q o¢c¢hi¢v s£©h´® ±dlXY lqt¼® lj¤¼Y¢¨c F¹¨c J¡X¤¼¤?

‘c£k·¡hj’ C©¸¡r©·Y® h¡±Y©h S¡u JÙ¢¶¤¾¥. A¼©·Y® J¡X¡u d×¢i¢¿. ‘jY¢c¢t©áa«’ A¼¤« JÙ¢¿, C¼¤« JÙ¢¿. A¼¨· o¢c¢hi¤« s£©h´¤« JÙ¡k©¿ Fc¢¨´¨ÉÆ¢k¤« dsi¡u d×¥. A¿¡¨Y dsi¤¼Y® mj¢i¿©¿¡. A¼® giÆj Y¢j´¡iY® ¨J¡Ù® JÙ¢¿, C¼® AY® J¡XX¨h¼® ©Y¡¼¢i¢¿. d¢¨¼ FÉ® ¨Oi®Y¢¶¡¨XÆ¢k¤« ¨±d¡V¬¥os¢c® J¤sµ® J¡m® J¢¶¢©´¡¨¶©¼...c¢¹w¨´É¢¨Ê f¤Ú¢h¤¶¡X®? (O¢j¢´¤¼¤.) c¿ JZi¡¨XÆ¢v Alt c¿ VisJé¨s lµ® dT¨hT¤´¤¼¤. AY® c¼¡i¢ H¡T¤Ji¤« ¨O़¤. ¨¨doi¤Ù¡´¡c©¿ o¢c¢h¨iT¤´¤¼Y®. A¿¡¨Y c¡T® c¼¡´¡c¿©¿¡. Alj® ¨¨doi¤Ù¡´¨¶©¼....(l£Ù¤« O¢j¢).

hki¡q·¢v Bmi a¡j¢±a¬« D¨Ù¼¤¾ o¥Oci¡©X¡ CY® o¥O¢¸¢´¤¼Y®?

AY® Fc¢´® mm¢©i¶©c¡T® Y¨¼ ©O¡a¢´X«.

hJw Ac¤ o¢c¢hi¢v h¤K« J¡X¢µ¢j¤¼©¿¡, d©È d¢¼£T® o¢c¢hi¢©k´® JÙ¢¿?

Alw ‘o¢«eX¢’ F¼ dT« h¡±Y©h ¨Oi®Y¤¾¥. Jk¬¡X« Jr¢º® C©¸¡w Bo®©±Tk¢ii¢v ¨o×¢vV¡X®. c¿ hj¤hJc¡X®. h¢ku c¡it F¼¡X® ©dj®.  hJu Ac¢ mm¢.

Y¡jJ¤T¤«f¹¨q f¡b¢´¤¼ ±dm®c¹w AJ×¢ c¢t·¤¼Y¢v o£h F¼ l£¶½i¤¨T dÆ® FÉ¡X®?

±dm®c¹w F¿¡©dt´¤h¤Ù®, F¿¡ J¤T¤«f¹q¢k¤h¤Ù®. o¢c¢h¡´¡j¤¨T J¡j¬« h£V¢i lr¢ d¤s·s¢i¤¼¤, hפ¾l As¢i¤¼¢¿. A©±Yi¤¾¥ l¬Y¬¡o«. C©¸¡w d±Y¨hT¤·® ©c¡´¢i¡v Y¨¼ o¢c¢h¡´¡¨j´¡w c¡¶¤J¡j¤¨T ±dm®c¹q¡X® Ab¢Jl¤«. ¨¨ke® Y¹q¤©TY¡¨X¼ O¢É ©lX«. Y£j¤h¡c¹q¤« c¢¹q¤©TY® Y¨¼i¡i¢j¢´X«. GY® J¡j¬·¢k¤« Hj¤ AV®Qo®×®¨hÊ¡X® ©lÙY®. AY¢c® Jr¢º¡v C¨Y¡¨´ Hj¤ ±dm®c©h A¿¡Y¡J¤«.

©Jjq·¢v o®±Y£Jw¨´Y¢j¡i A±Jh¹w ¨dj¤J¤Ji¡X®. ©f¡wV® J¬¡jJ®Ts¢¨Ê ©dj¢v As¢i¨¸T¤¼ Y¡Æw C·j« ±dm®c¹q¢v ±dY¢Jj¢µ® JÙ¢¿©¿¡? 

S¡u m£k¢´¤¼Y¤« JÙ® dU¢µY¤« Yh¢r®c¡¶¢¨k Qikq¢Y¨ii¡X®. Alt giÆj ©f¡wV® o®±Y£i©¿. Fc¢´® Al¨j giÆj Cn®Th¡X®. S¡u C¹¨c Ag¢ci¢µ® Q£l¢©µ¡¨¶, F¨¼ Cl¢¨T c¢¼® d¤s·¡´X¨h¼® l¿ B±Lpl¤h¤©Ù¡...(l£Ù¤« O¢j¢´¤¼¤).

Qikq¢Yi¤¨T J¡j¬« dsºY® ¨J¡Ù® ©O¡a¢´¤Ji¡X®, h¤¿¨¸j¢i¡t l¢ni·¢v...?
(©O¡a¬« Y£j¤¼Y¢c® h¤ud® Yh¡m j¥©dX ¨¨JJ¥¸¢¨J¡Ù® Yh¢r® Jkt¼ hs¤dT¢ l¼¤) Aà¡...Aà¡... A¨Y¡¼¤« ©J´¡Yà. ¨ls¤©Y ±dm®c¹q¤Ù¡´©¿...!

¨F.l¢.mm¢ F¼ o«l¢b¡iJu. L¦pc¡Zu, gt·¡l®?

A©Àp« Hj¤ o¥¸t VisJ®Ts¤« h¢Jµ ¨TJ®c£n¬c¤h¡X®.. p¡×®o® H¡e®.  d¢¨¼ c¿ AO®Pc¡X®. gt·¡l® F¼¤¾Y® h¥¼¡h¨· Ì¡ch¡X®.

¨F.l¢.mm¢ F¼ o«l¢b¡iJu C©¸¡w HY¤¹¢´¥T¤¼Y¡i¢ ©Y¡¼¤¼¤Ù©¿¡, h¡±Yh¿ Alo¡c¨h·¢i O¢±Y¹q¤« ±dY£È¢µ©d¡¨k l¢Qi« JÙ¢¿©¿¡? 

A©Àp« o¢c¢hi¢v c¢¼® l¢¶® c¢v´¤¼¢¿. dk lt´¤Jq¤« cT¼¤¨J¡Ù¢j¢´¤Ji¡X®. d¢¨¼ CÊtl¬¥ ©d¡k¤¾ J¡j¬¹w´® A©Àp·¢c® dÙ® h¤Y©k Y¡k®dj¬h¢¿. VisJ®nu ©d¡¨ki¿ h×® J¡j¬¹q¢v A©Àp·¢¨Ê Y¡k®dj¬«. Alo¡c« l¼ o¢c¢hJq¢v ‘fvs¡« Vs Y¡j¡a¡o®’ J¤r¸h¢¿¡i¢j¤¼¤. d©È ‘¨l¾·¥lv’ c¿ dTh¡i¢j¤¨¼Æ¢k¤« ©lÙ ©d¡¨k H¡T¢i¢¿. 

hki¡q o¢c¢hi¢v c¢¼¤« ©Jjq·¢v c¢¼¤« o£h F¼ l¬Ç¢ AJ¼¤ ©d¡i¢ F¼® ©Y¡¼¤¼¤©Ù¡?

S¡u Qc¢µY¤« lqt¼Y¤¨h¡¨´ ¨O¨¼i¢k¡X®. S¡u ©Jjq« l¢¶¤ ©d¡i¢ F¼® dsi¤¼Y® Y¨¼ mj¢i¿. J¡jX« S¡u ©Jjq·¢v Hj¢´k¤« Ì¢jh¡i¢ Y¡ho¢µ¢¶¢¿. dÙ® h¤Yv©´ Ag¢ci¢©´Ù ohi·® lj¤« l£Ù¤« hT¹¤«.

A½´¢q¢i¡i¢ Y¤Tj¤J, F¼Y® h¡±Yh¡©X¡ C©¸¡r¨· D©Àm«? 

o£j¢iv H¨j»« ¨Oà¡u Y¨¼ lk¢i Jn®T¸¡T¡X®. Yh¢r¢v o£j¢ik¤Jw DÙ©¿¡, AY¤¨J¡Ù® hki¡q·¢v A©Õ¡ B©s¡ a¢lo« ¨J¡T¤·¡v hY¢. Yh¢r¢v C©¸¡w H¨j»«  c¼¡i¢ ¨d¡i®¨´¡Ù¢j¢´¤¼¤. Cc¢i¤« lt´¤Jw lj¡c¢j¢´¤¼¤. Ag¢ci¢´¡u F¨¼ l¢q¢´¤¼¤, l¼® Ag¢ci¢´¤¼¤, ©d¡J¤¼¤. A¿¡¨Y Fc¢´® A©¹¡¶® ©O¡a¢´¡u Jr¢i¢¿©¿¡, d¢¨¼ Y¢j´¢c® C©¸¡r¤« i¡¨Y¡j¤ J¤sl¤h¢¿.

dÙ® J¡k¨· op±dlt·Jt h×® dk ©hKki¢©k´¤« JT¼¤ Jr¢º¤. Y¡Æw Ag¢ci·¢v h¡±Y« HY¤¹¢ c¢v´¤i¡X©¿¡?

A©à¡, Fc¢´® ©l¡¨s¡¼¤« As¢i¢¿¸¡... ©h´¸¢¶® Ag¢ci¢µ® Ìk« l¢T¤J. Alj® dsi¤¼Y® ¨Oi®Y¡v ©d¡©j, O¤½¡¨YÉ¢c¡ là¡©lk¢¨i¡¨´¨iT¤·® Yki¢v li®´¤¼Y®.   Fc¢´¢¹¨c¡¨´ ©d¡i¡v hY¢...

(“h¡V« ©n¡¶® ¨sV¢i¡X®.” o«l¢b¡c op¡i¢  ÈX¢´¡¨c·¢. “©Oµ¢, Cª l£¶¢¨Ê ¨Tso¢v c¿ J¡É¡j¢ h¤qJ® c¶¢¶¤Ù®. dµ h¡¹ D¸¤« J¡É¡j¢ h¤qJ¤« J¥¶¢ C¼¨k S¹w Jr¢µ¤” Ai¡w CY® dsºY¤«, ©n¡¶¢c¡i¢ Fr¤©¼× o£h l£Ù¤« J©oji¢©k´¢j¤¼¤. “F¨Ê c¡l¢v ¨l¾« c¢sº¤. h¡¹i¤« J¡É¡j¢ h¤qJ¤« D¸¤« J¢¶¢i¢©¶ Cc¢ S¡u Ag¢ci¢´¤¼¤¾¥” O¢j¢µ¤¨J¡Ù®  Alj¤¨T J¤o¦Y¢ c¢sº l¡m¢. HT¤l¢v ©n¡¶¢c® ©mn« Cl o«MT¢¸¢´¡¨h¼® Ai¡w  Ds¸® cvJ¢iY¤« ©V¡.Cz¤l¢c® ©ln dJtµ¨i¡j¤´¡u o£h J¡hsi®´® h¤¼¢©k´® cT¼¤ c£¹¢)


JT¸¡T®: ©JjqJªh¤a¢ Br®O¸Y¢¸®


Rating: 2.5/5 (20 votes cast)

Jjq hThX ~ oQchi jQt Oi!


ClT JT Agdiw JjqJhaiTY. onv clt lr Otiv dTlt Amkh Aogh YעڡjXQcJh AdJtJjh cihljکh Bi Agdiw dͮ O़Y oft cihdJj mȡtphX.

 

JTYv ltJw   hJqk TOP

ഇതെന്റെ മുറിവുകളെ ഉണക്കുന്ന മരുന്ന്

കൊല്ലത്തിന്റെ വർണ'രാജി '

കിട്ടിയത് കൈ നിറയെ

മായാസ്പർശം പ്രിയങ്കരം

വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്വന്തം പ്രിൻസിപ്പൽ

നാളത്തേക്കു വേണ്ടി ഈ പഠനം

ഇനി ചികിത്സയ്ക്കൊപ്പം എഴുത്തിന്റെ വഴിയും

രാഷ്ട്രീയം ക്ലാസിന് പുറത്ത്

അപ്രതീക്ഷിതം ഈ അവാർഡ്

രാജശ്രീ യോഗയിൽ യുവറാണി

ചൊവ്വയിലേക്ക് ഇനി ശ്രദ്ധ

താരയ്ക്ക് പ്രിയം യോഗ മാത്രമല്ല കൃഷിയും

ഇന്ന് മരുന്നില്ല, ഒരു കഥകളി കാണാം

ഗേളി ടീച്ചർക്ക് കൂട്ട് തെരുവ് നായ്ക്കൾ

കേരളത്തിന്റെ കൊച്ചുസുന്ദരി, അന്നേഹയുടെ സ്വപ്നറാണി

​​y​​​ ​​​s​​​h​​​o​​​u​​​l​​​d​​​ ​​​b​​​o​​​y​​​s​​ ​​​h​​​a​​​v​​​e​​​ ​​​a​​​l​​​l​​​ ​​​d​​​ ​​​f​​​u​​​n...?

പെൺകവിതകൾ മറ നീക്കുമ്പോൾ

ഓർമ്മക്കനലിൽ തേച്ചുമിനുക്കി എൽസമ്മ

വളയിട്ട കൈകളിൽ വയറിംഗും

മാലാഖ ചുമരുവച്ച വീടുകള്‍

സിനിമ തന്നെ പ്രധാനം

ഈ കാൻവാസുകളിൽ നിറയുന്നത് പൈതൃകം

നീരദയുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ കവിത മാത്രം

ഇവർക്കുമറിയാം ഡ്രൈവിംഗും ചെണ്ട കൊട്ടലും

ട്രാക്കിൽ തലകറങ്ങി വീണ 12-കാരി ഓടിയോടി ഒടുവിൽ ഒളിമ്പിക്സിലും ഓടി

തബലയിൽ താളമിട്ട ശ്രീരത്നം

അവിചാരിതം സസന്തോഷം സ്നേഹ

ഇതിഹാസ പുത്രിക്ക് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ 60

കുഞ്ഞേ, പോരുക ഈ അമ്മയുണ്ട് വൈകുംവരെ താലോലിക്കാൻ

ആദ്യം കൺഫ്യൂഷൻ പിന്നെ സ്നേഹം

ഔഷധ നിർമ്മാണത്തിൽ വ്യത്യസ്തയായി ഡോ. ഷീല

അരങ്ങുണർത്തുന്ന അഭിഭാഷക

ചെയർപേഴ്സൺ കുമാരി വീട്ടിലെത്തിയാൽ 'നിരുപമ'

ഡോക്ടറായി, കല്യാണമായി .. ചിലങ്കയഴിക്കാതെ തനുശ്രീ

സ്ത്രീകൾക്കായി കുസുമത്തിന്റെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം

ഡിസൈനിംഗിലെ 'ഷൈനിം'ഗ്

പെൺപാട്ടിന്റെ വഴിയിൽ ജലജാകുമാരി

ചന്ദനമഴ പെയ്യിക്കുന്നു 'വർഷ'

പൊന്നിയുടെ പാട്ടിന് പൊൻതിളക്കം

സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം മാറും

റോഡിൽ തുപ്പാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ ? തേജസ്വിത കാണേണ്ട

ലിസി സിസ്റ്ററുള്ളപ്പോൾ തല ചായ്ക്കാൻ പേടിക്കേണ്ട

മാലിന്യ സംസ്‌കരണത്തിന് റീബാമാതൃക

ഈ അംഗീകാരം വില പിടിച്ചത്

സുപ്രഭ ടീച്ചറിന്റെ ഗോശാലയിൽ 14 പശുക്കൾ

അനാമികയുടെ ചിത്രം ഇനി സ്റ്റാമ്പ്

സ്‌നേഹത്തിന്റെ അമ്മവീടൊരുക്കുന്ന സിസ്റ്റർ

കാത്തിരുന്നൊരാൾ വന്നപ്പോൾ

ഫേസ് ബുക്കിലും ഹിറ്റായി 'ഷുഗർ സിസ്റ്റേഴ്‌സ്''

രാധിക നിറം കൊടുക്കുന്നു, ദുരിത ജീവിതങ്ങൾക്ക്


 H dQ oYdt     hJqk TOP

 
 
 

 

ആസിഡ് ആക്രമണം അതിജീവിച്ച സൊനാലി മുഖർജി വിവാഹിതയായി

ഐ.ഒ.സി പ്ളാന്റിലെ സമരം: ചർച്ചയിൽ ഇന്നും തീരുമാനമായില്ല

ബർദ്വാൻ സ്ഫോടനം: ജാർഖണ്ഡിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ

മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കമെന്ന് വി.എസ്

അധോലോകനായകൻ അബു സലിമിന്റെ കൂട്ടാളി അറസ്റ്റിൽ

പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക ലക്ഷ്യം: യെച്ചൂരി

കർഷകർക്കെതിരെ ബി.ജെ.പിയുടെ ഗൂഢാലോചന: സോണിയാ ഗാന്ധി

മെഡിറ്ററേനിയനിൽ ബോട്ട് മുങ്ങി 700 മരണം

16 അംഗ പി.ബി, 91 അംഗ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി

മോദി സർക്കാർ പാവങ്ങൾക്കെതിര്; കർഷകർക്ക് വേണ്ടി കോൺഗ്രസ് 'യുദ്ധം' ചെയ്യും: രാഹുൽ ഗാന്ധി

ബി.ജെ.പി സർക്കാർ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത്:മോദി

സീതാറാം യെച്ചൂരി സി.പി.എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി

പാർട്ടി തീരുമാനത്തിൽ അസ്വാഭാവികത ഇല്ല, പ്രതിഷേധവും: വി.എസ്

വി.എസിനെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി, സ്ഥിരം ക്ഷണിതാവാക്കി

ഐ.പി.എൽ: കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് നാല് വിക്കറ്റ് ജയം

ഡൽഹി ഡെയർഡെവിൾസിന് നാല് റൺ ജയം

കാശ്മീർ വെടിവയ്പ്: രണ്ട് പൊലീസുകാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു

ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകന് വെട്ടേറ്റു

മേകേദാട്ടു പ്രശ്നം: കർണാടക ബന്ദ് പൂർണം

മോദി ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിഛായ ഉയര്‍ത്തി :സ്വരാജ് പോള്‍

ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്താൻ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നൊരു ഗാന്ധി

മാണിക്കും അനൂപിനും എതിരെ വിജിലൻസിന് പിള്ളയുടെ പരാതി

എസ്.എസ്. എൽ. സി ഫലം നാളെ

ഐ.ബി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വിലക്ക്,വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇമിഗ്രേഷൻ പരിശോധന മുടങ്ങി

വി.എസിന്റെ ആശംസ തള്ളി, പിടിതരാതെ എസ്.ആർ.പി

ബാറുകൾ പൂട്ടിയതോടെ പിരിവുകാർ വ്യാപാരികളുടെ കീശ കീറുന്നു

ഐ.ഒ.സി പ്ളാന്റിലെ പ്രതിസന്ധി: സർക്കാരിന് മൗനം

പ്രകടനം മോശമായി ,വിമാനത്താവള ഡയറക്ടറെ തരംതാഴ്‌ത്തി

ജേക്കബ്ജോബിനെതിരേ വകുപ്പുതല അന്വേഷണം, സസ്‌പെൻഷൻ തുടരും

വി.എസ്: പി.ബി കമ്മിഷൻ പ്രവർത്തനം നിറുത്തി

പാർട്ടിയിലെ പ്രശ്‌നം വി.എസ് എന്ന് കരീം

ശബരിമലയിൽ 31 കോടിരൂപയുടെ വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തും

ഫ്‌ളാറ്റ് തട്ടിപ്പ്: സ്‌റ്റാർ ഹോംസ് എം.ഡി അറസ്‌റ്റിൽ

ഷൈൻ ടോം ചാക്കോയ്ക്ക് ജാമ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ്

സോ​ളാ​റിൽ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തലിന് ത​യ്യാ​റെ​ന്ന് ബി​ജു രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണൻ

1.12കോടി പാഠപുസ്‌തകങ്ങൾ തയ്യാറായി

ആറൻമുള വിമാനത്താവളം:സമരം വീണ്ടും തുടങ്ങും

യെമനിലെ ഇന്ത്യയുടെ രക്ഷാദൗത്യം പൂർത്തിയായി

കപ്പൽ തീരമണഞ്ഞപ്പോൾ സഷിന്റെ കണ്ണിൽ പൊന്നോമനയുടെ തിളക്കം

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിക്ക് നാളെ തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടക്കം

ഇന്ന് പുതിയ സെക്രട്ടറി

പ്ലീനം പാർട്ടിയെ പൊളിച്ചെഴുതും

പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ അമ്പരപ്പിച്ച്, യെച്ചൂരിക്ക് വി.എസിന്റെ വിജയാശംസ

ഹൈദരബാദ് വെടിവയ്പ്:ജുഡിഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് സി.പി.എം

കോൺഗ്രസിന്റെ കർഷക റാലി ഇന്ന്

രാഹുൽ ഇന്നലെ മുഖം കാണിച്ചു

പാവം കടുവ,ദേശീയ മൃഗമെന്ന സ്ഥാനം സിംഹം തട്ടിയെടുത്തേക്കും

കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിനെ പരിഹസിച്ച് യോഗേന്ദ്ര യാദവ്

ജമ്മുവിൽ പൊലീസ് വെടിവയ്പിൽ ഒൻപതാംക്ളാസ് വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മന്ത്രിമാർക്ക് ഗാർഡ് ഒഫ് ഓണർ വേണ്ട

മോദി മടങ്ങി

രാഹുൽ ഇന്ന് ഡ്യൂട്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കും!

ഇന്ത്യ-കാനഡ ബന്ധത്തിൽ പുതുയുഗപ്പിറവി: മോദി

ജയലളിതയുടെ ഹർജി തീർപ്പാക്കാൻ മേയ് 12വരെ സമയം, ജാമ്യം നീട്ടി

ആലമിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു; അനുയായികൾ പൊലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടി

അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നാൽ നിന്ദിക്കലല്ല:സുപ്രീംകോടതി

അഭിഭാഷകനെ കോടതി പരിസരത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി

കേജ്‌രിവാളിനെതിരെയുള്ള അപകീർത്തി കേസുകൾ സ്റ്റേ ചെയ്തു

ഇന്റർനെറ്റ് കുത്തകവത്കരണം ചെറുക്കണം: സി.പി.എം

റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർക്ക് വധഭീഷണി സന്ദേശം

അച്ഛന്റെ നാക്കിന് വീതി 8.6 സെ.മീ, മകളുടേത് 7.3 സെ.മീ

പാക്സൈന്യത്തിന്റെ 'ജിഹാദി'നെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു: ഹഫിസ് സയിദ്

സദ്ദാമിന്റെ സഹായി കൊല്ലപ്പെട്ടു

ബാറ്ററി വേണ്ടാത്ത വീഡിയോ കാമറ

ടൈം മാഗസിനിൽ മോദിക്കായി ഒബാമയുടെ നൽവാക്കുകൾ

ഖജുരാഹൊ ശില്പം ഇന്ത്യയിലേക്ക്

നേപ്പാൾ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി സൂര്യ ബഹദൂർ താപ്പ അന്തരിച്ചു

ഉപരോധം പൻവലിച്ചു: ഇറാന് എസ്-300 മിസൈലുകൾ റഷ്യ നൽകും

ലഖ്‌വിയെ മോചിപ്പിച്ചതിനെതിരെ അപ്പീൽ

ഗുന്തർഗ്രാസ് അന്തരിച്ചു

ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഹിലാരി ക്ളിന്റൺ പ്രചാരണം തുടങ്ങി

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ഗാന്ധി പ്രതിമ വികൃതമാക്കി

സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് ‌യാർഡ് ലുലുഗ്രൂപ്പ് സ്വന്തമാക്കുന്നു

യെമനിൽ നാന്നൂറോളം അമേരിക്കക്കാർ കുടുങ്ങി

ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനശേഷം രണ്ടു വർഷം ഫ്രാൻസിൽ തുടരാം

ചൈനയിൽ ഒാൺലൈൻ ചികിത്സ ഇല്ല

ഇന്ത്യയിൽ വിമാനം നിർമ്മിക്കാൻ എയർബസ് റെഡി

ഒബാമ- റൗൾ കാസ്‌ട്രോ ഹസ്തദാനം ചരിത്രമായി

മുഹമ്മദ് ബാദിക്ക് വധശിക്ഷ

ക്ഷുദ്രഗ്രഹത്തിനും പേര് 'മലാല'
 

o

Apple iPhone-iPad App Android App Blackberry App Newshunt App News Notifier

 
  Copyright Keralakaumudi Online 2015       Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.  
  Editor-in-chief - M. S. Ravi, Editor - Deepu Ravi
Head Office Address: Kaumudi Buildings, Pettah PO Trivandrum - 695 024, India.
Online queries talk to Deepu Sasidharan, + 91 98472 38959 or Email deepu@kaumudi.com

Customer Service - Advertisement Disclaimer Statement  | Copyright Policy